ၿဗိတိန္အကူအညီျဖင့္ တကၠသိုလ္အုပ္ခ်ဳပ္စီမံသူမ်ားအတြက္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ျမင့္ပညာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေက်ာင္းဖြင့္မည္

ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာမ်ိဳးသိမ္းႀကီး (ဓာတ္ပံု − ေက်ာ္ဇင္သန္း)

 ျမန္မာႏုိင္ငံရွိတကၠသုိလ္ အုပ္ခ်ဳပ္သူ၊ စီမံခန္႔ခြဲသူမ်ား၏ ဦး ေဆာင္မႈႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲေရးစြမ္းရည္ မ်ားျမႇင့္တင္ရန္္ ပညာေရး ၀န္ႀကီးဌာနက ၿဗိတိန္ပညာေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ အကူအညီ ျဖင့္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ျမင့္ပညာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးေက်ာင္း (NIHED) ဖြင့္လွစ္မည္ဟု ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာမ်ိဳးသိမ္းႀကီးက ေျပာသည္။

ေက်ာင္းထူေထာင္ရန္ အ ဆင့္ျမင့္ပညာေရး ဦးေဆာင္မႈႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ အ စီအစဥ္ကို တစ္ႏွစ္စီမံကိန္းအျဖစ္  ၿဗိတိသွ်ေကာင္စီ၊ Irrawaddy Policy Exchange တို႔၏ ေငြေၾကးပံ့ပိုးမႈ၊ University College London-Institute of Education (UCL) ၏နည္းပညာပံ့ပိုးမႈျဖင့္ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာန၊ အမ်ိဳးသားပညာေရး မူ၀ါဒေကာ္မရွင္တို႔ပူးေပါင္းကာ စမ္းသပ္ေဆာင္ ရြက္မည္ျဖစ္သည္။


တစ္ႏွစ္စီမံကိန္း၏ တစ္ စိတ္တစ္ေဒသျဖစ္သည့္ အဆင့္ ျမင့္ပညာဦးေဆာင္မႈႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲ  ေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအမ်ိဳး သားအဆင့္ညီလာခံကို ရန္ကုန္ တကၠသုိလ္စိန္ရတုခန္းမ၌ ဇြန္လ ၂၉ ႏွင့္ ၃၀ ရက္တြင္က်င္းပ ေနသည္။

‘‘တကၠသိုလ္ေတြကေန အ ရည္အေသြးမီ ပညာေရးေတြ ေပး ႏုိင္ဖို႔တကၠသိုလ္စီမံခန္႔ခြဲေရးမွာ ေဆာင္ရြက္မယ့္သူေတြရဲ႕ စီမံခန္႔ ခြဲေရးအရည္အေသြးေတြတက္ဖို႔ လိုပါတယ္။ တကၠသုိလ္ေတြကို ကုိယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရရွိဖို႔ေဆာင္ ရြက္တဲ့ေနရာမွာ စီမံခန္႔ခြဲမႈကအဓိ က စိန္ေခၚမႈျဖစ္ေနပါတယ္။ လုပ္ ငန္းခြင္လုပ္သားလုိအပ္ခ်က္နဲ႔ ကိုက္ညီတဲ့ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ ရတကၠသိုလ္ေတြအျဖစ္ရပ္တည္ ႏုိင္ဖို႔ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္သူေတြကိုသင္ တန္းေပးဖို႔လိုအပ္တာေၾကာင့္ NIHED ကိုတည္ေထာင္ဖို႔ႀကိဳး ပမ္းေနပါတယ္’’ ဟု ေဒါက္တာ မ်ိဳးသိမ္းႀကီးက ယင္းညီလာခံဖြင့္ပြဲ တြင္ေျပာၾကားသည္။

NIHED တည္ေထာင္ေရး တစ္ႏွစ္တာစမ္းသပ္ေဆာင္ရြက္ ခ်ိန္တြင္ ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ႏွင့္ မႏၲေလး တကၠသိုလ္အပါအ၀င္တကၠသိုလ္ ၁၁ ခုမွ အုပ္ခ်ဳပ္စီမံသူမ်ားအား ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ပင္လံုေဆာင္၌ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲေရးသင္တန္း ေျခာက္ခုကို UCL မွ ပညာရွင္မ်ားက ပို႔ခ်မည္ျဖစ္ၿပီး သုေတသနႏွင့္ သင္ၾကားမႈအရည္အေသြး တိုး တက္ျမင့္္မားေရးဆိုင္ရာ ေက်ာင္း တြင္းပေရာဂ်က္မ်ားေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္သည္။

 ‘‘လမ္းေဟာင္းအတိုင္းပဲ သြားေနခဲ့ရာကေန တကၠသုိလ္ ေတြကို စၿပီးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ လုပ္တဲ့အခါမွာ Training ေတြ လုိတယ္။ အခုတစ္ႏွစ္ပေရာဂ်က္ အတြင္းမွာ ကမၻာ့အဆင့္နံပါတ္  (၇) မွာရွိေနတဲ့ UCL လို တကၠသိုလ္က လာပို႔ခ်တာျဖစ္ တာေၾကာင့္ ကုိယ့္တကၠသုိလ္ပဋိ ညာဥ္ေတြဆြဲဖို႔၊ ကုိယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ ခြင့္အတြက္ ဘာေတြစၿပီးလုပ္ဖို႔ လိုမလဲဆိုတာ ေဆြးေႏြးခြင့္ရတယ္’’ ဟု မႏၲေလးတကၠသုိလ္တာ၀န္ခံ ဒုတိယပါေမာကၡခ်ဳပ္ ေဒါက္တာမင္းမင္းရီက ေျပာသည္။

NIHED ကိုအမ်ိဳးသားပညာ ေရးမဟာဗ်ဴဟာ စီမံကိန္း (၂၀၁၆ - ၂၀၂၁)ပါ ပညာေရးျပဳ ျပင္ေျပာင္းလဲမႈ မဟာဗ်ဴဟာ(၁) ျဖစ္သည့္ အဆင့္ျမင့္ပညာေရး က႑အုပ္ခ်ဳပ္မႈႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ အားေကာင္းခိုင္မာေစရန္ ဖြင့္လွစ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္သည္။