ဆီဒိုးနားကို ေသဒဏ္ခ်

တရား႐ုံးဆံုးျဖတ္ခ်က္အေပၚ ေက်နပ္ေၾကာင္း တရားလိုဘက္ကေျပာ

FDA ၀န္ထမ္းအမ်ဳိး သမီးကို အဓမၼက်င့္လုယက္သတ္ ျဖတ္ေၾကာင္း ထင္ရွားသျဖင့္ တရားခံ မ်ဳိးေဇာ္ဦး (ခ) ဆီဒိုးနားကို အေရွ႕ပိုင္းခ႐ိုင္တရား႐ုံးက သံုးလၾကာစစ္ေဆးၿပီးေနာက္ ဇြန္လ ၂၂ ရက္တြင္ ေသဒဏ္အမိန္႔ခ်မွတ္ခဲ့သည္။

မ်ဳိးေဇာ္ဦးကို အမိန္႔ခ်မွတ္ ရာတြင္ ရာဇသတ္ႀကီးဥပေဒ၌ ေထာင္ဒဏ္ ခုနစ္ႏွစ္အထက္ ခ် မွတ္ႏုိင္ေသာ မုဒိမ္းမႈ၊ လုယက္မႈ စသည့္ ျပစ္မႈမ်ားက်ဴးလြန္စဥ္ လူသတ္သည့္ ျပစ္မႈကိုပါ က်ဴးလြန္ပါက ဥပေဒပုဒ္မ ၃၀၂ (၁) (ဂ) အရ ေသဒဏ္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပ႒ာန္းထားသျဖင့္ ယင္းကဲ့သို႔ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း အေရွ႕ပိုင္းခ႐ိုင္တရားသူႀကီးက မွတ္ခ်က္ျပဳသည္။

အမိန္႔ခ်ရာတြင္ တရားသူ ႀကီးက အမႈသည္ မ်က္ျမင္သက္ ေသမရွိေၾကာင္းႏွင့္ ကြင္းဆက္ သက္ေသအရ သံုးသပ္ရမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ေၾကာင္း ယခင္က ေျဖာင့္ခ်က္ေပးထားဖူးသည့္အေပၚ မ်ဳိးေဇာ္ဦးက ၎၏ ဆႏၵအတိုင္းေပးျခင္းမဟုတ္ေၾကာင္း၊ ခ႐ိုင္တရား႐ုံးတြင္ ျငင္းဆန္ေသာ္လည္း ယင္းေျဖာင့္ခ်က္မ်ားကို   ယံုၾကည္ေၾကာင္းႏွင့္ တရားခြင္တြင္ သက္ေသမ်ားကို စစ္ေဆးခ်က္အရ တရားခံက ျပစ္မႈ က်ဴးလြန္ေၾကာင္း ကြင္းဆက္မိေနသည္ဟု တရားသူႀကီးက သံုးသပ္သည္။

ေျဖာင့္ခ်က္တြင္ မ်ဳိးေဇာ္ဦး သည္ အိမ္လခ၊ အံုနာခေပးရန္ မရွိသျဖင့္ မေရႊရည္၀င္း၏ ဆြဲႀကိဳးကို လုယူေၾကာင္း၊ မေရႊရည္၀င္း က ေအာ္သျဖင့္ ကားေနာက္ခန္းသို႔ သြား၍ လည္ပင္းညႇစ္မိ ေၾကာင္း၊ ထို႔ေနာက္ အေလာင္းကိုေဖ်ာက္ဖ်က္ရန္ ႀကိဳးစားသည့္အ ခ်ိန္တြင္ ေသဆံုးသူအမ်ဳိးသမီး မေပၚ့တေပၚ ျဖစ္ေနပံုကို ျမင္၍ အဓမၼျပဳက်င့္ခဲ့မိေၾကာင္း ၀န္ခံ ထားသည္။

တရားခြင္စစ္ေဆးစဥ္ မႈခင္းဆရာ၀န္က ေသဆံုးသူအမ်ဳိးသမီး၏ မိန္းမအဂၤါတြင္ သုက္ပိုးမေတြ႕ရွိေၾကာင္း၊ မ်ဳိးေဇာ္ဦး၏ အဂၤါတြင္ သုက္ပိုးမရွိေၾကာင္း သက္ေသထြက္ဆိုထားေသာ္လည္း အမ်ဳိးသမီးအဂၤါ၌ လတ္တေလာ ထိုးသြင္းဒဏ္ရာမ်ားႏွင့္ ေသြးထြက္ျခင္းတို႔ရွိျခင္း၊ DNA စစ္ေဆးခ်က္အရ မ်ဳိးေဇာ္ဦး၏ အက်ႌရွိ သုက္ပိုးႏွင့္ တူညီမႈတို႔ေၾကာင့္ မ်ဳိးေဇာ္ဦးက ေသဆံုးသူ အမ်ဳိးသမီးကို အဓမၼက်င့္ခဲ့ေၾကာင္းတရားသူႀကီးက သံုးသပ္သည္။

အၿပီးသတ္အမိန္႔ မခ်မီ ဇြန္လ ၁၈ ရက္႐ုံးခ်ိန္းက ႏွစ္ဖက္ေရွ႕ေနမ်ား ေလွ်ာက္လဲခ်က္ေပးရာတြင္ အေရးႀကီးသက္ေသ ျဖစ္သည့္ မႈခင္းဆရာ၀န္က ေသဆံုးသူအမ်ဳိးသမီး ခႏၶာကိုယ္၌ သုက္ပိုး မေတြ႕ရေၾကာင္း သက္ေသထြက္ဆိုထားၿပီး လည္ပင္းကို ထိုးသြင္းသည္ဆိုေသာ ၀က္အူ လွည့္ကို ႐ုံးေတာ္၌ သက္ေသမ ေတြ႕ရွိရေၾကာင္းႏွင့္ မ်က္ျမင္ သက္ေသမ်ားလည္း မရွိသျဖင့္ လံု ေလာက္သည့္သက္ေသမရွိဘဲ ထင္ျမင္ခ်က္ျဖင့္ အျပစ္မေပးသင့္ ေၾကာင္း မ်ဳိးေဇာ္ဦး၏ ေရွ႕ေနက တရားသူႀကီးထံ ေလွ်ာက္လဲခ်က္ ေပးသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မ်ဳိးေဇာ္ဦး ကို စြဲခ်က္တင္ထားေသာ အျမင့္ ဆံုးေသဒဏ္ေပးႏိုင္သည့္ လူ သတ္မႈပုဒ္မ ၃၀၂ (၁) (ဂ) အစား လူေသမႈပုဒ္မ ၃၀၄ (က)ျဖင့္သာ အေရးယူပါက ပို၍သင့္ေလ်ာ္ ေၾကာင္း တရားသူႀကီးထံ ေလွ်ာက္လဲခ်က္ေပးခဲ့သည္။

ထို႔အျပင္ တရားလိုေရွ႕ေန က မ်ဳိးေဇာ္ဦးသည္ ေသဆံုးသူ အမ်ဳိးသမီး၏ ေရႊထည္မ်ားေရာင္း ခ်သည္ဆိုေသာ သက္ေသမ်ားရွိ ျခင္း၊ ဖုန္းကို ျပန္လည္ျပဳျပင္သည္ ဆိုေသာ သက္ေသမ်ားရွိျခင္း၊ မေရႊရည္၀င္း၏ ပစၥည္းမ်ားရွိရာ ေနရာကို မ်ဳိးေဇာ္ဦးက ရဲကို ျပသ ရာ အမွန္တကယ္ေတြ႕ရွိရျခင္းႏွင့္ မႈခင္းဆရာ၀န္၏ သက္ေသထြက္ ဆိုခ်က္၌ ေသဆံုးသူအမ်ဳိးသမီး အဂၤါတြင္ လတ္တေလာထိုးသြင္း ဒဏ္ရာမ်ားရွိသည္ဆိုျခင္းေၾကာင့္ အဓမၼက်င့္ျခင္းမွန္ကန္သျဖင့္ မ်ဳိး ေဇာ္ဦးကို ၃၀၂ (၁) (ဂ)အရ ထိ ေရာက္ဟန္႔တားႏိုင္သည့္ ျပစ္ ဒဏ္ခ်မွတ္ေပးရန္ တရားသူႀကီး ထံ ေလွ်ာက္လဲခ်က္ေပးသည္။

ထို႔ေနာက္ FDA (အစားအ ေသာက္ႏွင့္ ေဆး၀ါးကြပ္ကဲမႈဦး စီးဌာန) ဒုႀကီးၾကပ္ေရးမွဴး မေရႊ ရည္၀င္းကို အဓမၼျပဳက်င့္လုယက္ သတ္ျဖတ္ျခင္း ထင္ရွားသျဖင့္ မ်ဳိးေဇာ္ဦး (ေခၚ) ဆီဒိုးနားကို လူ သတ္၊ လုယက္၊ မုဒိမ္းက်င့္သည့္ ပုဒ္မမ်ားျဖင့္ အေရွ႕ပိုင္းခ႐ိုင္ တရား႐ုံးက ဇြန္လ ၂၂ ရက္တြင္ အျမင့္ဆံုးေသဒဏ္ေပးႏုိင္သည့္ ပုဒ္မ ၃၀၂ (၁) (ဂ) ျဖင့္ ေသဒဏ္အမိန္႔ခ်မွတ္ခဲ့သည္။

မ်ဳိးေဇာ္ဦးကို အေရွ႕ပိုင္းခ႐ိုင္တရား႐ုံးက ေသဒဏ္အမိန္႔ခ် မွတ္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ တရား ႐ုံး ျပန္ၾကားေရးအရာရွိက ‘‘ရာဇသတ္ႀကီးက တည္ဆဲဥပေဒမ်ားကို လိုက္နာၿပီး ေပးတာျဖစ္ပါတယ္။ ေသဒဏ္က ေထာင္ဒဏ္မရွိပါဘူး။ Only Death Sen-tence ပဲရွိပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ တရား႐ုံးက တည္ဆဲဥပေဒရဲ႕ ျပ႒ာန္းခ်က္အရ ဥပေဒကို လိုက္နာၿပီး ေပးတာျဖစ္ပါတယ္’’ ဟု ရွင္းျပသည္။

တရား႐ုံး ဆံုးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ သမာသမတ္က်စြာ ဆံုးျဖတ္ျခင္း ျဖစ္သျဖင့္ ေက်နပ္ ေၾကာင္း မေရႊရည္၀င္း၏ ေဆြမ်ဳိး နီးစပ္သူမ်ားက တရားခြင္အၿပီး တြင္ ေျပာသည္။

သို႔ေသာ္ တရားခံသည္ ေသ ဒဏ္ကို တိုင္းတရားလႊတ္ေတာ္က စ၍ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတအထိ အယူခံ၀င္ႏုိင္သျဖင့္ သမၼတဆံုးျဖတ္ ခ်က္က်သည္အထိ ေသဒဏ္ကို ဆိုင္းငံ့ထားရေၾကာင္း အက်ဥ္းဦး စီးဌာန ဒုၫႊန္မွဴး ဦးမင္းထြန္းစိုး က ေျပာသည္။

အကယ္၍ ေသဒဏ္မေပးပါ က ထိုတရားခံကို လြတ္ရက္မရွိ အက်ဥ္းေထာင္တြင္ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ ထားေၾကာင္းႏွင့္ လြတ္ၿငိမ္းခ်မ္း သာခြင့္ရရွိမွသာ လြတ္ႏုိင္ေၾကာင္းဦးမင္းထြန္းစိုးက ရွင္းျပသည္။

‘‘၈၈ ေနာက္ပိုင္းကတည္းက ဘယ္သူ႕ကိုမွ ေသဒဏ္မေပး ေတာ့တာ’’ဟု ၎က ဆိုသည္။ မ်ဳိးေဇာ္ဦး၏ ေရွ႕ေနက ေသဒဏ္အမိန္႔အေပၚ ခုနစ္ရက္အတြင္း အယူခံ၀င္ရန္ ႀကိဳးစားမည္ဟု ေျပာၾကားထားသည္။

‘‘ေသဒဏ္ကို တရား႐ုံးက ခ်မွတ္ေပမယ့္ ဖြဲ႕စည္းပံုအရ၊ က်င့္ထံုးေတြအရ ခုနစ္ရက္အ တြင္း ေသဒဏ္ပယ္ဖ်က္ခြင့္၊ အ တည္ျပဳခြင့္ကို သမၼတဆီကေန ဆံုးျဖတ္တာပါ။ ေနာက္ဆံုးေသ ဒဏ္အမိန္႔ကို Confirm လုပ္တာ သမၼတပါ။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ေသ ဒဏ္ကို ခြင့္မျပဳတာမဟုတ္ပါဘူး။ တရား႐ုံးေတြက မေသမခ်င္း သတ္ေစလို႔ အမိန္႔ခ်ခဲ့တာေတြ ရွိပါ တယ္။ မၾကာေသးမီက အမႈတခ်ဳိ႕ရွိခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ သမၼတဆီက Confirm ေတာင္းတဲ့အခါ တစ္ ကြၽန္းျဖစ္သြားတာမ်ဳိးေတြပါပဲ။ တကယ္ေတာ့ ေသဒဏ္ကို ေျပာင္းလဲပစ္ႏိုင္တဲ့ ပါ၀ါက သမၼတလက္ ထဲမွာပါ။ ကြၽန္မတို႔ ႏိုင္ငံမွာ ႀကိဳး ဒဏ္၊ ႀကိဳးမိန္႔ရွိေသးတယ္’’ဟု မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္ႏွင့္ တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန ေဒၚခိုင္ခိုင္လဲ့က ေျပာၾကားသည္။