တာလီဘန္စစ္ေသြးႂကြမ်ားကို ျပန္လည္ႏွိမ္နင္းရန္ အာဖဂန္နစၥတန္သမၼတ အမိန္႔ထုတ္ျပန္

အာဖဂန္နစၥတန္ သမၼတ အက္ရွ္ရက္ဂါနီက တာလီဘန္စစ္ေသြးႂကြမ်ားႏွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သတ္မွတ္ကာလၿပီးဆံုးၿပီျဖစ္ေၾကာင္း စေနေန႔တြင္ ေၾကညာခဲ့ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ျပန္လည္စတင္ေရး တာလီဘန္အဖြဲ႕ထံ ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။


‘‘အခုက တာလီဘန္အဖြဲ႕ ဆံုးျဖတ္ရမယ့္ အခ်ိန္ပါပဲ။ သူတုိ႔ အေနနဲ႔ ဆက္ၿပီးသတ္ျဖတ္ေနဦးမလား၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မွာ ပူးေပါင္းပါဝင္မလား’’ဟု သမၼတဂါနီက ၿမိဳ႕ေတာ္ကဘူးလ္ တြင္ ျပဳလုပ္ေသာ သတင္းစာရွင္း လင္းပြဲ၌ ေျပာသည္။

ဇြန္လ ၁၅ ရက္မွ ၁၇ ရက္ အထိ အာဖဂန္အစိုးရႏွင့္ တာလီ ဘန္အၾကား အစ္ေန႔အားလပ္ ရက္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သတ္ မွတ္ကာလ ကုန္ဆံုးၿပီးေနာက္ ေနာက္ထပ္ ၁၀ ရက္အထိ တာလီဘန္မ်ားအေပၚ ထုိးစစ္ဆင္ တိုက္ခိုက္မႈ ရပ္ဆုိင္းရန္ သမၼတဂါနီက စစ္တပ္အား အမိန္႔ထုတ္ ျပန္ခဲ့သည္။

ယခုအခါ ေနာက္ထပ္ ၁၀ ရက္ ထပ္တိုးထားေသာ အပစ္အ ခတ္ရပ္စဲေရးကာလ ကုန္ဆံုးသြား ၿပီျဖစ္သျဖင့္ အာဖဂန္အစိုးရတပ္ မ်ားအေနျဖင့္ တာလီဘန္ႏွင့္ အိုင္အက္စ္စစ္ေသြးႂကြမ်ား ႏွိမ္နင္း ေရး စစ္ဆင္ေရးကို ပံုမွန္ျပန္လည္စတင္ႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း စေန ေန႔တြင္ ေၾကညာခဲ့သည္။

တာလီဘန္စစ္ေသြးႂကြမ်ား က စတင္ေၾကညာခဲ့ေသာ အစ္ ေန႔အားလပ္ရက္ သံုးရက္ၾကာ အ ပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးက ႏွစ္ေပါင္း (၄၀)ၾကာ တုိက္ခိုက္မႈမ်ား အဆံုး သတ္ေရး ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေရာင္ ျခည္သန္းခဲ့ေသာ္လည္း ကဘူးလ္ၿမိဳ႕ရွိ လံုၿခံဳေရးတာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ျပည္ပသံတမန္မ်ားအၾကား ထုိသို႔ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္းနည္းပါးေနသည္။

အစိုးရအဖြဲ႕သာမက ႏုိင္ငံ တကာ မဟာမိတ္မ်ားႏွင့္ အာဖ ဂန္ႏုိင္ငံတြင္းရွိ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕မ်ားက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေတာင္းဆိုမႈကို ျငင္းဆိုခဲ့ေသာ တာလီဘန္အဖြဲ႕သည္ အစ္ေန႔ အားလပ္ရက္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ကုန္ဆံုးၿပီးကတည္းက ဧရိယာအမ်ားအျပားတြင္ တိုက္ခိုက္ေနသည္။           

—Ref: Reuters