ၾသစေၾတးလ် သတၱဳကုမၸဏီက ၀န္းသိုေဒသတြင္ ေၾကးနီႏွင့္ ေရႊ စမ္းသပ္ရွာေဖြမည္

ေၾကးနီႏွင့္ေရႊ စမ္းသပ္ရွာေဖြရန္ ခြင့္ျပဳခ်က္လက္မွတ္ေပးအပ္ေနစဥ္

စစ္ကုိင္းတိုင္းေဒသႀကီး ၀န္းသုိေဒသရွိ ေျမဧကတစ္သိန္း ေလးေသာင္းခန္႔တြင္ ဩစေၾတး လ်သတၱဳတူးေဖာ္ေရး ကုမၸဏီက ေၾကးနီႏွင့္ေရႊသတၱဳ စမ္းသပ္ရွာ ေဖြမည္ျဖစ္သည္။

Pan Aust သတၱဳတူးေဖာ္ ေရးကုမၸဏီသည္ ဇူလုိင္ ၅ ရက္တြင္ အစုိးရခြင့္ျပဳခ်က္ ရရွိခဲ့ ေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

ယင္းကုမၸဏီသည္  ၀န္းသိုေဒသ၌ တုန္ေက်ာင္း၊ ေတာင္ကုန္း၊ ေနာင္ဖက္ဟူေသာ လုပ္ကြက္သုံးခုတြင္ စမ္းသပ္ရွာေဖြေရးလုိင္စင္ရရွိခဲ့သည္။

‘‘ျမန္မာႏုိင္ငံဟာ ကြၽန္ေတာ္ တို႔ကုမၸဏီရဲ႕ အနာဂတ္တိုးတက္ မႈရည္မွန္းခ်က္အတြက္ အဓိက အာ႐ုံထားတဲ့ႏုိင္ငံပါပဲ’’ ဟု Pan Aust  အုပ္ခ်ဳပ္မႈဒါ႐ုိက္တာေဒါက္ တာ ဖရက္ဒ္ဟက္စ္က ေျပာ သည္။၀န္းသုိေတာင္ေဒသတြင္ အ ဓိကထြက္ရွိသည္မွာ ေရႊသတၱဳျဖစ္ ၿပီး ေၾကးနီအနည္းငယ္သာထြက္ရွိ သည္ဟု စစ္ကုိင္းတိုင္းအစုိးရအ ဖြဲ႕ စုိက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီး ဦးကမ္ဇာမုံ က ေျပာသည္။

‘‘အခုလုပ္ကြက္က ျပည္ ေထာင္စုအစုိးရက ခြင့္ျပဳတာပါ။ လုပ္ငန္းလုပ္ေတာ့မွ တိုင္းအစုိးရ ဆီ ခြင့္ျပဳခ်က္တင္ရမယ္’’ ဟု ဦး ကမ္ဇာမုံက ေျပာသည္။

စစ္ကိုင္းတိုင္းအတြင္း လုပ္ ကြက္မ်ားအတြက္ ျပည္ေထာင္စု အစုိးရက ေနရာႏွင့္လုပ္ကြက္ သတ္မွတ္ၿပီး တိုင္းေဒသႀကီးအစုိး ရကုိ သေဘာထားမွတ္ခ်က္ ေတာင္းခံရေၾကာင္း ၎ကဆက္ လက္ေျပာသည္။

စစ္ကိုင္းတိုင္းအတြင္း ႏုိင္ငံ ျခားကုမၸဏီမွ သတၱဳတူးေဖာ္ျခင္း သည္ လက္ပံေတာင္းေတာင္ ေၾကးနီစီမံကိန္းတစ္ခုသာရွိၿပီး အ ျခားႏုိင္ငံျခားကုမၸဏီမ်ား သတၱဳ လုပ္ငန္းတြင္ လုပ္ကိုင္ရျခင္းမရွိ ေသးေၾကာင္း ဦးကမ္ဇာမုံကေျပာသည္။ Pan Aust သည္ျပည္တြင္းရွိ WRCL ကုမၸဏီတြင္ ရွယ္ယာ ၈၀ ရာခုိင္ႏႈန္းပိုင္ဆိုင္ထားသည္။ WRCL ကုမၸဏီက ၂၀၁၆ တြင္ အထက္ပါေဒသ၌ ဧက ၅,၂၀၀ ေက်ာ္ရွိ ဟယ္ခ်ိန္း၊ ပင့္ဟင္းခ၊ နမ္ေအာ္လုပ္ကြက္တို႔ကုိ စမ္းသပ္ ရွာေဖြခြင့္ရရွိထားသည္။

Pan Aust သည္ လာအုိႏုိင္ ငံ၌ ေၾကးနီ၊ ေရႊ၊ ေငြတူးေဖာ္ ေရးလုပ္ငန္း လုပ္ကြက္ႀကီးႏွစ္ခု တြင္ တူးေဖာ္ေနၿပီး ျမန္မာႏွင့္ ပါ ပူး၀ါးနယူးဂီနီတို႔တြင္ ေၾကးနီႏွင့္ ေရႊတူးေဖာ္ရန္ စီစဥ္ေနသည္ဟု ကုမၸဏီကဆုိသည္။