ေရႊလီၿမိဳ႕ တ႐ုတ္ဘဏ္တြင္ ျမန္မာကုန္သည္မ်ား ဘဏ္စာရင္းအပိတ္ခံရမႈကုိ အစုိးရကူညီေပးမည္

 ေရႊလီၿမိဳ႕ရွိ တ႐ုတ္ ဘဏ္မ်ားတြင္ ဘဏ္ေငြစာရင္း အပိတ္ခံထားရေသာ ျမန္မာကုန္ သည္မ်ား၏ ေငြစာရင္းျပန္လည္ ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ေရး အစုိးရကကူညီ ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ဟု စီးပြားေရး ႏွင့္ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ ႀကီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ဦးရန္ႏုိင္ထြန္းက ေျပာသည္။

အပိတ္ခံထားရသည့္ေငြစာ ရင္းမ်ား အျမန္ျပန္လည္ဖြင့္လွစ္ ေပးႏုိင္ေရးကုိ ဇြန္လ ဒုတိယပတ္ တြင္ ကူမင္းၿမိဳ႕၌ ျပဳလုပ္ေသာကုန္စည္ျပပြဲတြင္ စီးပြားေရးႏွင့္ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးက တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ အစုိးရတာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံစဥ္ ေဆြးေႏြးခဲ့သည္ဟု၎က ေျပာသည္။

‘‘အျမန္ဖြင့္ေပးဖို႔ဆုိတာ အ ေလာင္းအစားနဲ႔ မသက္ဆုိင္တဲ့ ျမန္မာကုန္သည္ေတြရဲ႕ ဘဏ္စာ ရင္းေတြကိုဆုိလုိတာပါ’’ ဟု ဦး ရန္ႏိုင္ထြန္းက ေျပာသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ မတ္လကုန္ပုိင္း က ယူနန္ျပည္နယ္ရွိ တ႐ုတ္ ဘဏ္မ်ားတြင္ ျမန္မာကုန္သည္ မ်ား၏ ေငြစာရင္း ၂၅၀ မွ ၄၀၀ အၾကားအပိတ္ခံခဲ့ရသည္။ ထုိကဲ့ သုိ႔ ေငြစာရင္း အပိတ္ခံရျခင္း ေၾကာင့္ ဇြန္လအတြင္းမူဆယ္ၿမိဳ႕ ရွိ ေငြလႊဲလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္သူအ မ်ားစု လုပ္ငန္းမ်ားရပ္နားခဲ့သည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံမွ ကုန္ပစၥည္းမ်ား၀ယ္ယူၿပီး ျမန္မာ ႏုိင္ငံသုိ႔ တင္သြင္းရာတြင္ ေငြ ေၾကးလႊဲေျပာင္းေပးရန္ အခက္အ ခဲမ်ားႀကံဳေတြ႕ေနရသည္။ ထုိအ ေျခအေနကုိ တ႐ုတ္ကုန္သည္မ်ား က ၎တို႔၏အစုိးရထံ တင္ျပ ေတာင္းဆုိသျဖင့္ တ႐ုတ္ဗဟုိ ဘဏ္က ယူနန္ျပည္နယ္ေရႊလီၿမိဳ႕ ရွိ တ႐ုတ္လယ္ယာစုိက္ပ်ိဳးေရး ဘဏ္၊ တ႐ုတ္စက္မႈႏွင့္ကူးသန္း ေရာင္း၀ယ္ေရးဘဏ္တို႔က ေငြ စာရင္းမ်ားျပန္လည္ဖြင့္လွစ္ေပး ရန္ စိစစ္လာေၾကာင္း မူဆယ္ၿမိဳ႕မွ ကုန္သည္အခ်ိဳ႕က ေျပာသည္။ ထုိသုိ႔ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားႏွင့္ ေငြေၾကးလႊဲေျပာင္းသူမ်ားလုပ္ငန္းျပန္လည္လုပ္ကိုင္လာမည္ဆုိပါက ပုိ႔ကုန္၊ သြင္းကုန္လုပ္ငန္းမ်ား မၾကာမီရက္ပိုင္းအတြင္း အဆင္ေျပလာႏုိင္ေၾကာင္း ကုန္သည္မ်ားက ေမွ်ာ္လင့္ေနသည္။

ျမန္မာ-တ႐ုတ္နယ္စပ္ကုန္ သြယ္ေရးတြင္ ယြမ္ေငြကုိသာအ ဓိကအသုံးျပဳၿပီး ယြမ္ေငြျဖင့္ကုန္ ပစၥည္းမ်ား၀ယ္ယူေရာင္းခ်ရာ၌ ျမန္မာႏုိင္ငံက ယြမ္ေငြကုိတရား ၀င္အသိအမွတ္မျပဳထားသျဖင့္ ပုဂၢလိကဘဏ္၊ အစုိးရဘဏ္မ်ား ႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ျခင္း မရွိေၾကာင္း မူဆယ္ၿမိဳ႕မွ ကုန္ သည္အခ်ိဳ႕ကေျပာၾကားသည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ႏွစ္ႏုိင္ငံနယ္စပ္ ကုန္သြယ္ေရးတြင္ ယြမ္ေငြႏွင့္ ျမန္မာက်ပ္ေငြလဲလွယ္ျခင္း၊ လႊဲ ပုိ႔ျခင္းကုိ တစ္ႏုိင္တစ္ပုိင္ေငြလႊဲ လုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္သူမ်ားႏွင့္ခ်ိတ္ ဆက္ေဆာင္ရြက္ေနသည္။

ေငြလႊဲ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ကိုင္ ေနသူမ်ားက တ႐ုတ္ႏုိင္ငံရွိ ျမန္ မာႏုိင္ငံသားမ်ားကုိ ေငြစာရင္းဖြင့္လွစ္ခြင့္ျပဳထားေသာ ဘဏ္မ်ားတြင္ စာရင္းဖြင့္လွစ္ၿပီးကုန္သည္မ်ား ေငြလႊဲေျပာင္းမႈ၊ ေငြေၾကးလဲလွယ္မႈ ေဆာင္ရြက္ေနသည္။