သတင္းမီဒီယာေကာင္စီအဖြဲ႕ဝင္ျဖစ္္လိုသူမ်ား ဇူလိုင္ ၂၀ ရက္ေနာက္ဆံုးထား၍ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းေလွ်ာက္လႊာ တင္သြင္းရမည္

 ျမန္မာႏိုင္ငံသတင္းမီဒီ ယာေကာင္စီအဖြဲ႕ဝင္အျဖစ္ ဝင္ ေရာက္ေရြးခ်ယ္လိုသူမ်ားကိုယ္ စားလွယ္ေလာင္းေလွ်ာက္လႊာ တင္သြင္းမႈကို ဇူလိုင္ ၂၀ ရက္ ညေန ၄ နာရီေနာက္ဆံုးထားတင္ သြင္းရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္း မီဒီယာေကာင္စီ ေရြးခ်ယ္တင္ ေျမႇာက္ျခင္းေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ ဦးသီဟေစာက ေျပာသည္။ 


ဇူလိုင္ ၈ ရက္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ Summit Parkview ဟိုတယ္တြင္  ျပဳလုပ္သည့္ သတင္းမီဒီယာ ေကာင္စီေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ ျခင္းဆိုင္ရာ သတင္းစာရွင္းလင္း ပြဲ၌ ၎ကေျပာၾကားသည္။ 

‘‘ကိုယ္စားလွယ္ေတြကို စည္းကမ္းခ်က္ေတြနဲ႔ညီ၊ မညီ စိစစ္ၿပီးေတာ့ ၾသဂုတ္လလယ္ပိုင္း ေလာက္မွာ ကိုယ္စားလွယ္ေတြ ကို ေရြးပါမယ္’’ဟု ဦးသီဟေစာက ေျပာသည္။ 

ျမန္္မာႏိုင္ငံ သတင္းမီဒီယာ ေကာင္စီဥပေဒအရ သတင္းမီဒီ ယာေကာင္စီအဖြဲ႕တြင္ အနည္း ဆံုး ၁၅ ဦးမွ ၃၀ ဦးအထိ ဖြဲ႕စည္း ခြင့္ရွိမည္ျဖစ္ၿပီး စိစစ္ေရြးခ်ယ္ ထားသည့္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ကန္႔ကြက္လိုပါက ခုနစ္ရက္အ တြင္း ကန္႔ကြက္လႊာ တင္သြင္းရ မည္ျဖစ္ေၾကာင္းေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ဦးသီဟေစာက ရွင္းျပသည္။ 

သတင္းမီဒီယာ ေကာင္စီတြင္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ေရြးခ်ယ္ ခံရာ၌ ႏုိင္ငံဝန္ထမ္းမျဖစ္ရ၊ က်န္းမာေရးေကာင္းၿပီး အက်င့္စာရိတၱ မပ်က္ျပားသူျဖစ္ရမည္ျဖစ္သည့္ အျပင္ ႏုိင္ငံေရးပါတီတစ္ခုခုတြင္ အမႈေဆာင္ရာထူးတာဝန္ ထမ္းေဆာင္ေနသူမ်ား မျဖစ္ရဆိုသည့္ စည္းကမ္းမ်ား ခ်မွတ္ထားသည္။ 

ေကာင္စီဝင္အျဖစ္ သတင္း မီဒီယာသမားမ်ား၊ သတင္းေအ ဂ်င္စီမ်ား၊ ပံုႏွိပ္ထုတ္ေဝသူမ်ား၊ စာေရးဆရာမ်ား၊ ကဗ်ာဆရာ မ်ား၊ ကာတြန္း႐ုပ္ျပဆရာမ်ား စသည့္အလႊာအသီးသီးမွ ေကာင္ စီဝင္ ၁၀ ဦးမွ ၂၂ ဦးအထိ ေရြးခ်ယ္ႏုိင္သည္ဟု ေကာ္မရွင္က အဖြဲ႕ဝင္ေရြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ျခင္းပံုစံ ကို ရွင္းျပသည္။ 

၎တို႔သည္ MJA, MUU, MJI, BNI, MWJS, MBA, MPC မွ တစ္ဦးစီျဖင့္ ခုနစ္ဦး၊ သတင္းမီဒီယာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ငါးဦး၊ တစ္ဦးခ်င္း ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွ သံုးဦး၊ သတင္းေအဂ်င္စီမ်ားမွ တစ္ဦး၊ ျမန္မာႏိုင္ငံပံုႏွိပ္ႏွင့္ ထုတ္ေဝသူမ်ားအသင္းမွ တစ္ဦး၊ စာေရးဆရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ႏွစ္ဦး၊ ကဗ်ာဆရာအဖြဲ႕အစည္း မ်ားမွ တစ္ဦး၊ ကာတြန္း႐ုပ္ျပ ဆရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ တစ္ဦး တို႔ကို ေရြးခ်ယ္မည္ျဖစ္သည္။ 

ထို႔အျပင္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ႏွင့္အ မ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒တို႔က အဆိုျပဳသည့္ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ ဦးစီအပါအဝင္ လူမႈစီးပြားေရး၊စာေပ၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ဥပေဒေရးရာ၊သိပၸံႏွင့္ နည္းပညာဆိုင္ရာ အသိ ပညာရွင္၊ အတတ္ပညာရွင္မ်ား ပါဝင္သည့္ လူထုအဖြဲ႕အစည္း မ်ားက ေရြးခ်ယ္အဆိုျပဳထား သည့္ လူငါးဦးတို႔ကိုပါ ေရြးခ်ယ္ မည္ျဖစ္သည္။ 

‘‘(သတင္းမီဒီယာ)တိုက္ ေတြကလည္း ကိုယ္စားလွယ္တစ္ ေယာက္ကို ေရြးၿပီးေတာ့ ဝင္ ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခြင့္ေတြ ရွိပါ တယ္’’ဟု ဦးသီဟေစာက ေျပာ သည္။ 

သို႔ေသာ္ သတင္းမီဒီယာ ေကာင္စီရွိ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ရာတြင္ တစ္တုိင္းျပည္ လံုးရွိ သတင္းသမားမ်ားက မဲေပး ပိုင္ခြင့္ရွိမည္မဟုတ္ဘဲ ကိုယ္စား လွယ္ေလာင္းအေနျဖင့္ ဝင္အေရြး ခံမည့္သူမ်ားသာ မဲေပးပိုင္ခြင့္ရွိ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ရွင္းျပ သည္။ 

‘‘ဒါေၾကာင့္ ကိုယ္စားလွယ္ ေလာင္းအျဖစ္ ဝင္အေရြးခံၾကပါ လို႔ ေျပာခ်င္တယ္’’ဟု ဦးသီဟ ေစာက ေျပာသည္။ 

သတင္းမီဒီယာသမားမ်ား အေနျဖင့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း အျဖစ္ ဝင္ေရာက္အေရြးခံလိုပါက mmpresscouncil@gmail.com ႏွင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေက်ာက္တံတား ၿမိဳ႕နယ္ ၃၅ လမ္းရွိ ျမန္မာႏုိင္ငံသတင္းမီဒီယာ ေကာင္စီ၌ ေလွ်ာက္လႊာမ်ား လာေရာက္ ထုတ္ယူကာ အမည္စာရင္းတင္ သြင္းႏိုင္သည္။