ဆက္သြယ္ေရးတာ၀ါတိုင္တည္ေဆာက္မႈကို တုိင္ၾကားမႈမ်ားရွိလာ၍ လႊတ္ေတာ္ေကာ္မတီ ကြင္းဆင္းစစ္ေဆး

ဆက္သြယ္ေရး တာ၀ါ တုိင္တည္ေဆာက္မႈႏွင့္ပတ္သက္ ၍ တုိင္းေဒသႀကီးလႊတ္ေတာ္သို႔ တုိင္ၾကားမႈမ်ားရွိသျဖင့္ ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးေနေၾကာင္း ရန္ကုန္တုိင္း ပို႔ေဆာင္ေရး၊ ဆက္သြယ္ေရး၊ ေဆာက္လုပ္ေရးႏွင့္ စက္မႈလက္မႈေရးရာ ေကာ္မတီအဖဲြ႕၀င္ ဦးသန္းႏုိင္ဦးက ေျပာသည္။

လက္ရွိတြင္ မိုင္တဲလ္တာ၀ါ တည္ေဆာက္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ လႈိင္သာယာၿမိဳ႕နယ္ရွိ ရပ္ကြက္ ႏွစ္ခုက တုိင္ၾကားသျဖင့္ ဇူလုိင္ ပထမပတ္အတြင္း ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးခဲ့ေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။


ဆက္သြယ္ေရးတာ၀ါတုိင္ တည္ေဆာက္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ တုိင္ၾကားမႈတြင္ မိုင္တဲလ္သာမကတယ္လီေနာႏွင့္ အူရီးဒူး ေအာ္ပေရတာမ်ားလည္း ပါ၀င္ေၾကာင္း၊ လႊတ္ေတာ္အေနျဖင့္ ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးမႈမ်ားကို ဒါးပိန္၊ လႈိင္ႏွင့္တုိက္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း ဦးသန္းႏုိင္ဦးကေျပာသည္။

 ‘‘တာ၀ါေထာင္ရင္ ေဘး ပတ္၀န္းက်င္က သေဘာတူလက္ ခံရမယ္ဆိုတာမ်ဳိး ျဖစ္ရမယ္။ ဥပမာ-ေလးအိမ္သေဘာတူရမွာ ကို သုံးအိမ္ပဲ သေဘာတူတာမ်ဳိး။ တစ္ေယာက္ကန္႔ကြက္ေနတာကို ဆက္လုပ္ေနတာမ်ဳိး ေတြ႕ရ တယ္’’ဟု ၎ကေျပာသည္။

ဆက္သြယ္ေရးတာ၀ါ တည္ ေဆာက္ရာတြင္ ၃ ရာခိုင္ႏႈန္း သည္ကန္႔ကြက္မႈမ်ား ရင္ဆုိင္ေနရၿပီး ကန္႔ကြက္သူ အမ်ားစုသည္ ပတ္၀န္းက်င္ရွိ ေနထုိင္သူမ်ားျဖစ္ ေၾကာင္း၊ အေၾကာင္းျပခ်က္သည္ က်န္းမာေရးထိခိုက္မႈေၾကာင့္ ျဖစ္ သည္ဟု ေျပာဆုိေၾကာင္း မုိင္ တဲလ္ျပင္ပဆက္ဆံေရးအရာရွိ ခ်ဳပ္ ဦးေဇာ္မင္းဦးက ေျပာသည္။

‘‘တုိင္ၿပီဆိုရင္ေတာ့ စာေတြ က အဆင့္ဆင့္နဲ႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဆီေရာက္လာတယ္။ ေရာက္လာ ရင္ သြားရွင္း ဒါပဲရွိတယ္။ တခ်ဳိ႕ ရပ္လုိက္ရတာေတြလည္း ရွိ တယ္’’ ဟု ၎ကေျပာသည္။

ကန္႔ကြက္မႈမ်ားေၾကာင့္ တည္ေဆာက္ၿပီး တာ၀ါရပ္တန္႔ ရမႈသည္ ကယားျပည္နယ္တြင္ အမ်ားဆုံးျဖစ္ၿပီး ဒုတိယေျမာက္ ကန္႔ကြက္မႈ အမ်ားဆုံးသည္ ရန္ကုန္တိုင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဦးေဇာ္မင္းဦးက ေျပာသည္။

 ဆက္သြယ္ေရးအာ္ပေရ တာမ်ား အသုံးျပဳသည့္ လႈိင္းႏႈန္း စဥ္သည္ သက္ရွိလူသားမ်ားအ ေပၚ က်န္းမာေရးအရ ထိခိုက္ႏုိင္ ျခင္း မရွိေၾကာင္း၊ အသုံးျပဳလႈိင္း ႏႈန္းစဥ္မ်ား အႏၲရာယ္မရွိေၾကာင္း ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖဲြ႕အစည္း၏ ရည္ၫႊန္းခ်က္မ်ားကို ကိုးကား၍ ဆက္သြယ္ေရးၫႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနက ထုတ္ျပန္သည္။

မိုဘုိင္းတာ၀ါတည္ေဆာက္ သည့္ ကုမၸဏီမ်ားသည္ သက္ ဆုိင္ရာ တုိင္းႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရ၊ စည္ပင္ႏွင့္ တာ၀ါတည္ေဆာက္မည့္ ပတ္၀န္းက်င္သေဘာတူညီခ်က္ပါရွိမွသာ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရန္ ဆက္သြယ္ေရးၫႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနက ၫႊန္ၾကားထားသည္။