ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးအျဖစ္ ဂ်ရီမီဟန္႔တ္ကို ခန္႔အပ္

_Reuters

 ၿဗိတိန္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ထရီ ဆာေမသည္ ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး ရာထူးမွ ႏုတ္ထြက္ခဲ့ေသာ ေဘာ ရစ္ဂြၽန္ဆင္၏ ေနရာတြင္ က်န္း မာေရးဝန္ႀကီးအျဖစ္ ကာလရွည္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့သူ ဂ်ရီမီဟန္႔တ္ ကို အစားထိုးခန္႔အပ္ခဲ့သည္။

ဥေရာပသမဂၢအဖြဲ႕ (အီးယူ) မွ ၿဗိတိန္ထြက္ခြာေရး (Brexit) လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ထရီဆာေမႏွင့္ သေဘာထားကြဲလြဲၿပီးေနာက္ ေဘာရစ္ဂြၽန္ဆင္သည္ ႏုိင္ငံျခား ေရးဝန္ႀကီးအျဖစ္မွ တနလၤာေန႔ တြင္ ႏုတ္ထြက္ခဲ့သည္။

ဟန္႔တ္ကို ရာထူးခန္႔အပ္ ျခင္းက ထရီဆာေမ၏ ထိပ္တန္း ဝန္ႀကီးအဖြဲ႕တြင္ Brexit လုပ္ငန္း စဥ္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ခ်ိန္ခြင္လွ်ာ အ ေျပာင္းအလဲျဖစ္ႏုိင္သည္။

၂၀၁၆ က က်င္းပခဲ့ေသာ ျပည္သူ႔ဆႏၵခံယူပြဲ၌ ဂြၽန္ဆင္သည္ အီးယူမွ ၿဗိတိန္ထြက္ခြာေရး လႈံ႔ ေဆာ္စည္း႐ံုးသူမ်ားတြင္ အထင္ ရွားဆံုး ပုဂၢိဳလ္မ်ားအနက္ တစ္ဦး ျဖစ္ၿပီး ဟန္႔တ္က အီးယူအတြင္းဆက္လက္ေနရန္ ေထာက္ခံခဲ့သူ ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ Brexit ေစ့စပ္ညႇိ ႏိႈင္းမႈမ်ားအတြင္း အီးယူ၏ လူ ပါးဝေသာ အျပဳအမူေၾကာင့္ ယင္းကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ စိတ္ေျပာင္း ခဲ့ေၾကာင္း ဟန္႔တ္က ၂၀၁၇ ေအာက္တိုဘာတြင္ ေျပာၾကားခဲ့ သည္။

Brexit ေၾကာင့္ လုပ္ငန္းမ်ား ကို အျခားသို႔ေျပာင္းေရႊ႕မည္ဟု သတိေပးခ်က္ထုတ္ျပန္ျခင္းသည္ Airbus ကဲ့သို႔ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ႀကီးမ်ားအတြက္ မသင့္ေလ်ာ္ ေၾကာင္း ေအာက္တုိဘာအတြင္း ဟန္႔တ္က ေျပာၾကားၿပီး ယင္း အစား ထရီဆာေမ၏ေနာက္တြင္ ရပ္တည္သင့္သည္ဟု ဆုိသည္။

‘‘တုိင္းျပည္ရဲ႕ သမုိင္းမွာ ဒီ လိုအေရးႀကီးတဲ့ အခိုက္အတန္႔ မွာ ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးအျဖစ္ ခန္႔အပ္ခံရတာဟာ ႀကီးမားတဲ့ ဂုဏ္ျပဳမႈပါ။ ႀကီးက်ယ္တဲ့ Brexit သေဘာတူညီခ်က္ရဖို႔ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ထရီဆာေမကို ေထာက္ခံခ်ိန္ က်ေရာက္ပါၿပီ။ အခု ေထာက္ခံ ရင္ ေထာက္ခံ၊ မေထာက္ခံရင္ ဘယ္ေတာ့မွ ျဖစ္မွာမဟုတ္ဘူး’’ ဟု ဟန္႔တ္က တြစ္တာ၌ ေဖာ္ျပ သည္။

ထုိ႔အျပင္ ဂီေယာဖ္ဖီေကာ့ခ်္ သည္ ေရွ႕ေနခ်ဳပ္သစ္ျဖစ္လာမည္ ဟု ထရီဆာေမ၏႐ံုးက ေျပာ သည္။

—Ref: Reuters