အရင္းအႏွီးမရွိသျဖင့္ သထံုခ႐ိုင္အတြင္း စက္ခ်ဳပ္ပညာျဖင့္ အသက္ေမြးသူ နည္းပါးလာ

 ေက်းလက္ေနျပည္သူမ်ား အလုပ္အကိုင္ရရွိၿပီး ၀င္ေငြတုိး ေစေရး အေျခခံစက္ခ်ဳပ္သင္တန္းမ်ား ေက်းရြာမ်ားအေရာက္ လုိက္လံသင္ၾကားေပးေနေသာ္လည္း စီးပြားျဖစ္ လုပ္ကိုင္သူနည္းေန ေသးေၾကာင္း သထုံခ႐ုိင္ ေက်း လက္ေဒသဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး ဦးစီးဌာန ဒုတိယၫႊန္ေရးမွဴးဦးမုိး ၀င္းက ေျပာသည္။

 သင္တန္း တက္ၿပီးသည့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားသည္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ရန္ လိုအပ္ေသာ အရင္းအႏွီး မရွိျခင္း၊ ပတ္၀န္းက်င္အ ေျခအေနအရ ျပန္လည္လုပ္ကိုင္ ရန္ ခက္ခဲျခင္းႏွင့္ ေဒသတြင္းအ ထည္ခ်ဳပ္စက္႐ုံမ်ား မရွိျခင္းတို႔ ေၾကာင့္ စက္ခ်ဳပ္ပညာျဖင့္ အ သက္ေမြးသူ နည္းေနျခင္းျဖစ္ ေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။

‘‘သင္တန္းမွာ ေသေသခ်ာ ခ်ာ သင္ေပးလုိက္ေတာ့ စက္ခ်ဳပ္ ပညာေတာ့ တတ္သြားတယ္။ ကိုယ့္အိမ္မွာ ပစၥည္းေတြ၀ယ္ၿပီး အလုပ္လုပ္ဖို႔ဆုိျပန္ေတာ့ အရင္း အႏွီးက လုိေသးတယ္။ တခ်ဳိ႕ ရြာ ေတြဆို အက်ႌခ်ဳပ္၀တ္တဲ့သူေတြ နည္းေတာ့ လုပ္ကိုင္ရတာ အ ဆင္မေျပတာလည္း ရွိတယ္’’ဟု ဦးမုိး၀င္းက ေျပာသည္။

ေက်းလက္ႏွင့္ ၿမိဳ႕ျပကြာဟ မႈ မရွိေစေရး၊ ေက်းလက္ေနလူငယ္မ်ား အလုပ္အကိုင္၊ အခြင့္အလမ္းမ်ား ရရွိေစေရးႏွင့္ တစ္ႏုိင္တစ္ပိုင္ အသက္ေမြး၀မ္း ေက်ာင္း လုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ကိုင္ႏုိင္ ေရး အမ်ဳိးသမီးမ်ားအား အေျခခံ စက္ခ်ဳပ္နည္း၊ အဆင့္ျမင့္ေမာ္ တာစက္ခ်ဳပ္နည္း၊ ဆပ္ျပာ၊ ေခါင္းေလွ်ာ္ရည္ျပဳလုပ္နည္းမ်ား၊ အမ်ဳိးသားမ်ားအတြက္ လက္သမား၊ ပန္းရန္၊ သံဂေဟဆက္၊ စက္ျပင္သင္တန္းမ်ားကို ေက်းရြာအ ေရာက္လုိက္လံသင္ၾကားေပးေန ေၾကာင္း ခ႐ုိင္ေက်းလက္ေဒသ ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာန တာ၀န္ရွိသူ တစ္ဦးက ေျပာသည္။

‘‘သင္တန္းၿပီးေတာ့ အလုပ္ လုပ္ဖို႔က အပ္ခ်ဳပ္စက္၀ယ္ႏုိင္ရ မယ္။ တျဖည္းျဖည္းနဲ႔ အမ်ားလက္ခံလာတဲ့အထိ လက္ရာေကာင္းေအာင္ ႀကိဳးစားရတာ ေလ။ ရင္းႏီွးရတဲ့ အခ်ိန္ကမနည္း ဘူး။ ဇဲြေတာ္ေတာ္ေကာင္းမွ ရ မယ္’’ဟု သင္တန္းတက္ၿပီးေနာက္ စက္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ေနသူ မမိုးမိုးလြင္က ေျပာသည္။

ေက်းလက္ေန အမ်ဳိးသမီး မ်ား အသက္ေမြးမႈအတတ္ပညာ ျဖစ္သည့္ အေျခခံစက္ခ်ဳပ္သင္ တန္းမ်ားကို အႀကိမ္ေရမ်ားမ်ား ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေပးရန္ႏွင့္ သင္တန္းၿပီးဆုံးပါက လုိအပ္သည့္ အရင္းအႏွီးေထာက္ပံ့ႏုိင္ပါက ပိုမိုအက်ဳိးရွိလာၿပီး ေဒသတြင္း အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ားလာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးမုိး၀င္းက ေျပာသည္။