ေဒၚလာေစ်း မၾကာခဏတက္မႈ အေျဖရွာရန္ UMFCCI စစ္တမ္း ေကာက္ယူမည္

 ျပည္တြင္းေငြလဲႏႈန္းတြင္ ေဒၚလာေစ်း မၾကာခဏျမင့္တက္ ျခင္းကို အေျဖရွာရန္ ကုန္သည္ မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈ လုပ္ငန္းရွင္ မ်ားအသင္းခ်ဳပ္ (UMFCCI) က စစ္တမ္း ေကာက္ယူမည္ဟု အသင္းခ်ဳပ္ဥကၠ႒ ဦးေဇာ္မင္း ဝင္းကေျပာသည္။

ျပည္တြင္း ေငြလဲႏႈန္းတြင္ ေဒၚလာေစ်း ျမင့္တက္ျခင္းသည္ ျပည္တြင္းလုပ္ငန္းရွင္မ်ား စိုးရိမ္ ပူပန္မႈ ျဖစ္ေပၚေစသလို ႏိုင္ငံ ျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဝင္ေရာက္မႈကို လည္း ထိခိုက္ေစေၾကာင္း ၎ကဆိုသည္။

‘‘ဒါက အၿမဲတမ္းျဖစ္ေန ေတာ့ ဒါကိုလည္း Survey (ေလ့ လာမႈစစ္တမ္း)လုပ္ေနပါတယ္။ အဓိကအေၾကာင္းရင္း ဘယ္လို ျဖစ္ေနတာလဲဆုိတာ သံုးသပ္ၿပီး ရရွိတဲ့ရလဒ္ကို ဒုတိယသမၼတနဲ႔ အဖြဲ႕ဝင္ေတြကို တင္ျပသြားမယ္’’ ဟု ဦးေဇာ္မင္းဝင္းက ေျပာၾကားသည္။

ျပည္တြင္း ေငြလဲႏႈန္းတြင္ ဇြန္လ ၂၅ ရက္က တစ္ေဒၚလာ လွ်င္ က်ပ္ ၁,၃၇၀ ဝန္းက်င္မွ စတင္ၿပီး က်ပ္ ၁,၄၀၀ ေက်ာ္ အထိ ဆက္တိုက္ျမင့္တက္လာ သည္။ ျပင္ပေငြလဲႏႈန္း၌ ဇြန္လ ၂၉ ရက္ အပိတ္ေစ်းတြင္ တစ္ ေဒၚလာလွ်င္ ဝယ္ေစ်း ၁,၃၉၅ က်ပ္ႏွင့္ ျပန္ေရာင္းေစ်း ၁,၄၀၅ က်ပ္ရွိသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ဗဟိုဘဏ္က ေငြလဲေကာင္တာမ်ားႏွင့္ ျပည္ တြင္းဘဏ္မ်ားကို ေခၚယူေတြ႕ဆံု ၿပီးေနာက္ ေဒၚလာေစ်း ျပန္လည္ က်ဆင္းခဲ့သည္။

ေဒၚလာေစ်း အခ်ိန္တို အတြင္း ျမင့္တက္လာျခင္းမွာ ဒီခ်ဳပ္အစိုးရ စတင္ တာဝန္ယူ သည့္ ၂၀၁၆ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းတြင္ ပထမဆံုးျဖစ္ခဲ့ၿပီး ထုိကာလတြင္ တစ္ေဒၚလာ ၁,၄၄၄ က်ပ္အထိ ျမင့္တက္ခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ က်ပ္ ၁,၃၅၀ ဝန္းက်င္တြင္ ျပန္ လည္တည္ၿငိမ္ခဲ့သည္။