ႏိုင္းျမစ္တေၾကာ ေမ့ေမ့ေမ်ာေမ်ာ (ဒီႏိုဗို)

အာရွတိုက္ရွိ စာဖတ္သူအမ်ားအျပားသည္ မိမိ ႏုိင္ငံႏွင့္ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံအခ်ဳိ႕၏ စာေပမ်ားကိုသာ အကြၽမ္းတဝင္ ဖတ္ေလ့ရွိၾကသည္။ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းအလုုပ္ျဖင့္ ရပ္တည္ေသာ စာေရးဆရာ အေတာ္မ်ားမ်ားသည္ပင္ ႏိုင္ငံတကာစာေပဟုဆိုပါ က အဂၤလန္၊ ျပင္သစ္၊ အေမရိကန္ အစရွိသည့္ အေနာက္တိုင္း စာေရးဆရာမ်ားသာ အကြၽမ္းဝင္ၾကသည္။ ကမၻာ့တစ္ဖက္ျခမ္း အာဖရိကႏွင့္ လက္တင္အေမရိကတို႔၏ စာေပအႏုပညာကိုမူ ထိေတြ႕မႈနည္းၾကသည္။ ထုိ႔အတူ ထုိအာဖရိကႏွင့္ လက္တင္အေမရိကရွိ စာဖတ္သူမ်ားသည္လည္း ထုိနည္းႏွင္ႏွင္ ျဖစ္ေကာင္းပါသည္။


သို႔ေသာ္ မိမိႏွင့္ အလွမ္းကြာေဝးလြန္းေသာ ေဒသတို႔ရွိ ကိုးကြယ္ရာ ဘာသာ၊ ဓေလ့ထံုးတမ္းႏွင့္ ယံုၾကည္သက္ဝင္မႈမ်ား၊ လူသားစ႐ိုက္ႏွင့္္ ႏိုင္ငံေရးသြင္ျပင္လကၡဏာမ်ားကို အခ်ိန္ရလွ်င္ရသလို ေလ့လာႏုိင္မည္ဆိုပါက ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔ေသာ အသိအျမင္မ်ား၊ အေတြးအေခၚမ်ား ရရွိႏိုင္မည္မွာ မလဲြေပ။ ထုိသို႔ေသာ ေလ့လာမႈမ်ဳိး၊ ထုိသို႔ေသာ ခ်ဥ္းကပ္မႈမ်ိဳး သည္ ယေန႔ကမၻာႀကီး၌ မလြဲမေသြလိုအပ္လာေသာ အေနအထားမ်ဳိး ျဖစ္လာသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ယခုတစ္ပတ္ ဖတ္ၫႊန္းကို အီဂ်စ္ႏိုင္ငံသား စာေရးဆရာႀကီး မားဖုစ္၏ ဝတၳဳျဖင့္ မိတ္ဆက္ေပးလိုပါသည္။ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္တြင္ စာေပႏုိဘယ္ဆု ခ်ီးျမႇင့္ခံရေသာ နာဖစ္မားဖုစ္သည္ ၂၀ ရာစု၏ အေက်ာ္ၾကားဆံုး စာေရးဆရာမ်ား၌ ပါဝင္ခဲ့သည္။ ၎၏ သံုးအုပ္တြဲ The Cairo Trilogy သည္ အာဖရိကတြင္သာမက ကမၻာ့စာေပနယ္ပယ္အထိပါ ႐ိုက္ခတ္မႈ ႀကီးမားခဲ့ သည္။ ယခု စာေရးသူဒီႏိုဗို ဘာသာျပန္ဆိုေသာ Adrift On The Nile ဝတၳဳကိုလည္း စာဖတ္ပရိသတ္ မ်ား ႏွစ္သက္စြဲလမ္းခဲ့ၾကသည္။ မားဖုစ္၏ ဝတၳဳသည္ ၁၉၇၀ ျပည့္ႏွစ္မတိုင္မီက အီဂ်စ္ႏိုင္ငံတြင္ နာဆာဦးေဆာင္ေသာ အစိုးရ၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ေနာက္ခံထားသည္။ ႏိုင္းျမစ္ကမ္းတြင္ ဆိုက္ကပ္ထားေသာ ေလွအိမ္တစ္စီးေပၚ၌ ညစဥ္ ေတြ႕ဆံုေလ့ရွိ ေသာ လူတစ္စုကို အေျခခံ၍ ထုိစဥ္က အီဂ်စ္လူ႔အဖြဲ႕ အစည္းအတြင္း ျဖစ္ပ်က္ေနေသာ အေျခအေနမ်ားကုိ မီးေမာင္းထုိးျပထားသည္။ နာဆာ၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးမ်ားေၾကာင့္ အီဂ်စ္ႏိုင္ငံသားတို႔၏ ဘဝအေပၚ မည္သို႔ သက္ေရာက္မႈရွိေစေၾကာင္း၊ ဆိုရွယ္လစ္ သ႐ုပ္မွန္ဝါဒဟူေသာ ယံုၾကည္သက္ဝင္မႈ တစ္ခု ေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ား မည္သို႔မည္ပံု ႀကံဳေတြ႕ခံစားေနရေၾကာင္း ေရးထားသည္။ အီဂ်စ္လူ႔အဖြဲ႕အစည္းအတြင္း မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာကို မည္သို႔ လက္ခံထားေၾကာင္း ေစ့ေစ့ငင သိရပါမည္။ မားဖုစ္ သည္ ယခုဝတၳဳကို ေရးဖြဲ႕ရာ၌ ေဆး႐ွဴစဥ္ စိတ္အာ႐ံု မ်ား မည္ကဲ့သို႔ ျဖစ္ပ်က္ေလ့ရွိေၾကာင္း အေသးစိတ္ ေရးထားရာ ဖတ္႐ႈသူမဆိုထားႏွင့္ ဘာသာျပန္သူ ကိုယ္တိုင္ ခက္ခက္ခဲခဲ ျပန္ဆိုရေၾကာင္း အမွာ၌ ေရးထားသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ စာအုပ္မိတ္ဆက္တြင္ ‘ေခတ္ကာလ က နာဆာ၏ လူမႈစီးပြား ေခတ္ေျပာင္းေတာ္လွန္ေရး ကာလ၊ တာဝန္ရွိမႈဆိုသည့္ စကားလံုးက ဘဝလမ္း ၫႊန္စကားလံုး ျဖစ္ေနသည့္ကာလ၊ ေပါ့တန္တန္ အဓိပၸာယ္မဲ့ ေနထိုင္ျခင္းကို လက္မခံသည့္ကာလ၊ ဤေလးနက္သည့္ ကမၻာတြင္ အႏုပညာသည္ အႏု ပညာအတြက္ဆိုသည့္ သီအိုရီမွာ လူထုအတြက္ Message ေပးရမည္။ တစ္ခုခု ထြက္ေပါက္ကို ၫႊန္ ျပရမည္ဆိုသည့္ ဆုိရွယ္လစ္သ႐ုပ္မွန္ဝါဒ မီးေမာင္း ေအာက္တြင္ ေမွးမွိန္ခဲ့ရသည္။ ဤအေျခအေနတြင္ ဘူဇြာလူတန္းစားတို႔မွ ဆင္းသက္လာေသာ ဤလူ လတ္ပိုင္း လူလတ္တန္းစားတစ္စုမွာ ေျခာက္ကပ္ ကပ္ ေငါင္စင္းစင္း က်န္ရစ္ေနခဲ့ရာ သူတို႔ အလြန္ အမင္း လြမ္းဆြတ္တမ္းတေနၾကသည့္ သက္ေသာင့္ သက္သာႏွင့္ စြဲမက္ဖြယ္ေကာင္းလွသည့္ ေလာကကို ျပန္လည္ဖန္တီးဖို႔ရာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ျဖင့္ လေရာင္ ေအာက္တြင္ စုၾကၿပီး ေဆး႐ွဴၾကသည္။ စကားစျမည္ ေျပာၾကသည္။ သူတို႔၏ သေရာ္ေလွာင္ေျပာင္ခ်က္ မ်ားက မီးတိုင္တစ္ဝိုက္ ဝဲပ်ံေနၾကေသာ မွက္မ်ားလို ဘာမွအေရးမပါလွ။ သူတို႔မွာ အလယ္ေခတ္ Mamluk ဆူလတန္မင္းမ်ားေခတ္ကို လြမ္းေမာတမ္းတၾကသည္။ သူတုိ႔အတြက္ ပံုမွန္အေဖာ္ျပဳစရာက Kif (သို႔မဟုတ္) Hashish ျဖည့္ထားသည့္ ေရေျပာင္း၊ ရီေဝေဝ အခိုးအေငြ႕ေတြက သူတုိ႔ရဲ႕ဘဝျဖစ္တည္မႈ ဆိုင္ရာ စိတ္ပ်က္ဝမ္းနည္းမႈ၊ ထိတ္လန္႔ေခ်ာက္ခ်ားမႈမ်ားကေန ယာယီ ေမ့ေဖ်ာက္ေစသည္။ သို႔ေသာ္ တစ္ည၊ စိတ္ကူးႏွင့္အျဖစ္မွန္ တိုးတိုက္မိၾကၿပီး တင္ႀကိဳမသိႏိုင္သည့္ အက်ဳိးဆက္မ်ား ႀကံဳရသည္။ ေခ်ာက္ခ်ားျခင္းႏွင့္ အလြန္အမင္း ေလးနက္မႈကို ႀကံဳ ရေတာ့သည္’ဟု ေရးထားသည္။ စာအုပ္ကို ႏြယ္နီ စာေပက တန္ဖိုး ၃,၀၀၀ က်ပ္ျဖင့္ ထုတ္ေဝျဖန္႔ခ်ိ သည္။