မႏၲေလးအစိုးရကို ေခါင္းစားေစေသာ က်ဴးေက်ာ္ျပႆနာ

ပုသိမ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ ဇီးအုပ္ေက်းရြာအုပ္စုအား အေပၚစီးမွေတြ႕ရစဥ္

အစီအရီတည္ေဆာက္ထား သည့္ ထရံကာတဲအိမ္ငယ္ေလး မ်ားကို စည္ပင္သာယာဝန္ထမ္း မ်ားက အနီေရာင္သေကၤတမ်ား ျဖင့္ အမွတ္အသားျပဳလုပ္ေနၾက သည္။ မႏၲေလးၿမိဳ႕၏ ေတာင္ ဘက္စြန္းစြန္းအရပ္ ပုသိမ္ႀကီးၿမိဳ႕ နယ္အတြင္း ပါဝင္ေသာ ကံႀကီး ကုန္းႏွင့္ ဇီးအုပ္ေက်းရြာအုပ္စု အနီးရွိ ေနအိမ္မ်ားကို စည္ပင္ ဝန္ထမ္းမ်ားက စာရင္းေကာက္ယူ ေနျခင္းျဖစ္သည္။

ဇီးအုပ္ေက်းရြာအနီးရွိ ေျမ ဧက ၃၀၀ ခန္႔ေပၚတြင္ က်ဴးေက်ာ္ ေနအိမ္ ေဆာက္လုပ္ေနထိုင္သူ မ်ားရွိေနၿပီး အစိုးရေျမႏွင့္ ပိုင္ရွင္ ရွိ ဂရန္ေျမမမ်ားေပၚတြင္ က်ဴး ေက်ာ္ေနထိုင္သည့္ ေနအိမ္မ်ားကို အစိုးရက ဇြန္လကုန္ပိုင္းကစတင္ ကာ စာရင္းေကာက္ယူေနသည္။ အဆိုပါေျမေနရာတြင္ ေနအိမ္ ေဆာက္လုပ္ေနထိုင္ျခင္း မျပဳရန္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕က ဇြန္လကုန္ တြင္ အမိန္႔ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီးေနာက္ စာရင္း ေကာက္ယူေနျခင္းျဖစ္ သည္။

ဇီးအုပ္ေက်းရြာအနီးရွိ အဆို ပါေျမဧက ၃၀၀ ခန္႔တြင္ အစိုးရ ပိုင္ေျမဧက ၇၀ ခန္႔ပါဝင္ၿပီး က်န္ ေျမမ်ားသည္ ပိုင္ရွင္ရွိ ဂရန္ေျမ မ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီမွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ေျပာသည္။

အဆိုပါ ေျမေနရာတြင္ ေန အိမ္ေဆာက္လုပ္ေနထိုင္သူမ်ား ကို အစိုးရက က်ဴးေက်ာ္မ်ား အျဖစ္ သတ္မွတ္ခဲ့ေသာ္လည္း ေခတ္အဆက္ဆက္ ဖယ္ရွားရွင္း လင္းရန္ မလြယ္ကူခဲ့သည့္ေနရာ တစ္ခုလည္းျဖစ္သည္။ လက္ရွိ တြင္ အဆိုပါက်ဴးေက်ာ္တဲမ်ား အတြင္း မူးယစ္ေဆးဝါး ေရာင္း ဝယ္သံုးစြဲေနသည္ဟူေသာ သ တင္းမ်ား က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ထြက္ေပၚေနခဲ့ရာ အစိုးရက က်ဴး ေက်ာ္ေနထုိင္သူမ်ားကို စိစစ္ၾကပ္ မတ္ရန္ စီစဥ္ေနသည္။

ဇီးအုပ္ေက်းရြာအနီးရွိ က်ဴး ေက်ာ္ေနထုိင္သူမ်ားရွိေနသည့္ ေျမကြက္မ်ားသည္ မူလက ေဒသ ခံ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား ပိုင္ ဆိုင္သည့္ စိုက္ပ်ဳိးေျမမ်ားျဖစ္ သည္။ မႏၲေလးၿမိဳ႕ ၿမိဳ႕ကြက္သစ္ ေဖာ္ထုတ္ေရးအဖြဲ႕သည္ ၁၉၉၈ တြင္ ဇီးအုပ္ကြင္းအမွတ္ (၅၃၅) ရွိ ဧက ၇၀၀ ခန္႔ကို သိမ္းယူကာ ေျမယာအျခားနည္းအသံုးျပဳခြင့္ လန ၃၉ ထုတ္ေပးခဲ့ေၾကာင္း မန္း စည္ပင္ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးက ဆက္ေျပာသည္။

ေျမသိမ္းယူစဥ္ ေျမ ၃ ဧက ေအာက္ ပိုင္ဆိုင္သည့္ ေတာင္သူ တစ္ဦးလွ်င္ ေပ ၄၀ ႏွင့္ ေပ ၆၀ ေျမကြက္တစ္ကြက္စီ၊ ေျမ ၃ ဧက အထက္ပိုင္ဆိုင္သူတစ္ဦးလွ်င္ ေပ ၄၀ ႏွင့္ ေပ ၆၀ ေျမကြက္ႏွစ္ ကြက္စီ ေပးအပ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ထုိ႔ ေနာက္ က်န္ရွိေျမမ်ားကို အကြက္ ႐ိုက္၍ ဝန္ထမ္းမ်ားအား ခ်ထား ေပးခဲ့သည္ဟု ၎ကဆိုသည္။ သို႔ ေသာ္ ေျမကြက္ရရွိသည့္ ဝန္ထမ္း မ်ားက ၎တို႔ရရွိသည့္ ေျမေနရာ မ်ားအေပၚ လာေရာက္ေနထုိင္ ျခင္းမရွိခဲ့၍ ေျမကြက္လြတ္မ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီး ယင္းေျမမ်ားေပၚတြင္ က်ဴးေက်ာ္ေနထိုင္မႈမ်ား၊ လက္ ညႇိဳးထုိးတစ္ဆင့္ ျပန္လည္ေရာင္း ခ်ျခင္းမ်ား စတင္ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္ ဟုဆိုသည္။

ေတာင္သူမ်ားထံမွ ေျမသိမ္း ယူၿပီး ဝန္ထမ္းမ်ားကို ေနရာခ် ထားေပးခဲ့ေသာ္လည္း လမ္းအူ ေၾကာင္း ေဖာ္ေပးမႈမရွိျခင္း၊ ကြင္း ျပင္က်ယ္ႀကီးထဲ၌ မိမိေျမကြက္ကို တိတိက်က် သိရွိမႈမရွိျခင္းတို႔ ေၾကာင့္ ဂရန္ရရွိသည့္ ဝန္ထမ္း မ်ား အေနျဖင့္ ေျမကြက္လက္ ေရာက္ရယူရန္ ခက္ခဲေၾကာင္း ခ်မ္းျမသာစည္ၿမိဳ႕နယ္မွ အိမ္ၿခံ ေျမအက်ဳိးေဆာင္တစ္ဦးက ေျပာ သည္။

‘‘ေျမကြက္ေတြကို စားပြဲေပၚ မွာပဲ အကြက္ခ်ၿပီး ေပးသြားတယ္။ ဇယားဆြဲလိုက္ေတာ့ ေျမေနရာကို သိတယ္။ ဘယ္ကေန ဘယ္ အပိုင္းကို တိုင္းရမယ္ဆုိတာ မသိ ႏိုင္ဘူး။ အဲဒီမွာ ေျမရထားတဲ့ ရဲ ဝန္ထမ္းတစ္ဦးလည္း အခု သူ႔ ေနရာကို လာရွာတယ္။ အိမ္ေတြ ေရာက္ေနေတာ့ ရွာလို႔မရခဲ့ဘူး’’ ဟု ၎ကေျပာသည္။

ဇီးအုပ္ေက်းရြာအနီးရွိ အဆို ပါ ေျမကြက္မ်ားအေပၚ က်ဴးေက်ာ္ ေနထိုင္သူ လူဦးေရ တျဖည္းျဖည္း မ်ားျပားလာခဲ့သည္။ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရလက္ထက္တြင္ အဆိုပါ ဇီးအုပ္က်ဴးေက်ာ္ေနထိုင္ သူမ်ားကို စာရင္းေကာက္ယူခဲ့ၿပီး ေရာင္းမွားဝယ္မွားအျဖစ္ သတ္ မွတ္ကာ မႏၲေလးၿမိဳ႕ ျမရည္နႏၵာ တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာတြင္ တိုက္ခန္း ဝယ္ယူခြင့္ေပးခဲ့သည္။

ဇီးအုပ္ကြက္သစ္တြင္ ေန ထုိင္သူမ်ားအနက္ ေရာင္းမွားဝယ္ မွားအျဖစ္ သတ္မွတ္ခံရၿပီး တိုက္ ခန္းဝယ္ယူခြင့္ရရွိသူ ၁၂၅ ဦးရွိခဲ့ သည္။ အဆိုပါ တိုက္ခန္းဝယ္ယူ ခြင့္ ရရွိသူမ်ားအနက္ အမ်ားစုက တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာ တိုက္ခန္းတြင္ ေျပာင္းေရႊ႕ေနထုိင္ခဲ့ၿပီး ေငြေပး သြင္းေနထုိင္ရန္ က်န္ရွိသူ ၂၃ ဦး ရွိေသးေၾကာင္း မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ မွတ္တမ္းမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထား သည္။

သို႔ေသာ္ က်ဴးေက်ာ္ေနထိုင္ သူမ်ားကို တိုက္ခန္းဝယ္ယူခြင့္ေပး ကာ ရွင္းလင္းခဲ့ေသာ္လည္း တိုက္ ခန္းမယူဘဲ မူလေနရာတြင္ ျပန္ လည္ေနထိုင္သူမ်ား၊ တိုက္ခန္း ဝယ္ယူၿပီး ေျမကြက္လြတ္ကို တစ္ ဆင့္ျပန္လည္ ေရာင္းခ်ခဲ့သူမ်ား၊ တိုက္ခန္းသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ေနထိုင္ သူမ်ားေၾကာင့္ လြတ္ကင္းသြား သည့္ ေျမေနရာကို တစ္ဆင့္ခံ ျပန္ လည္ေရာင္းခ်မႈမ်ားေၾကာင့္ အဆို ပါေျမေနရာတြင္ လက္ရွိအခ်ိန္ထိ က်ဴးေက်ာ္မ်ား ရွိေနျခင္းျဖစ္ ေၾကာင္း မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္ တာဝန္ရွိသူက ဆိုသည္။ လက္ရွိ တြင္ အဆိုပါေျမေနရာမ်ားအား ရပ္ေက်းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး လက္ မွတ္ထုိးျဖင့္ အေရာင္းအဝယ္ျပဳ လုပ္မႈမ်ားပင္ ရွိေနၿပီး ဧက ၃၀၀ ခန္႔ က်ယ္ဝန္းသည့္ ယင္းေျမေန ရာတြင္ ေနထုိင္သူမ်ားသည္ အမွန္တကယ္ ေနထိုင္စရာမရွိ၍ က်ဴးေက်ာ္ေနထုိင္သူ အနည္းငယ္ သာ ပါဝင္သည္ဟု ၎ကဆို သည္။

‘‘ဒါေတြက တကယ္ဆိုရင္ ေပးစရာမလိုေတာ့ဘူး။ မူလ ေတာင္သူေတြကိုလည္း ေလ်ာ္ ေၾကးေပးၿပီးသားပါ’’ဟု စည္ပင္ သာယာ တာဝန္ရွိသူက ဆိုသည္။

အစိုးရမွ ေျမသိမ္းၿပီး စီမံ ကိန္းတစ္စံုတစ္ရာ ခ်က္ခ်င္း အေကာင္အထည္ မေဖာ္ႏိုင္မႈ အေပၚ အခြင့္ေကာင္းယူကာ က်ဴး ေက်ာ္ေနထုိင္ျခင္းႏွင့္ ျပန္လည္ အကြက္႐ိုက္ ေရာင္းခ်ျခင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ေနျခင္း ျဖစ္ႏိုင္ ေၾကာင္း ခ်မ္းျမသာစည္ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၂)မွ တိုင္း လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးျမင့္ ေအာင္မိုးက သံုးသပ္သည္။

မႏၲေလးၿမိဳ႕တြင္ အိမ္ၿခံေျမ ေစ်းႏႈန္း ႀကီးျမင့္ၿပီး ၿမိဳ႕ေပၚရပ္ ကြက္မ်ားတြင္ ေျမကြက္ဝယ္ယူ ေနထုိင္ႏိုင္ျခင္း မရွိသူမ်ားက ေစ်း သက္သာသည့္ အဆိုပါက်ဴးေက်ာ္ ေျမကြက္မ်ားကို ဝယ္ယူေနထိုင္ ျခင္းျဖစ္ႏိုင္သည္ဟု ၎ကဆို သည္။ ထုိ႔အျပင္ အခ်ဳိ႕သည္ ကိုယ္ပိုင္ေျမရွိေသာ္လည္း အခြင့္ အေရး ယူ လုပ္စားေနသူမ်ားလည္း ရွိေနႏိုင္ေၾကာင္း ၎ကေျပာ သည္။

‘‘ဒီက်ဴးက အရမ္းအႏၲရာယ္ မ်ားတယ္။ က်ဴးတဲ့ ၁၀၀ ရာခိုင္ ႏႈန္းမွာ တကယ္မရွိလို႔ က်ဴးတာ ၃ ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္ပဲရွိတယ္’’ဟု ဦးျမင့္ေအာင္မိုးက ဆက္ေျပာ သည္။

ဇီးအုပ္ေက်းရြာအုပ္စုအနီးရွိ ေျမကြက္တြင္ လြန္ခဲ့သည့္ ရွစ္ႏွစ္ ခန္႔က ေပ ၂၀ ပတ္လည္ ေျမ ကြက္ကို က်ပ္ ႏွစ္သိန္းခန္႔သာ ေပါက္ေစ်းရွိခဲ့ၿပီး ယခုႏွစ္တြင္ ေပ ၂၀ ႏွင့္ ေပ ၃၀ ပတ္လည္ ေျမ တစ္ကြက္လွ်င္ က်ပ္သိန္းသံုး ဆယ္ေက်ာ္အထိ ေပါက္ေစ်းရွိေန ေၾကာင္း အဆုိပါေက်းရြာမ်ားတြင္ ေျမအေရာင္းအဝယ္ လုပ္ကိုင္ေန သူမ်ားက ေျပာသည္။

ယင္းေျမကြက္မ်ားကို တရား ဝင္ အိမ္ၿခံေျမအက်ဳိးေဆာင္ လုပ္ ကိုင္ေနသူမ်ားက အေရာင္းအဝယ္ ျပဳလုပ္ေပးျခင္းမရွိဘဲ ႀကိဳက္ ေရာင္း ႀကိဳက္ဝယ္ျဖင့္သာ အေရာင္းအဝယ္ ျပဳလုပ္ေန ေၾကာင္း အိမ္ၿခံေျမအက်ဳိးေဆာင္ မ်ားက ေျပာသည္။ ေျမအေရာင္း အဝယ္ျပဳလုပ္ရာတြင္လည္း သက္ ဆိုင္ရာ အစိုးရအဖြဲ႕၏ ေထာက္ခံ ခ်က္ တစ္စံုတစ္ရာ မပါရွိဘဲ ႐ိုး႐ိုး အေရာင္းအဝယ္ စာခ်ဳပ္ျဖင့္သာ ျပဳလုပ္ေနၾကသည္ဟုဆိုသည္။

‘‘တကယ္ ေနစရာမရွိလို႔ ႏွစ္လံုးေပါက္တဲ့ ပိုက္ဆံေလးနဲ႔ ဝယ္ထားတာ။ ၾကာၿပီ။ တိုက္ ခန္းေပးေတာ့လည္း ပိုက္ဆံမွ မသြင္းႏိုင္တာ ျပန္ေရာင္းလိုက္ တယ္။ အခုေတာ့ ဒီေနရာေလး မွာပဲ ေနေနတယ္။ ေရႊ႕လို႔ေျပာလာ ရင္ေတာ့ ေရႊ႕ရမွာေပါ့’’ဟု အစိုးရ မွ က်ဴးေက်ာ္တဲအျဖစ္ သတ္မွတ္ ထားသည့္ ကံႀကီးကုန္းေက်းရြာ အနီးရွိ တဲငယ္တစ္လံုးတြင္ ေနထိုင္သူ အမ်ဳိးသားတစ္ဦးက ေျပာသည္။

ေတာင္သူမ်ားထံမွ ေျမယာ မ်ား သိမ္းယူခဲ့ေသာ္လည္း အစိုးရ က စနစ္တက် စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္မႈ မရွိခဲ့ ရာ အစိုးရပိုင္ေျမမ်ားအား အလ ကားေပးေနသလိုျဖစ္ေနၿပီး ေနာက္ဆက္တြဲအေနျဖင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈအတြက္ပင္ စိုးရိမ္ဖြယ္ရွိေနသည္ဟု ဦးျမင့္ေအာင္မိုးက ေျပာသည္။

ဇီးအုပ္ေက်းရြာသည္ ပုသိမ္ ႀကီးၿမိဳ႕နယ္အတြင္း တည္ရွိေန ေသာ္လည္း ရဲစခန္း၊ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ ခ်ဳပ္ေရးမွဴး႐ံုးတို႔ႏွင့္ ေျခာက္မိုင္ ကြာေဝးမႈ၊ မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ၏ စီမံခန္႔ခြဲမႈေအာက္တြင္ မရွိျခင္းတို႔ ေၾကာင့္ ဒုစ႐ိုက္ျပဳလုပ္လိုသူမ်ား အတြက္ အားသာခ်က္ျဖစ္ေန သည္ဟု ၎ကဆိုသည္။

ကံႀကီးကုန္းႏွင့္ ဇီးအုပ္ေက်း ရြာအနီး ဇီးအုပ္ကြက္သစ္ရွိ က်ဴး ေက်ာ္ေနအိမ္မ်ားတြင္ မူးယစ္ ေဆးဝါး အေရာင္းအဝယ္ျပဳလုပ္ သည္ဟု သတင္းမ်ားထြက္ေပၚခဲ့ ကာ ဇြန္လတြင္ ရဲတပ္ဖြဲ႕က ဝင္ ေရာက္ရွာေဖြ ဖမ္းဆီးမႈ ျပဳလုပ္ခဲ့ သည္။ မူးယစ္ေဆးဝါး သံုးစြဲ ေရာင္းဝယ္ေနေၾကာင္း နာမည္ ထြက္ေပၚေနသည့္ ေနအိမ္မ်ားကို ရဲတပ္ဖြဲ႕ဝင္ အင္အားအလံုးအရင္း ျဖင့္ ဝင္ေရာက္ရွာေဖြခဲ့ရာ မူးယစ္ ေဆးဝါးအခ်ဳိ႕ႏွင့္ က်ဴးလြန္သူမ်ား ဟု ယူဆရသူတို႔ကို ဖမ္းဆီးရမိ ကာ မူးယစ္ေက်ာ္ေစာသူ ၁၇ ဦး ကိုလည္း ဖမ္းဆီးရမိခဲ့သည္။

မူးယစ္ေဆးဝါး ေရာင္းဝယ္ မႈကို ဖမ္းဆီးၿပီးေနာက္ပိုင္းတြင္ အစိုးရက ေနအိမ္စာရင္းမ်ားကို ဇြန္လ ၂၁ ရက္က စတင္စာရင္း ေကာက္ခဲ့သည္။ ထုိသို႔ စည္ပင္ ဝန္ထမ္းမ်ား စာရင္းေကာက္ေန စဥ္အတြင္း ေနအိမ္အမ်ားအျပား ေန႔ခ်င္းညခ်င္း တိုးခ်ဲ႕ေဆာက္လုပ္ မႈမ်ား ရွိလာခဲ့သည္။ ယခင္က စာရင္းေကာက္ယူကာ တိုက္ခန္း ဝယ္ယူခြင့္ ေပးခဲ့သည္မ်ားရွိ၍ အခြင့္ရရန္အတြက္ အေဆာက္ အအံုသစ္မ်ား တိုးခ်ဲ႕ေဆာက္ လုပ္ျခင္းျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ေဒသခံ မ်ားက သံုးသပ္သည္။ ထုိသို႔ ေန႔ခ်င္းညခ်င္း တိုးခ်ဲ႕ေဆာက္ လုပ္သည့္ ေနအိမ္မ်ားကို စည္ပင္ သာယာႏွင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕က ဖယ္ရွား ရွင္းလင္းရာ ေဒသခံမ်ားက တား ဆီးၿပီး ႐ုန္းရင္းဆန္ခတ္မႈ ျဖစ္ ေပၚခဲ့သည္။ ေနအိမ္မ်ားအား ဖယ္ရွားရွင္းလင္းျခင္း မျပဳရန္ တားဆီးသူမ်ားကို ဇြန္လ ၂၁ ရက္ တြင္ပင္ ထိတ္လန္႔မႈျဖစ္ေစရန္ ျပဳ လုပ္ခဲ့သည္ဆိုကာ ရဲတပ္ဖြဲ႕က ဖမ္းဆီးအမႈဖြင့္ခဲ့သည္။ လက္ရွိ တြင္ အမ်ဳိးသမီးေလးဦးကို ဖမ္း ဆီးထားၿပီး အမ်ဳိးသမီးငါးဦးႏွင့္ အမ်ဳိးသားႏွစ္ဦးတို႔ကို ၅၀၅ (ခ) ျဖင့္ အမႈဖြင့္ တရားစြဲဆိုထား သည္။

စည္ပင္သာယာ ဝန္ထမ္း မ်ားအပါအဝင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕ က က်ဴးေက်ာ္ေနထုိင္သူမ်ား စာ ရင္းေကာက္ယူေနစဥ္ ဇြန္လ ၂၁ ရက္မွ ဇူလိုင္ ၁ ရက္အထိ ၁၁ ရက္အတြင္း ထပ္ေဆာက္လာ ေသာ က်ဴးေက်ာ္တဲ ၄၂၅ လံုးကို ရွင္းလင္းခဲ့သည္ဟု မႏၲေလးၿမိဳ႕ ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္ မတီက သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

အျငင္းပြားမႈ ရိွိေနေသာ အဆိုပါေျမကြက္မ်ားကို အစိုးရ က စနစ္တက် စီမံခန္႔ခြဲၿပီး အမွန္ တကယ္ ေနထုိင္စရာမရွိသူမ်ားႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ အိမ္ရာစီမံ ကိန္းမ်ား ေဖာ္ေဆာင္ေပးႏိုင္ပါက အက်ဳိးရွိိမည္ျဖစ္သလို အစိုးရ အတြက္လည္း ေကာင္းမြန္သည့္ ရလဒ္တစ္ခု ျဖစ္လာႏိုင္ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးျမင့္ ေအာင္မိုးက အႀကံျပဳသည္။

မႏၲေလးၿမိဳ႕ ၿမိဳ႕ကြက္သစ္ ေဖာ္ထုတ္ေရးအဖြဲ႕က ေျမကြက္ သိမ္းယူခဲ့သည္ခ်င္းအတူတူ ျဖစ္ ေသာ္လည္း လက္ရွိတြင္ စနစ္ တက် စည္ကားေနသည့္ ျမရည္ နႏၵာ၊ ထြန္တံုး၊ ေအာင္ပင္လယ္၊ ကံသာယာစသည့္ ရပ္ကြက္မ်ား ကို အတုယူသင့္သည္ဟု ၎က အႀကံျပဳသည္။

‘‘က်ဴးေက်ာ္ေတြကို ရွင္းဖို႔က ေတာ့ အစိုးရအတြက္ ႀကီးမားတဲ့ စိန္ေခၚမႈပဲ’’ဟု ဦးျမင့္ေအာင္မိုးက ဆိုသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၃ က ဇီးအုပ္ ေက်းရြာအုပ္စုႏွင့္ ကပ္လ်က္ရွိ သည့္ ျမရည္နႏၵာရပ္ကြက္ရွိ က်ဴး ေက်ာ္ေနအိမ္မ်ား ဖယ္ရွားရန္ ၿမိဳ႕ ေတာ္ဝန္ ဦးေအာင္ေမာင္းကိုယ္ တိုင္ သြားေရာက္ေဆြးေႏြး ညႇိႏိႈင္း ခဲ့ေသာ္လည္း ညႇိႏိႈင္း၍မရဘဲ ၿမိဳ႕ ေတာ္ဝန္၏ကားကို ပိတ္ရပ္၍ ဆႏၵျပမႈမ်ားႏွင့္ ႀကံဳခဲ့ရသည္။ ထုိ႔ ေနာက္ ႐ုန္းရင္းဆန္ခတ္ျဖစ္ပြားခဲ့ ရာ ရဲတပ္ဖြဲ႕၏ အကူအညီျဖင့္ ျပန္ လည္ထြက္ခြာခဲ့ရသည္။

ဇီးအုပ္ေက်းရြာအုပ္စုရွိ က်ဴး ေက်ာ္မ်ားႏွင့္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ေပၚရွိ က်ဴးေက်ာ္မ်ားကို စီမံခ်က္ခ် ဖယ္ ရွားရွင္းလင္းမည္ဟု တိုင္းဝန္ႀကီး ခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေဇာ္ျမင့္ေမာင္က ေျပာၾကားထားသည္။ သို႔ေသာ္ ဇီးအုပ္ေက်းရြာအုပ္စုအနီးရွိ က်ဴး ေက်ာ္တဲမ်ားသည္ အစိုးရ၏ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ႏွင့္ က်ဴးက်ာ္တဲရွင္းလင္းမည့္ အစီအစဥ္အတြက္ ႀကီးမားသည့္ စိန္ေခၚမႈတစ္ရပ္အျဖစ္ ရွိေနဆဲ ျဖစ္သည္။