ရွစ္ေလးလံုးျပည္သူ႔ပါတီကို ျပည္သူ႔ပါတီအျဖစ္ အမည္ေျပာင္း

အရန္အမည္ေနာက္တစ္ခု စဥ္းစားထားဟု ဦးကိုကိုႀကီးေျပာ
ပါတီအမည္၊ အလံႏွင့္ အမွတ္တံဆိပ္ေျပာင္းလဲေၾကာင္း ယမန္ေန႔က ရွင္းလင္းေနစဥ္ (ဓာတ္ပံု − ၿဖိဳးၿဖိဳးေဇာ္)

ပါတီအမည္ေပးမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ အျငင္းပြားဖြယ္ရာ မ်ားရွိခဲ့သည့္ ရွစ္ေလးလံုးျပည္သူ႔  ပါတီကို ျပည္သူ႔ပါတီဟု အမည္ေျပာင္းလဲခဲ့သည္။ 


ပါတီအမည္၊ အလံႏွင့္ အ မွတ္တံဆိပ္တို႔ကို ေျပာင္းလဲ ေၾကာင္း အေၾကာင္းၾကားစာကုိ ဇူလိုင္ ၉ ရက္(ယေန႔)တြင္ ျပည္ ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မ ရွင္သို႔ တင္ျပမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းပါတီေခါင္းေဆာင္ ဦးကိုကို ႀကီးက ေျပာသည္။ 

ပါတီအမည္၊ အလံႏွင့္ အ မွတ္တံဆိပ္ေျပာင္းလဲျခင္းကို ဇူ လိုင္ ၈ ရက္က မႏၲေလးၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပသည့္ ႏုိင္ငံေရးပါတီျဖစ္ ေျမာက္ေရးေကာ္မတီတတိယအ ႀကိမ္ စံုညီအစည္းအေဝး၌ ဆံုး ျဖတ္ခဲ့သည္။ 

တည္ဆဲႏုိင္ငံေရးပါတီအ မည္၊ အလံႏွင့္ တံဆိပ္မ်ားကို ေလ့လာၿပီးမွ ဆင္တူယိုးမွားမရွိ သည့္ အမည္၊ အလံႏွင့္တံဆိပ္ မ်ား ေရြးခ်ယ္ထားေၾကာင္း ဦးကိုကိုႀကီးက ေျပာသည္။ 

‘‘ဒီတစ္ႀကိမ္မွာလည္း ထပ္ ၿပီး ကန္႔ကြက္တာမ်ိဳးလည္း မျဖစ္ ေလာက္ေတာ့ဘူးလို႔ ကၽြန္ေတာ္ တုိ႔လည္း ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။ ဒုတိ ယအစီအစဥ္တစ္ခုကိုလည္း ဆံုး ျဖတ္ထားၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ နာမည္ တစ္ခုကို အရန္စဥ္းစားထားတာရွိ ပါတယ္’’ဟု ၎က ေျပာသည္။ 

ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲအ တြက္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းစာ ရင္းေနာက္ဆံုးတင္သြင္းရမည့္ ရက္သည္ ဇူလိုင္ ၁၁ ရက္ျဖစ္၍ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ အခ်ိန္မမီႏုိင္ေသာ္လည္း ျပည္သူႏွင့္အျမန္ ထိေတြ႕ႏိုင္ရန္ ဇူလိုင္ ၁၃ ရက္ မတိုင္မီ အျမန္တင္ရျခင္းျဖစ္ ေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။ 

ရွစ္ေလးလံုးျပည္သူ႔ပါတီအ ေနျဖင့္ ဇူလိုင္ ၁၃ ရက္မတိုင္မီ နာမည္၊ အလံႏွင့္ အမွတ္တံဆိပ္ အသစ္မ်ားမတင္ပါက ပါတီထူ ေထာင္ခြင့္ အလိုအေလ်ာက္ ပ်က္ ျပယ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ က အေၾကာင္းၾကားထားသည္။ 

ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ၫႊန္ၾကားခ်က္တြင္ ရွစ္ေလးလံုးျပည္သူ႔ပါတီအေန ျဖင့္ ပါတီအမည္၊ အမွတ္တံဆိပ္ ႏွင့္ အလံတို႔ကို ေျပာင္းလဲရာ၌ ရွစ္ေလးလံုးဟူေသာ စကားရပ္ကို စာျဖင့္လည္းေကာင္း၊ အကၡရာ ျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ထည့္ သြင္းျခင္းမျပဳရန္ပါဝင္သည္။ 

‘‘ျပည္သူ႔ေတြဘက္ကလည္း ေမွ်ာ္လင့္ေနၿပီ။ ပါတီသာ မွတ္ပံု တင္က်ေအာင္၊ တရားဝင္လႈပ္ ရွားလို႔ရေအာင္ ႀကိဳးစားပါ။ ကၽြန္ ေတာ္တို႔ဘက္က ေစာင့္ေနတယ္ ဆိုတဲ့ တိုက္တြန္းမႈေတြကို တက္ ေရာက္လာတဲ့ ကိုယ္စားလွယ္ ေတြကေနတစ္ဆင့္ ျပန္သိရတဲ့အ တြက္ ဇူလိုင္ ၁၃ ရက္မတုိင္ခင္ တင္ျဖစ္တာပါ’’ဟု ဦးကိုကိုႀကီးက သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ေျပာ ၾကားသည္။ 

ႏိုင္ငံေရးပါတီျဖစ္ေျမာက္ ေရးေကာ္မတီ တတိယအႀကိမ္ စံုညီအစည္းအေဝးကို တုိုင္းႏွင့္ ျပည္နယ္ေျခာက္ခုမွ တက္ေရာက္ ခဲ့သည္။ ကနဦးသတ္မွတ္ထားေသာ ရွစ္ေလးလံုး ျပည္သူ႔ပါတီ၏အမည္၊ အလံႏွင့္ အမွတ္တံဆိပ္ကို ကန္႔ကြက္ႏိုင္ေၾကာင္း ျပည္ ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မ ရွင္က ေၾကညာၿပီးေနာက္ လက္ မွတ္ထုိးကန္႔ကြက္သူ ၂၀၀ ေက်ာ္ ရွိခဲ့သည္။ 

‘ရွစ္ေလးလံုးျပည္သူ႔ပါတီ’ ႏွင့္ပတ္သက္၍ ကန္႔ကြက္မႈမ်ား ခိုင္လံုသျဖင့္ ပါတီအမည္၊ အလံ ႏွင့္ အမွတ္တံဆိပ္ကို ျပန္လည္ျပင္ဆင္ရန္ ေကာ္မရွင္က ၫႊန္ ၾကားခဲ့သည္။ 

ရွစ္ေလးလံုးျပည္သူ႔ပါတီ၏ အမည္၊ အလံႏွင့္ အမွတ္တံဆိပ္ ေျပာင္းလဲရန္ ေကာ္မရွင္ဆံုးျဖတ္ ခ်က္သည္ ဥပေဒႏွင့္ကြဲလြဲေနကာ အခ်က္အလက္တစ္စံုတစ္ရာ စိ စစ္ျခင္းမရွိမီကတည္းက ႀကိဳတင္ ဆံုးျဖတ္ထားသကဲ့သို႔ ျဖစ္ေန ေၾကာင္း ပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ား က ေျပာၾကားထားသည္။ 

More in Politics Section