ယူနန္တြင္ ဖမ္းဆီးမႈမ်ားေၾကာင့္ တ႐ုတ္ကုန္သည္မ်ား ဆန္ႏွင့္သၾကား ဝယ္လိုအားေလွ်ာ့ခ်

ယူနန္ျပည္နယ္တြင္ ဖမ္းဆီးမႈမ်ား ရွိျခင္းေၾကာင့္ ယခု ရက္ပိုင္း၌ တ႐ုတ္ကုန္သည္မ်ား မူဆယ္ၿမိဳ႕၌ သၾကားႏွင့္ဆန္ကို အဝယ္ေလွ်ာ့သျဖင့္ ေစ်းက်လာ ေၾကာင္း မူဆယ္ၿမိဳ႕ရွိ ကုန္သည္ အခ်ိဳ႕က ေျပာသည္။

နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးျဖင့္  မူဆယ္မွ ယူနန္ျပည္နယ္သို႔ သ ၾကားေရာင္းခ်ရာတြင္ ဇူလိုင္ ၅ ရက္က စတင္ၿပီး သၾကားတစ္ အိတ္လွ်င္ ေျခာက္ယြမ္ (က်ပ္ ၁,၂၅၀) ခန္႔ ေစ်းက်ဆင္းကာဆန္ တစ္အိတ္လွ်င္ ႏွစ္ယြမ္ (က်ပ္ ၄၀၀ ေက်ာ္)  ေစ်းက်လာေၾကာင္း ကုန္သည္အခ်ိဳ႕က ေျပာသည္။

ယူနန္ျပည္နယ္မွ တ႐ုတ္ ကုန္သည္မ်ား အဝယ္ေလွ်ာ့ခ် ေသာ္လည္း ျပည္တြင္းမွ မူဆယ္ နယ္စပ္သို႔ ယခုရက္ပိုင္းတြင္ သ ၾကားအိတ္ တစ္သိန္းႏွစ္ေသာင္း၊ ဆန္အိတ္ေျခာက္ေသာင္းခြဲ အ ၀င္ရိွေနသည္။

မူဆယ္ၿမိဳ႕မွ  တစ္ရက္ေရာင္းခ်ရသည့္ သၾကားအိတ္ ေလးေသာင္းေက်ာ္၊ ဆန္အိတ္ႏွစ္ေသာင္းခြဲသာ ရိွျခင္းေၾကာင့္ ဂိုေဒါင္မ်ားတြင္ ခ်ထားရေၾကာင္း မူဆယ္ၿမိဳ႕ရွိ ဆန္ႏွင့္သၾကားကုန္သည္အခ်ိဳ႕က ေျပာသည္။

ျမန္မာ၊ တ႐ုတ္ ႏွစ္ႏိုင္ငံနယ္ စပ္ကုန္သြယ္ေရး လမ္းေၾကာင္း ေလးခု စုစုေပါင္း ကုန္သြယ္မႈ ပမာဏ၏ ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ ကုန္သြယ္ေနသည့္ မူဆယ္၊ ေရႊလီကုန္သြယ္ေရး လမ္းေၾကာင္းသည္ ႏွစ္ႏိုင္ငံနယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးတြင္ အဓိက အားထားေနရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏  လယ္ယာထြက္ကုန္မ်ား၊ ေရထြက္ကုန္မ်ားစြာကို ေန႔စဥ္ေဒၚလာသန္းခ်ီတင္ပို႔ေနရသည့္ ကုန္သြယ္ေရး လမ္းေၾကာင္းတစ္ခုျဖစ္သည္။

မူဆယ္၊ မႏၲေလး ကုန္သြယ္ ေရးလမ္းေၾကာင္းတြင္ ကုန္စည္ပို႔ ေဆာင္ေရး ကုန္တင္ယာဥ္မ်ား သည္ အဓိက အားထားရသည့္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး ယာဥ္မ်ားျဖစ္သည္။ ကုန္တင္ယာဥ္တစ္စီး၏ ကုန္စည္ပို႔ေဆာင္ခ ေစ်းႏႈန္းကလည္း  မူဆယ္၊ ေရႊလီနယ္စပ္ ကုန္သြယ္ေရး၌ မ်ားစြာအေရးပါေနသည္။

လက္ရိွ ရန္ကုန္မွ မူဆယ္ၿမိဳ႕ သို႔ ကုန္စည္ပို႔ေဆာင္ခ ေစ်းႏႈန္း တစ္တန္လွ်င္ ရွစ္ေသာင္းရွစ္က်ပ္ အထိေစ်းျမင့္ တက္လာသည္။ ကုန္ပစၥည္းတစ္တန္ က်ပ္ေျခာက္ ေသာင္းမွ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ ေစ်း ျမင့္တက္လာျခင္းေၾကာင့္ ကုန္ ပစၥည္းတင္ပို႔မည့္ ကုန္သည္အခ်ိဳ႕ အတြက္ အခက္အခဲျဖစ္ေၾကာင္း ဘုရင့္ေနာင္မွ ဆန္ကုန္သည္ အ ခ်ိဳ႕က ေျပာသည္။

ေဒၚလာ ေစ်းတက္၍ စက္ သံုး ဆီေစ်းတက္သျဖင့္ လက္ရိွ ကုန္စည္ ပို႔ေဆာင္ခႏႈန္းသည္ ကုန္တင္ယာဥ္ တည္ေထာင္ထား သည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အတြက္ အရင္းအႏွီးမွ်သာ ျပန္ လည္ရရိွေၾကာင္း မူဆယ္ၿမိဳ႕မွ ကုန္တင္ယာဥ္ပိုင္ရွင္ တစ္ဦးက ေျပာသည္။