နာမည္ေက်ာ္ အေမရိကန္စစ္သင္တန္းေက်ာင္း၌ ႏွစ္ ၂၀၀ ေက်ာ္အတြင္း ပထမဆံုး လူမည္းအႀကီးအကဲ ခန္႔အပ္

အေမရိကန္ႏုိင္ငံရွိ နာမည္ေက်ာ္ စစ္သင္တန္း ေက်ာင္း West Point တြင္ ႏွစ္ (၂၁၆)ႏွစ္ သမုိင္း၌ ပထမဆံုးအႀကိမ္ လူမည္းအႀကီးအကဲတစ္ဦးအား ခန္႔အပ္ခဲ့သည္။

West Point စစ္သင္တန္း ေက်ာင္း သမုိင္းတြင္ ပထမဆံုး လူမည္းအႀကီးအကဲအျဖစ္ ဒုတိ ယဗိုလ္မွဴးႀကီး ဒါေရဝီလီယံကို ခန္႔အပ္ခဲ့ေၾကာင္း ထိုစစ္သင္တန္း ေက်ာင္းက အတည္ျပဳေျပာၾကား သည္ဟု Newsweek သတင္း ဌာနက ေဖာ္ျပသည္။


 ဗာဂ်ီးနီးယားျပည္နယ္ဖြား ဝီလီယံသည္ West Point စစ္သင္တန္းေက်ာင္း၏ ၆၀ ဦးေျမာက္ အႀကီးအကဲအျဖစ္ တနလၤာေန႔ တြင္ တာဝန္စတင္ထမ္းေဆာင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္ တစ္ခုအရ သိရသည္။

West Point စစ္သင္တန္း ေက်ာင္းဆင္းတစ္ဦးျဖစ္ေသာ ဝီ လီယံသည္ ၁၉၈၃ တြင္ ေခါင္း ေဆာင္မႈ၊ စစ္ဘက္ဆုိင္ရာ အႏု ပညာႏွင့္ သိပၸံ၊ အမ်ိဳးသားလံုၿခံဳ ေရးႏွင့္ မဟာဗ်ဴဟာဘာသာရပ္ မ်ားျဖင့္ မဟာဘြဲ႕ရရွိခဲ့သည္။

၎သည္ မၾကာေသးမီက တူရကီႏိုင္ငံမွ ေတာင္ကိုရီးယား သုိ႔ သြားေရာက္တာဝန္ထမ္း ေဆာင္ခဲ့ၿပီး စစ္ျပန္ဝန္ထမ္းမ်ား အရပ္သားဘဝသို႔ ကူးေျပာင္းေရး အကူအညီေပးသည့္ ဌာနတြင္ လည္း ဒုတိယအႀကီးအကဲအျဖစ္ တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

 ထို႔အျပင္ ဝီလီယံသည္ သမၼတအသိအမွတ္ျပဳ ဂုဏ္ျပဳဆုတံဆိပ္အျပင္ စစ္ဘက္ဆုိင္ရာ ဂုဏ္ျပဳဆုမ်ားစြာ ခ်ီးျမႇင့္ခံခဲ့ရ သည္။                

—Ref: UPI