မႏၲေလးတိုင္းအစိုးရအဖြဲ႕ အီလက္ထရြန္နစ္စနစ္ျဖင့္ ေျပာင္းလဲဝန္ေဆာင္မႈေပးရန္ ေဒတာစင္တာဖြင့္မည္

မႏၲေလးတိုင္း အစိုးရအဖြဲ႕ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို အီလက္ထ ရြန္နစ္ စနစ္ျဖင့္ ေျပာင္းလဲ၍ ဝန္ေဆာင္မႈေပးႏိုင္ရန္ ေဒတာ စင္တာတစ္ခုကို ယခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ကုန္တြင္ ဖြင့္လွစ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း မႏၲေလးတိုင္း ကြန္ပ်ဴတာပညာရွင္ အသင္းဥကၠ႒ ဦးဥကၠာေက်ာ္က ေျပာသည္။

‘‘Data Center ကို ဒီလကုန္ မွာဖြင့္ဖို႔အတြက္ အေသးစားျပင္ ဆင္မႈေလးေတြ လုပ္ေနပါတယ္။ အဲဒီအေပၚကေန e-Service ေတြ ေပးသြားမယ္။ ဝန္ေဆာင္မႈအသစ္ ေတြ ေပးသြားမွာျဖစ္တဲ့အတြက္ လိုအပ္တာေတြ ထပ္ျဖည့္ၿပီး ေတာ့ လုပ္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္’’ ဟု ဦးဥကၠာေက်ာ္က ေျပာသည္။

လက္ရွိတြင္ e-Mandalay Web Portal ၌ အြန္လုိင္းေပၚမွတစ္ ဆင့္ မီတာခ ေပးေဆာင္ျခင္း၊ မီတာနံပါတ္ႏွင့္ မီတာအသံုးျပဳခ ယူနစ္မ်ားကို စစ္ေဆးျခင္း၊ အလုပ္သမား ရွာေဖြျခင္းႏွင့္ အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြျခင္းတို႔ကို စတင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ သက္ ဆိုင္ရာ ဦးစီးဌာနမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ ဆက္ကာ ဝန္ေဆာင္မႈေပးေန သည္။

‘‘အဲဒီဝန္ေဆာင္မႈေတြကို Portal ေပၚကေန ခ်ိတ္ဆက္ၿပီး ေတာ့မွ e-Service သံုးလို႔ရေနၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ ဦးစီးဌာနေတြ ေအာက္မွာ e-Service ကိုေရြး လိုက္မယ္ဆိုရင္ e-Service ေပး ေနတဲ့ ဝန္ႀကီးဌာနေတြန႔ဲ ဦးစီးဌာန ေတြက တန္းၿပီးေတာ့ ေပၚလာပါ တယ္။ အဲဒီဝန္ေဆာင္မႈေတြကုိ အသံုးျပဳသူက တစ္ခါတည္း သံုး လို႔ရပါတယ္’’ဟု ဦးဥကၠာေက်ာ္ က ေျပာသည္။

ထို႔အျပင္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ အပါအဝင္ မႏၲေလးတိုင္းရွိ ဦးစီး ဌာနမ်ားအားလံုးက ေပးေနသည့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကိုလည္း အြန္ လိုင္းေပၚတြင္ လိုအပ္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ၾကည့္႐ႈ၍ ေလွ်ာက္လႊာေဖာင္မ်ားကို ေဒါင္း လုတ္ ျပဳလုပ္ကာ ေလွ်ာက္ထား ႏိုင္ရန္ စီစဥ္ထားသည္။

မႏၲေလးတိုင္း အစိုးရအဖြဲ႕ အေနျဖင့္ e-Mandalay Web Portal ကို အမ်ားျပည္သူ စတင္ ေလ့လာႏိုင္ရန္ ေရွ႕ေျပးစီမံခ်က္ အေနျဖင့္ ယခုႏွစ္ ဇူလိုင္က မိတ္ ဆက္လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။ မႏၲ ေလးတိုင္း အတြင္း၌ အစိုးရအဖြဲ႕ အပါအဝင္ ဝန္ႀကီးဌာန အသီး သီး၏ လက္ေအာက္၌ ဦးစီး ဌာန ၁၆၀ ခန္႔ရွိၿပီး လက္ရွိတြင္ ဝန္ႀကီး ဌာန ငါးခု လက္ေအာက္ရွိ ဦးစီး ဌာန ၇၄ ခု၏ အခ်က္အလက္မ်ား ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ထည့္သြင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

e-Mandalay Web Portal ကို ၾကည့္႐ႈလိုပါက www. emandalay.gov.mm သိ႔ု ဝင္ ေရာက္ၾကည့္႐ႈႏိုင္ၿပီး မိုဘိုင္းဖုန္း ေပၚမွ ၾကည့္လိုပါက Google Play Store တြင္ eMandalay ဟု ရွာေဖြ၍ ေဒါင္းလုတ္ျပဳလုပ္ကာ ၾကည့္႐ႈႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။