ေဟတီႏုိင္ငံတြင္ ဆႏၵျပအၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ပြား

ေဟတီႏုိင္ငံ ပုိ႔တ္ေအာ္ပရင့္စ္ၿမိဳ႕တြင္ ေရနံဆီေစ်း ျမင့္တက္မႈကို ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပမႈအတြင္း ထြက္ေျပးေနသူမ်ားကို ေတြ႕ရစဥ္ (Dieu Nalio Chery/AP)

 ေလာင္စာဆီ ေဈးႏႈန္း တိုးျမႇင့္မႈႏွင့္ပတ္သက္ ၍ အၾကမ္းဖက္ဆႏၵျပမႈ ဒုတိယ ေျမာက္ေန႔ ဇူလုိင္ ၇ ရက္တြင္ ေဟတီႏိုင္ငံေခါင္းေဆာင္မ်ားက ျပည္သူမ်ားကို ေအးေအးေဆး ေဆးေနၾကရန္ ပန္ၾကားသည္။

ေဟတီဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဂ်က္ခ္ ေဂးလာဖြန္တန္က ဇူလုိင္ ၇ ရက္ မြန္းလြဲတြင္ ဓာတ္ဆီ၊ ဒီဇယ္ႏွင့္ ေရနံဆီ္ ေဈးႏႈန္းတိုးျမႇင့္မႈကို ယာယီဆုိင္းငံ့ေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့ သည္။


ေလာင္စာဆီေဈးႏႈန္း တိုးျမႇင့္ေၾကာင္း ေၾကညာၿပီး ေနာက္တစ္ရက္တြင္ ျပင္ဆင္ေၾကညာ ခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ အစုိးရ၏ ဆံုးျဖတ္ ခ်က္က ေဒါသထြက္ေနေသာ ျပည္သူမ်ား လမ္းေပၚထြက္ဆႏၵျပ မႈမ်ား ရပ္တန္႔ႏုိင္ျခင္းမရွိဘဲ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္သူအခ်ိဳ႕က လမ္းမ်ား ကို မီး႐ိႈ႕ပိတ္ဆုိ႔ၿပီး အခ်ိဳ႕က ဟို တယ္ႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ကို တိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။

‘‘ေဟတီက သူနဲ႔ သူ႔မိသားစု အတြက္ မဟုတ္ဘူးလို႔ သမၼတ ဂ်ိဳဗီနယ္မြိဳက္စ္ကို ေျပာခ်င္ပါ တယ္။ ေဟတီက ေဟတီျပည္သူ အားလံုးအတြက္ပါ မြိဳက္စ္အေနနဲ႔ ဒီတုိင္းျပည္က ထြက္သြားဖို႔လိုၿပီး ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ အသက္ရွင္သန္ေစ ဖို႔၊ ဒီတုိင္းျပည္ကိုထားခဲ့ဖို႔ လိုပါ တယ္’’ဟု ဆႏၵျပသူတစ္ဦးကေျပာသည္။

 အၾကမ္းဖက္လုပ္ရပ္ႏွင့္ ျပည္သူပိုင္ပစၥည္းမ်ား ဖ်က္ဆီးမႈ ကို အစိုးရအေနျဖင့္ ျပင္းထန္စြာ ႐ႈတ္ခ်ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္ တစ္ေစာင္တြင္ လာဖြန္တန္က ေျပာသည္။

မၿငိမ္သက္မႈေၾကာင့္ အေမ ရိကန္ ေလေၾကာင္းကုမၸဏီသံုးခု က ေဟတီခရီးစဥ္မ်ားကို ဖ်က္ သိမ္းေၾကာင္း စေနေန႔က ေၾက ညာခဲ့သည္။

ေဟတီေရာက္ အေမရိကန္ ႏိုင္ငံသားမ်ားအေနျဖင့္ အျပင္ မထြက္ဘဲ ေနအိမ္၌ ေနထိုင္ရန္ ေဟတီႏုိင္ငံဆုိင္ရာ အေမရိကန္ သံ႐ံုးက အႀကံျပဳထားသည္။

ဓာတ္ဆီကို ၃၈ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ ဒီဇယ္ကို ၄၇ ရာခုိင္ႏႈန္း ေဈးႏႈန္း တိုးျမႇင့္ျခင္းအပါအဝင္ ေလာင္စာ ဆီေဈးႏႈန္းမ်ားကို တုိးျမႇင့္္ေၾကာင္းဇူလုိင္ ၆ ရက္တြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး ဝန္ႀကီး ဌာနက ေၾကညာခဲ့ရာမွတစ္ဆင့္ လမ္းေပၚထြက္ဆႏၵျပမႈမ်ား ျဖစ္ ပြားခဲ့သည္။    

—Ref: Reuters