မုိင္တဲလ္ဖုိက္ဘာႀကိဳးျမႇဳပ္ရန္ ေျမက်င္းတူးသျဖင့္ သစ္ပင္မ်ားပ်က္စီးခဲ့ေၾကာင္း ဘုရားသုံးဆူရွိ ၿခံပုိင္ရွင္ေျပာ

ေျမက်င္းတူးမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ေတာင္သူတစ္ဦးႏွင့္ညိႇႏႈိင္းရခက္ေနဟု မုိင္တဲလ္ကဆုိ

 ဆက္သြယ္ေရးေအာ္ပ ေရတာ မုိင္တဲလ္၏ ဖုိက္ဘာႀကိဳးျမႇဳပ္ရန္ ေျမက်င္းတူးေဖာ္မႈ ေၾကာင့္ စုိက္ပ်ိဳးၿခံအတြင္း ကြၽဲ ေကာပင္ႏွင့္ ကြၽန္းပင္မ်ား ပ်က္စီး ခဲ့ရသည္ဟု ဘုရားသုံးဆူၿမိဳ႕နယ္ရွိ စုိက္ပ်ိဳးေရးၿခံပုိင္ရွင္ ေဒၚမြန္မြန္ထုိက္ကေျပာသည္။

ၿခံရွင္၏ သေဘာတူခြင့္ျပဳ ခ်က္ေတာင္းခံျခင္းမရွိဘဲ စိုက္ပ်ိဳး ၿခံအတြင္း ေျမက်င္းတူးေဖာ္ခဲ့ ေၾကာင္း၊ လက္ရွိတြင္ ေလ်ာ္ေၾကး ရရွိရန္ ညိႇႏႈိင္းေနေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။


 ‘‘သူတို႔က တစ္ရြာလုံးကုိ က်ပ္ ခုနစ္သိန္းေက်ာ္ေလာက္ပဲ ေလ်ာ္ေပးခ်င္တယ္။ ေရာ္ဘာပင္ ၅၀၀ ကုိ တြက္ရင္ေတာင္ တစ္ပင္ တစ္ေထာင္ႏႈန္းမရွိဘူး။ ဘယ္လုိ လုပ္လက္ခံလုိ႔ရမလဲ’’ဟု ၎က ေျပာသည္။

ေျမက်င္းတူးေဖာ္မႈေၾကာင့္ ဘုရားသုံးဆူၿမိဳ႕နယ္ အတြင္းရွိ စုိက္ပ်ိဳးၿခံပ်က္စီးမႈ ဧကအေရအ တြက္ မသိရေသာ္လည္း ၎ပုိင္ ကြၽဲေကာၿခံ ၁၄ ဧကႏွင့္ ကြၽန္းၿခံ တစ္ဧကခြဲအတြင္း ေျမက်င္းတူး ခံခဲ့ရေၾကာင္း ေဒၚမြန္မြန္ထုိက္က ေျပာသည္။

‘‘သူတို႔ကုိေမးေတာ့ စည္ပင္ ခြင့္ျပဳခ်က္ပါတယ္။ ျပည္နယ္ခြင့္ ျပဳခ်က္ပါတယ္တဲ့။ သူတို႔ကုမၸဏီ ပုံစံက လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ ၿပီး စီးတဲ့အခ်ိန္က်မွ ညိႇႏႈိင္းတာလုိ႔ ျပန္ေျပာတယ္’’ဟု ေဒၚမြန္မြန္ ထုိက္ကေျပာသည္။

 မုိင္တဲလ္သည္ ဖုိက္ဘာ သြယ္တန္းရန္ ကုမၸဏီ ၂၀ ေက်ာ္ ႏွင့္ လက္တြဲေဆာင္ရြက္ေန ေၾကာင္း၊ ေျမက်င္းတူးေဖာ္မႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ အမ်ားအားျဖင့္ ညိႇ ႏႈိင္းမႈ အဆင္ေျပေသာ္လည္း စုိက္ပ်ိဳးေတာင္သူတစ္ဦးသည္ ညိႇ ႏႈိင္းရန္ ခက္ခဲေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း ေအာ္ပေရတာ၏ ျပင္ပဆက္ဆံ ေရးအရာရွိခ်ဳပ္ ဦးေဇာ္မင္းဦးက ေျပာသည္။

 ဆက္သြယ္ေရးေအာ္ပေရ တာအေနျဖင့္ ဖုိက္ဘာႀကိဳး ေျမက်င္းတူးေဖာ္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ ကုိ ကုိယ္တုိင္ျပဳလုပ္ျခင္းမဟုတ္ဘဲ သက္ဆုိင္ရာကုမၸဏီမ်ားသုိ႔ လုပ္ငန္းအပ္ႏွံ ေဆာင္ရြက္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ပုံမွန္လုပ္ငန္းစဥ္ တြင္ ေျမပုိင္ရွင္မ်ားႏွင့္ ႀကိဳတင္ ညိႇႏႈိင္းေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕ေသာ ၿခံ ပုိင္ရွင္မ်ားကုိ ဆက္သြယ္ရန္ အ ခက္အခဲေၾကာင့္ ညိႇႏႈိင္းရန္ ခ်ိဳ႕ ယြင္းခ်က္ ျဖစ္ေပၚတတ္ေၾကာင္း ဦးေဇာ္မင္းဦးကေျပာသည္။

‘‘သူ႔(ေဒၚမြန္မြန္ထုိက္)ဆုံး႐ႈံး မႈကုိ နားလည္တယ္။ ကြၽန္ေတာ္ တို႔ဘက္က ျပန္ခ်ိန္ေနရတာ လည္းရွိတယ္။ အေလ်ာ္ေတာင္း တိုင္း ေပးရတာမ်ိဳးလည္း မျဖစ္ ေစခ်င္ဘူး။ ပ်က္စီးသြားတဲ့တန္ဖုိး ထက္ အေလ်ာ္ေတာင္းတာေလး က နည္းနည္းမ်ားေနတယ္’’ဟု ၎ကေျပာသည္။

လက္ရွိ၌ မုိင္တဲလ္၏ ဖုိက္ ဘာႀကိဳးျမႇဳပ္ႏွံရန္ ေျမက်င္းတူးမႈ ေၾကာင့္ ဘုရားသုံးဆူၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေက်းရြာမ်ားတြင္သာမက ၾကာ အင္းဆိပ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ အတြင္းရွိ ေက်းရြာမ်ားတြင္ပါ ေလ်ာ္ေၾကး ေငြႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပႆနာမ်ား ေပၚေပါက္ေနသည္ဟု ေဒၚမြန္မြန္ ထုိက္ကေျပာသည္။

‘‘ရြာတစ္ရြာမွာ ေလ်ာ္ေၾကး ေလးသိန္းေက်ာ္ေပးတယ္။ အဲဒါ ကုိ စာခ်ဳပ္ထဲမွာ နစ္နာေၾကးလုိ႔ မေရးဘဲ ေက်းရြာဖြံံ႕ၿဖိဳးေရးအ တြက္ အလွဴေပးတယ္ဆုိၿပီး ေရး တယ္။ ဒါမ်ိဳးလည္း လက္မခံႏုိင္ ဘူး’’ဟု ၎ကေျပာသည္။

 မုိင္တဲလ္သည္ လက္ရွိ၌ ဖုိက္ဘာကီလုိမီတာ သုံးေသာင္း ေက်ာ္ပိုင္ဆိုင္ထားၿပီး အခ်ိဳ႕ေသာ ဖိုိက္ဘာ ဆက္ေၾကာင္းမ်ားကုိ ကုိယ္တိုင္ တည္ေဆာက္ထားကာ အခ်ိဳ႕ေသာ ဖိုက္ဘာဆက္ ေၾကာင္းမ်ားကို တည္ေဆာက္ၿပီး ကုမၸဏီမ်ားမွ ငွားရမ္းအသုံးျပဳ ေနသည္။

More in News Section