တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ ေရြးေကာက္ပြဲ ဝင္မၿပိဳင္ရန္ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီဆံုးျဖတ္

က်င္းပမည့္ ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ တုိင္းရင္းသား ေဒသမ်ား၌ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ မည္မဟုတ္ဘဲ တိုင္းေဒသႀကီးမ်ား တြင္သာ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုႀကံ႕ခိုင္ ေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီေျပာေရး ဆိုခြင့္ရွိသူ ဦးသိန္းထြန္းဦးက ေျပာၾကားသည္။ 


ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးပါတီအေနျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ႏိုင္ေရး ဇူလိုင္ ၄ ႏွင့္ ၅ ရက္တြင္ အစည္းအေဝး ေခၚယူေဆြးေႏြးၿပီး ေနာက္ဆံုးျဖတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။ 

 ‘‘ကၽြန္ေတာ္တို႔ပါတီက ျပည္ေထာင္စုပါတီ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ေၾကာင့္ တုိင္းရင္းသားေဒသတခ်ိဳ႕ ကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ေတြ ဝင္မၿပိဳင္ဘဲ ေနပါ့မယ္။ ျပည္နယ္ေတြမွာ ရွိတဲ့ ၾကားျဖတ္ပါတဲ့ ေနရာေတာ္ေတာ္ မ်ားမ်ားေပါ့။ ေနရာေတာ္ေတာ္ မ်ားမ်ားကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ၿပိဳင္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ျပည္နယ္မဟုတ္ ေသာ တိုင္းေဒသႀကီးေတြမွာ ဝင္ ၿပိဳင္မယ္’’ဟု ဦးသိန္းထြန္းဦးက ေျပာသည္။ 

လစ္လပ္ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ မဲဆႏၵနယ္ေလးေနရာ၊ အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္မဲဆႏၵနယ္တစ္ေနရာ ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္မဲဆႏၵနယ္ ရွစ္ခုအ တြက္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲကို ႏုိဝင္ဘာ ၃ ရက္တြင္ ျပဳလုပ္မည္ ျဖစ္သည္။ 

‘‘ေရြးေကာက္ပြဲကို လံုးဝမ ဝင္ဘဲ ေနျပန္ရင္လည္း တာဝန္ ယူေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ အဖြဲ႕အစည္း ေတြ၊ အမွားမွားယြင္းယြင္းလုပ္ ေဆာင္ခ်က္ေတြ၊ စီးပြားေရးက်ပ္ တည္းမႈေတြၾကားမွာ ျပည္သူလူ ထုက ကၽြန္ေတာ္တို႔အေပၚမွာ အားကိုးတႀကီး ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ေစ ခ်င္တဲ့ ဆႏၵေတြရွိတယ္။ သက္ ဆုိင္ရာ ေဒသေတြက ျပည္သူေတြ က ေရြးေကာက္ပြဲကို ဝင္ကိုဝင္ ေပးပါလို႔ တင္ျပမႈေတြရွိတယ္။ဒါေၾကာင့္ ကြၽန္ေတာ္တို႔ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္’’ ဟု ၎က ေျပာသည္။

More in Politics Section