ပင္လံုတတိယ အစည္းအေဝး၏ ထူးျခားခ်က္ငါးခ်က္

ေနျပည္ေတာ္တစ္ေနရာတြင္ စိုက္ထူထားသည့္ ၂၁ ပင္လံု တတိယအစည္းအေဝး ႀကိဳဆိုဆိုင္းဘုတ္ကို ဇူလိုင္ ၉ ရက္က ေတြ႔ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု − ေဂ်ေမာင္ေမာင္(အမရပူရ))

‘‘ႏွစ္ေပါင္း ၆၀ ေက်ာ္ ျပည္ တြင္းလက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡမီး ေတာက္ေလာင္ေနတဲ့ ႏိုင္ငံအ တြက္ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲတဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ အမ်ိဳးသားျပန္ လည္ သင့္ျမတ္ေရးေလာက္ အ ေရးႀကီးတာမရွိပါဘူး။ ဒါဟာ ျမန္မာအစိုးရသစ္က အဓိကစိန္ ေခၚမႈနဲ႔ ထိပ္တန္းဦးစားေပးအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ ခက္ခဲ႐ႈပ္ေထြး တဲ့တာဝန္ပါပဲ’’

လြန္ခဲ့ေသာ ၂ ႏွစ္ ၂၀၁၆ စက္တင္ဘာ ၂၁ ရက္က ကုလအ ေထြေထြညီလာခံသို႔ ေဒၚေအာင္ ဆန္းစုၾကည္ တက္ေရာက္စဥ္ မိန္႔ခြန္း၌ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ ျခင္းျဖစ္သည္။

အစိုးရတာဝန္ယူၿပီး ငါးလ ေက်ာ္အၾကာတြင္ ေျပာၾကားခဲ့ သည့္ ယင္းမိန္႔ခြန္း၌ အရပ္သား အစိုးရက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ကို မည္မွ်အေလးထားေၾကာင္း ေဖာ္ျပေနသည္။ ထုိ႔အတူ ကမၻာ့ သက္တမ္းအရွည္ဆံုး ျပည္တြင္း လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡခ်ဳပ္ၿငိမ္း ေရးမွာ ခက္ခဲၾကမ္းတမ္းမည္ကို ႀကိဳတင္သတိျပဳမိခဲ့သည္။

အစိုးရသစ္လက္ထက္ ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္တြင္ ၂၁ ရာစုပင္ လံုဟု အမည္တြင္သည့္ ျပည္ ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံက အဓိက အခရာက်သည္။

၂၁ ရာစုပင္လံုသည္ တစ္ႏုိင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္စဲေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (NCA) အရ က်င္းပျခင္းျဖစ္ၿပီး အမ်ိဳးသားျပန္ လည္သင့္ျမတ္ေရး၊ ျပည္တြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမွတစ္ဆင့္ ဒီမိုကေရ စီ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ ေဆာက္ေရးကို ရည္ရြယ္သည္။ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးခ်ိန္ကစ၍ ႏွစ္ ေပါင္း ၆၀ ေက်ာ္အၾကာ တိုင္းရင္း သားအခ်င္းခ်င္း ျဖစ္ပြားသည့္ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡမ်ားကို ႏိုင္ငံေရးနည္းလမ္းအရ ေဆြးေႏြး အေျဖရွာရန္ ၂၁ ရာစုပင္လံုညီလာ ခံကို တံခါးေပါက္တစ္ခုအျဖစ္ ဒီမိုကေရစီ အစိုးရသစ္က ေမွ်ာ္ လင့္သည္။

ပထမအႀကိမ္ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံကို ယခင္ အစိုးရလက္ထက္ ၂၀၁၆ ဇန္နဝါ ရီတြင္ က်င္းပခဲ့သည္။ လက္ရွိအ စိုးရလက္ထက္တြင္ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ-၂၁ ရာစု ပင္လံုအစည္းအေဝးဟူ၍ သတ္ မွတ္ၿပီး ၂၀၁၆ ၾသဂုတ္ႏွင့္ ၂၀၁၇ ေမလတြင္ က်င္းပခဲ့သည္။

ေျခာက္လတစ္ႀကိမ္က်င္းပ ရန္ သတ္မွတ္ခဲ့ေသာ္လည္း ေလး ႀကိမ္တိုင္ ေရႊ႕ဆိုင္းခဲ့ၿပီးေနာက္ တတိယအႀကိမ္ အစည္းအေဝးကို ယေန႔ (ဇူလိုင္ ၁၁)တြင္ စတင္က်င္းပမည္ျဖစ္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ပင္လံုတတိယ အစည္းအေဝးႏွင့္ပတ္သက္၍ ထူး ျခားခ်က္ငါးခ်က္ကို 7Day News ဂ်ာနယ္က ေရြးခ်ယ္ေဖာ္ျပလိုက္ပါ သည္္။

(၁) အပစ္ရပ္အဖြဲ႕မ်ား တိုးလာျခင္း

ယခင္ညီလာခံႏွစ္ႀကိမ္တြင္ NCA ေရးထိုးထားသည့္ အဖြဲ႕ရွစ္ ဖြဲ႕ တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ ယခုက်င္းပမည့္ ပင္လံုတတိယအ စည္းအေဝး၌ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ (NMSP) ႏွင့္ လားဟူဒီမိုကရက္ တစ္အစည္းအ႐ံုး (LDU) က NCA ထီးရိပ္ေအာက္မွ ပါဝင္မည္ျဖစ္ သည္။ ဒီခ်ဳပ္အစိုးရလက္ထက္ တြင္ ယင္းႏွစ္ဖြဲ႕သာ NCA ကို ေရး ထိုးထားျခင္းျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၈ ေဖ ေဖာ္ဝါရီက မြန္ႏွင့္ လားဟူအဖြဲ႕ တို႔ လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္းေၾကာင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ အ စိုးရ အသက္႐ွဴေခ်ာင္ခဲ့သည္ဟု ေလ့လာသူမ်ားက သံုးသပ္သည္။  တတိယပင္လံုတြင္ အပစ္ရပ္အဖြဲ႕  ၁၀ ဖြဲ႕ ပါဝင္လာျခင္းက ယခင္အ စည္းအေဝးမ်ားႏွင့္ မတူသည့္ တိုး တက္မႈတစ္ခုဟု ဆိုႏိုင္သည္။

(၂) သမၼတအေျပာင္းအလဲ

လက္ရွိၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္း စဥ္ကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ဦးေဆာင္ေနျခင္းျဖစ္သည္။ သို႔ ေသာ္ သမၼတသစ္ ဦးဝင္းျမင့္ကို ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္တြင္ ပိုမိုတာ ဝန္ယူေဆာင္ရြက္ရန္ အပစ္မရပ္ တိုင္းရင္းသားအင္အားစုမ်ားအပါ အဝင္ အစုအဖြဲ႕အသီးသီးက ေမွ်ာ္ လင့္ေနသည္။

ဦးဝင္းျမင့္သည္ ႏိုင္ငံေတာ္ သမၼတလုပ္ပိုင္ခြင့္ကို ဦးထင္ ေက်ာ္ထက္ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔စြာ ရရွိ ႏိုင္သည္ဟုလည္း ႏုိင္ငံေရးေလ့ လာေစာင့္ၾကည့္သူမ်ားက သံုး သပ္ထားသည္။

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦး ဝင္းျမင့္အား မတ္လ ၂၈ ရက္တြင္ သမၼတအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္တင္ ေျမႇာက္ခဲ့ခ်ိန္၌ ေျခာက္ပိုင္းအဖြဲ႕ မ်ားအပါအဝင္ အပစ္မရပ္အင္ အားစုမ်ားႏွင့္ NCA အဖြဲ႕အစည္း အသီးသီးက ႀကိဳဆိုေၾကာင္းထုတ္ ျပန္ခဲ့သည္။

ထို႔အျပင္ သမၼတသစ္အေန ျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ အ က်ပ္အတည္းကို ေက်ာ္လႊားႏိုင္ မည္ဟု ယံုၾကည္ေၾကာင္း ယင္းအ ဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ဆိုသည္။

သို႔ေသာ္ သမၼတသစ္၏ မိန္႔ ခြန္းတြင္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး က႑မပါဝင္ျခင္းေၾကာင့္ ႏိုင္ငံ ေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ကသာ ဆက္လက္ဦးေဆာင္မည္ဟု ေလ့ လာသူမ်ားက သံုးသပ္ထားသည္။

‘‘အေျပာင္းအလဲရလဒ္ဆို တာကေတာ့ မ်ားမ်ားစားစားေတာ့ ရွိႏိုင္မယ္လို႔ မထင္ပါဘူး’’ ဟု ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြး ေႏြးမႈ ပူးတြဲေကာ္မတီ (UPDJC) ကိုယ္စားလွယ္ စိုင္းေက်ာ္ၫြန္႔က မွတ္ခ်က္ျပဳသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ပင္လံုတတိယ အစည္းအေဝးႏွင့္အတူ သမၼတ သစ္၏ အခန္းက႑ မည္မွ်ပါဝင္ လာမည္ကို ေစာင့္ၾကည့္ရမည္ျဖစ္ သည္။

(၃) ေလးႀကိမ္တိုင္ေရႊ႕ဆိုင္းခဲ့ရေသာ အစည္းအေဝး

 ပင္လုံတတိယအစည္းအ ေ၀းသည္ ေမွ်ာ္တလင့္လင့္ညီလာခံ ဟုဆုိႏုိင္သည္။

 ပင္လုံညီလာခံအစည္းအ ေ၀းမ်ားကုိ ေျခာက္လတစ္ႀကိမ္ က်င္းပရန္ သတ္မွတ္ထားသည္။ သုိ႔ရာတြင္ ၂၁ ပင္လုံတတိယအ စည္းအေ၀းက်င္းပမည့္အခ်ိန္ကုိ ေလးႀကိမ္တိုင္ ေရႊ႕ဆုိင္းခဲ့ရသည္။

ပင္လုံဒုတိယအစည္းအေ၀း ကုိ ၂၀၁၇ ေမလက က်င္းပခဲ့ၿပီး တတိယအစည္းအေ၀းကုိ ဒီဇင္ ဘာတြင္ က်င္းပရမည္ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ အစုိးရ၊ တပ္မေတာ္ႏွင့္ အပစ္ရပ္အဖြဲ႕မ်ားအၾကား ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ဆုိင္ရာေဆြး ေႏြးမႈမ်ား အဆင္မေျပ၍အႀကိမ္ ႀကိမ္ေရႊ႕ဆုိင္းခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္။ အပစ္ရပ္အဖြဲ႕အခ်ိဳ႕၏ NCA အရ ျပဳလုပ္သည့္အမ်ိဳးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲႏွင့္ လူထုေတြ႕ ဆုံပြဲမ်ား ပိတ္ပင္ခံရျခင္းက ပင္လုံညီလာခံကုိ ေႏွာင့္ေႏွးေစခဲ့သည္။

‘‘ပင္လုံကုိ မလုပ္ဘဲေနရင္ NCA ကုိ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ကိုယ္တိုင္ ခ်ိဳးေဖာက္တာေပါ့’’ ဟု အပစ္ရပ္ ပအုိ၀္း လက္နက္ကုိင္အဖြဲဲ႕ (PNLO) ဦးေဆာင္နာယကဗုိလ္ မွဴးႀကီးခြန္ဥကၠာက ေ၀ဖန္သည္ အထိ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မွာ ၾကန္႔ၾကာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အလြတ္သေဘာအပါအ၀င္ ပုံစံမ်ိဳးစုံျဖင့္ ညိႇႏႈိင္းမႈမ်ားအၿပီးတြင္ ပင္လုံ တတိယအစည္းအေ၀းကုိ သတ္မွတ္ကာလထက္ ခုနစ္လခန္႔ ေနာက္က်ၿပီးမွ က်င္းပႏုိင္ခဲ့သည္။

(၄) တ႐ုတ္အခန္းက႑အေရးပါ ဆဲ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္

ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ တြင္ ေဘဂ်င္း၏အခန္းက႑ကုိ ပစ္ပယ္၍မရဟု ေစာင့္ၾကည့္ေလ့ လာသူမ်ားအပါအ၀င္ ပါ၀င္ပတ္ သက္သူအားလုံးက လက္ခံထား သည္။

NCA ျပင္ပေဆြးေႏြးမည္ဟု ေႂကြးေၾကာ္ထားသည့္ ‘၀’အဖြဲ႕ႏွင့္ KIO အပါအ၀င္ေျမာက္ပိုင္းအဖြဲ႕ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ယခင္က်င္း ပသည့္ ညီလာခံမ်ားတက္ ေရာက္ရန္ ေနျပည္ေတာ္သို႔ ကူမင္းမွတစ္ဆင့္ ေရာက္ရွိလာျခင္းက တ႐ုတ္အေရးပါမႈကုိ ထင္ရွား ေစခဲ့သည္။ ပင္လုံဒုတိယအစည္း အေ၀းအလြန္ကာလမ်ားတြင္ လည္း တ႐ုတ္အထူးကုိယ္စား လွယ္ဆြန္ေကာ္ရွန္းက အစုိးရ၊ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ေျမာက္ပုိင္းလက္ နက္ကုိင္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားၾကား လြန္းျပန္ညိႇႏႈိင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ထုိ႔အျပင္ ေျမာက္ပိုင္းအဖြဲ႕မ်ားကုိလည္း ပင္လုံတက္ ေရာက္ရန္ တ႐ုတ္ကဖိအားေပးခဲ့သည္။

အစုိးရကလည္း တ႐ုတ္မွတစ္ဆင့္ ပင္လုံတတိယအစည္း အေ၀းတက္ေရာက္ရန္ ေျမာက္ပိုင္းအဖြဲ႕မ်ားထံ တစ္ဖြဲ႕ခ်င္းအေန ျဖင့္ ဖိတ္ၾကားခဲ့သည္။ ယင္းအဖြဲ႕အားလုံးက ပင္လုံညီလာခံတက္ ေရာက္ရန္ဆုံးျဖတ္ခဲ့ၿပီး အမ်ားစု သည္ ကူမင္းမွတစ္ဆင့္ေနျပည္ ေတာ္ လာေရာက္မည္ျဖစ္သည္။ ေျမာက္ပိုင္းအဖြဲ႕တြင္ ထိပ္ပုိင္း ေခါင္း ေဆာင္အမ်ားစုပါ၀င္လာ မည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ညီလာခံ ကုိယ္စား လွယ္မဟုတ္သျဖင့္ ေဆြးေႏြးဆုံး ျဖတ္ခြင့္မရွိျခင္း ေၾကာင့္ ထူးျခားမႈမရွိႏုိင္ဟု ေ၀ ဖန္သုံးသပ္ခ်က္မ်ားလည္း ရွိေန သည္။ သုိ႔ေသာ္ ညီလာခံသုိ႔  ေျမာက္ပုိင္းအဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ မ်ား တက္ေရာက္ပါက ႏုိင္ငံေတာ္ ၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္၊ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္တို႔ ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံႏုိင္ရန္ အစုိးရဘက္က စီစဥ္ေနၿပီး ေစာင့္ၾကည့္ရမည္ျဖစ္ သည္။

(၅) သေဘာတူညီခ်က္နည္းပါး ဖြယ္ရွိသည့္အစည္းအေ၀း

တတိယပင္လုံတြင္ ႏုိင္ငံ ေရး၊ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး၊ ေျမ ယာႏွင့္သဘာ၀သယံဇာတႏွင့္ လုံ ၿခံဳေရးစသည့္က႑တို႕ကုိ ေဆြး ေႏြးမည္ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ လုံ ၿခံဳေရးက႑တြင္မူ ယခင္အစည္း အေ၀းမ်ားကဲ့သုိ႔ သေဘာတူညီ ခ်က္ခ်မွတ္ႏုိင္မည့္အေျခအေန မရွိေၾကာင္း UPDJC ကုိယ္စား လွယ္မ်ားကေျပာသည္။

‘‘လုံၿခံဳေရးးက႑နဲ႔ပတ္ သက္တဲ့ အခ်က္အလက္ေတြ ေဆြးေႏြးတာေတာ့ရွိမယ္။ လုံၿခံဳ ေရးက႑နဲ႔ပတ္သက္တဲ့ သေဘာ တူညီခ်က္ေတြရဖုိ႔ေတာ့ ဒီတတိယ ပင္လုံအစည္းအေ၀းမွာေတာ့ျဖစ္ ဦးမွာမဟုတ္ပါဘူး’’ ဟု UPDJC အဖြဲ႕၀င္ခြန္ျမင့္ထြန္းကဆုိသည္။

ထုိ႔အျပင္ အျငင္းပြားမႈအခ်ိဳ႕ ရွိသည့္ ႏုိင္ငံေရးက႑တြင္သ ေဘာတူညီခ်က္ရရွိမႈ ေလ်ာ့နည္း မည့္ အေျခအေနရွိ၍ စီးပြားေရးႏွင့္ လူမႈေရးအပါအ၀င္ အျခားက႑ မ်ားမွ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားပုိမုိ ေရး ႀကိဳးပမ္းမည္ဟု အစုိးရက ဆုိသည္။

 ဖက္ဒရယ္ဆိုင္ရာ အေျခခံမူမ်ား မၿပီးျပတ္ေသး၍ ဒီမုိကေရစီႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေျခခံမူမ်ား ေဆြးေႏြးရန္ ဦးတည္ထားျခင္းမရွိဟုလည္း အစုိးရကုိယ္စားလွယ္ဦးေဇာ္ေဌးက ေျပာၾကားထားသည္။ ထုိ႔အျပင္ ျပည္ေထာင္စုမွ ခြဲမထြက္ရဆုိသည့္ အခ်က္ကုိ လည္း ပင္လုံတတိယအစည္းအ ေ၀းတြင္ မေဆြးေႏြးဘဲခ်န္ထား မည္ျဖစ္သည္။

‘‘ဒီညီလာခံကေတာ့ အမ်ား ႀကီးေတာ့ ေမွ်ာ္မွန္းလုိ႔မရပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ စီးပြားေရး၊ သဘာ၀သယံ ဇာတ၊ လူမႈေရးလုိေနရာေတြမွာ သေဘာတူညီခ်က္အခ်ိဳ႕ထြက္ လာႏုိင္ေျခရွိပါတယ္’’ ဟု စိုင္း ေက်ာ္ၫြန္႔က သုံးသပ္သည္။

 ပင္လုံတတိယအစည္းအ ေ၀းတြင္ ယခင္ညီလာခံမ်ားအ တိုင္း အစုိးရ၊ လႊတ္ေတာ္၊ တပ္မ ေတာ္၊ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ ကိုင္၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီ၊ တိုင္းရင္း သားကုိယ္စားလွယ္၊ ပါ၀င္သင့္ ပါ၀င္ထုိက္သူမ်ား ပါ၀င္သည့္အစု အဖြဲ႕ခုနစ္ဖြဲ႕မွ လူ ၇၀၀ ခန္႔ တက္ ေရာက္မည္ျဖစ္သည္။

NCA ေရးထုိးထားသည့္အဖြဲ႕ မ်ားက ကုိယ္စားလွယ္အျဖစ္ေဆြး ေႏြးဆုံးျဖတ္ခြင့္ရရွိမည္ျဖစ္သည္။ သုိ႔ေသာ္ အပစ္မရပ္အဖြဲ႕မ်ားမွာမူ ညီလာခံတက္ေရာက္သူအေနျဖင့္ သာ ပါ၀င္ခြင့္ရွိၿပီး ေဆြးေႏြးဆုံး ျဖတ္ခြင့္မရွိေပ။ သုိ႔ေသာ္ သက္ ဆိုင္ရာအစုအဖြဲ႕အတြင္း သဘာ ပတိခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ေဆြးေႏြးခြင့္ရ မည္ဟု UPDJC ကိုယ္စားလွယ္ အခ်ိဳ႕ကဆုိသည္။ ထုိ႔အျပင္ ညီ လာခံတြင္ အစုိးရ၊ တပ္မေတာ္ႏွင့္ အပစ္ရပ္တိုင္းရင္းသားလက္နက္ ကိုင္မ်ားသာ အဓိကက်ၿပီး ႏုိင္ငံ ေရးပါတီအပါအ၀င္ က်န္အစုအ ဖြဲ႕မ်ား၏ အခန္းက႑သည္ ေမွး မွိန္ေနေၾကာင္း ေ၀ဖန္မႈမ်ားလည္း ရွိသည္။ 

၂၁ ပင္လံုတတိယ အစည္း အေ၀းတြင္ ေဆြးေႏြးရန္ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမူေရး၊ ေျမယာႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ စသည့္  က႑မ်ားမွ အခ်က္ ၁၂ ခ်က္ကို ဇြန္လ ၉ ရက္က ၿပဳလုပ္သည့္ UPDJC အစည္းအေ၀းတြင္ သ ေဘာတူညီခဲ့သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ပင္လံု ဒုတိယအ  စည္းအေ၀းတြင္မူႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြား ေရး၊ လူမႈေရး၊ ေျမယာႏွင့္ သဘာ ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာ မူ၀ါဒမ်ား ဟူသည့္ က႑ေလးရပ္မွ သေဘာ တူညီခ်က္ ၃၇ ခ်က္ရရွိၿပီး ျပည္ ေထာင္စုသေဘာတူစာခ်ဳပ္ အ စိတ္အပိုင္း (၁) အျဖစ္သတ္မွတ္ ခဲ့သည္။ 

ယခု ပင္လံုတတိယအစည္း အေ၀းတြင္မူ မည္သည့္ရလဒ္မ်ား ထြက္ေပၚလာမည္ကို ေစာင့္ၾကည့္ ရမည္ျဖစ္သည္။ 

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကမူ  ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးခရီးႏွင့္ ပတ္ သက္၍ မြန္ႏွင့္လားဟူအဖြဲ႕ NCA  လက္မွွတ္ေရးထုိးပြဲတြင္ ယခုလို အသိေပးခဲ့သည္။ 

‘‘မလြယ္ကူဘူး၊ ခက္ခဲမယ္၊ စိန္ေခၚမႈေတြမ်ားမယ္ဆိုတာ ကြၽန္ မတို႔ အစကတည္းက သိခဲ့ပါ တယ္။ လြယ္ကူတယ္ဆိုရင္ ကြၽန္ မတို႔ ႏုိင္ငံၿငိမ္းခ်မ္းေရးရေနတာ ၾကာလွၿပီေပ့ါ’’