ျပည္တြင္းႏြားႏုိ႔မ်ားတြင္ ေရေရာမႈ အမ်ားဆုံးေတြ႕ရဟုဆုိ

က်န္းမာေရးႏွင့္ ညီၫြတ္သည့္ ႏြားႏို႔ႏွင့္ ႏို႔ထြက္ပစၥည္းမ်ား ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ႏိုင္ေရး ပညာေပးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနသည္ (ဓာတ္ပံု − ေက်ာ္ဇင္သန္း)

ျပည္တြင္း၌ ေရာင္းခ်ေနသည့္ ႏြားႏုိ႔မ်ားတြင္ က်န္းမာေရးထိခိုက္ ေစသည့္ ဓာတုပစၥည္းေရာေႏွာမႈ မ်ား မေတြ႕ရဘဲ ေရေရာမႈသာ အ မ်ားဆုံးေတြ႕ရွိရသည္ဟု ျမန္မာ-နယူးဇီလန္ေကာင္းမြန္ေသာ ႏုိ႔စား ႏြားေမြးျမဴမႈ ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈ စီမံကိန္း (Myanmar Dairy Exce-llence Project) နည္းပညာအႀကံ ေပးအရာရွိ Kent Weston Arnold က ေျပာသည္။

နယူးဇီလန္ႏုိင္ငံက ေထာက္ ပံ့ေပးေနသည့္ စီမံကိန္းေလးႏွစ္ တာကာလအတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ရာႏွင့္ခ်ီသည့္ ႏုိ႔စားႏြားေမြးျမဴေရး ၿခံမ်ား၊ ႏုိ႔ႏွင့္ ႏုိ႔ထြက္ပစၥည္းထုတ္ လုပ္သည့္ ၿခံမ်ားသို႔သြားေရာက္ ေလ့လာရာတြင္ ယင္းကဲ့သုိ႔ ေတြ႕ ရွိရေၾကာင္း ၎ကဆုိသည္။

‘‘က်န္းမာေရးထိခိုက္ေစမယ့္ အရာေတြကို တမင္တကာ ေရာ တာေတာ့ မေတြ႕ပါဘူး။အခုခ်ိန္ထိ လည္း အႏၲရာယ္ရွိ ပစၥည္းေတြ ေရာတာ၊ ႏုိ႔ထဲပါသြားတာ မေတြ႕ မိေသးဘူး။ ေရေရာတာကိုပဲ အ မ်ားဆုံးေတြ႕ရပါတယ္။ ေရေရာ တယ္ဆိုေပမယ့္လည္း ရာခိုင္ႏႈန္း အမ်ားႀကီးေရာတာ မဟုတ္ပါဘူး။ အခုေနာက္ပုိင္း တျဖည္းျဖည္းနဲ႔  ႏြားႏို႔မွာ ေရေရာတာနည္းလာတာကိုလည္း ေတြ႕ရ ပါတယ္’’ဟု KentWeston Arnold က ေျပာသည္။

၎တို႔သည္ ရွမ္းျပည္နယ္၊ မႏၲေလးတုိင္း၊ စစ္ကုိင္းတုိင္း၊ ေန ျပည္ေတာ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ႏြားေမြး ျမဴသူမ်ား၊ ႏြားၿခံမ်ား၊ ႏုိ႔ႏွင့္ ႏုိ႔ ထြက္ ပစၥည္းထုတ္လုပ္ေရာင္းခ် သူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံ ေလ့လာၿပီး ယင္းအျပင္ က်န္းမာေရးႏွင့္ ညီၫြတ္သည့္ ႏြားႏုိ႔ႏွင့္ ႏုိ႔ထြက္ပစၥည္း မ်ား ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ႏုိင္ေရး ပညာေပးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနသည္ဟုလည္း ၎ကဆုိသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ ႏုိ႔လုပ္ငန္းရွင္ မ်ားအသင္း ဥကၠ႒ေဒါက္တာခင္ လႈိင္က ေစ်းကြက္အတြင္း အမည္ ရရွိၿပီးျဖစ္သည့္ ႏြားႏုိ႔တံဆိပ္မ်ား ကို စိတ္ခ်စြာ ၀ယ္ယူေသာက္သုံး ႏုိင္ေၾကာင္း ေျပာသည္။

‘‘ေရာင္းတာေတြ က်န္းမာ ေရးနဲ႔ ကိုက္ညီမႈရွိေအာင္ ထိန္း ခ်ဳပ္ႏုိင္ဖို႔ဆုိရင္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ ဥပ ေဒေတြလုိအပ္ပါတယ္။ အခုထိ ဥပေဒထြက္မလာေသးပါဘူး။ ေစ်း ၀ယ္စင္တာေတြမွာ ေရာင္းတာ ေတြက တရား၀င္ပါတယ္။ FDA က စစ္ေဆးၿပီးသားေတြ ျဖစ္ပါ တယ္’’ဟု ၎ကေျပာသည္။

ေရေရာေႏွာမႈမရွိသည့္ ႏြား ႏုိ႔အစစ္သည္ ၄၈ နာရီအထိ၊ ပိုးေသ႐ုံ ေပါင္းသတ္ထားသည့္ ေပါင္းတင္ၿပီး ႏြားႏုိ႔သည္ တစ္ပတ္အထိ၊ ေစ်းကြက္တြင္းေရာင္းခ်ေန သည့္ ေလးေထာင့္ပါကင္ဘူးမ်ား ျဖင့္ ေရာင္းခ်ေနသည့္ အပူခ်ိန္ျမင့္ မားစြာေပးထားသည့္ ႏြားႏုိ႔မ်ား သည့္ ေျခာက္လအထိ အထားခံ ၿပီး ပုလင္းမ်ားအတြင္း ထည့္သြင္း ကာ အလုံပိတ္အဖုံးမ်ားႏွင့္ ေရာင္း ခ်သည့္ ႏြားႏုိ႔မ်ားသည္ တစ္လမွ သုံးလအထိ အထားခံေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ ႏုိ႔လုပ္ငန္းအသင္းက ဆုိသည္။