ေလးသင္းပတ္လည္ ဖူဆယ္ၿပိဳင္ပဲြ ဗိုလ္လုပဲြတြင္ MIC ႏွင့္ VUC အသင္း ေတြ႕ဆုံ

 ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပ သည့္ ျပည္တြင္းေလးသင္းပတ္ လည္ ဖူဆယ္ၿပိဳင္ပဲြ ဗုိလ္လုပဲြ၌ MIC ႏွင့္ VUC အသင္းတုိ႔ ေတြ႕ ဆုံမည္ျဖစ္သည္။

ဇြန္လ ၁၉ ရက္က စတင္ သည့္ Imperial Cup 2018 ေလး သင္းပတ္လည္ ဖူဆယ္ၿပိဳင္ပဲြကို အားကစားႏွင့္ ကာယပညာသိပၸံ အားကစားကြင္း (က်ဳိကၠဆံ)၌ က်င္းပေနၿပီး MIC, VUC, GVႏွင့္ Titans XII အသင္းတုိ႔ ပါ၀င္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့သည္။ ယင္းၿပိဳင္ပဲြတြင္ ပတ္လည္စနစ္ျဖင့္ က်င္းပၿပီး အမွတ္အမ်ားဆုံး ႏွစ္သင္းက ဗုိလ္လုပဲြ ယွဥ္ၿပိဳင္ရမည္ျဖစ္သည္။


အုပ္စုအဆင့္ ပဲြစဥ္မ်ားတြင္ MIC အသင္းက သုံးပဲြကစား ႏွစ္ပဲြႏုိင္၊ တစ္ပဲြသေရ ရမွတ္ခုနစ္မွတ္ျဖင့္ အုပ္စုပထမ၊ VUC အသင္းက တစ္ပဲြႏုိင္၊ ႏွစ္ပဲြသေရ၊ ရမွတ္ငါးမွတ္ အုပ္စုဒုတိယျဖင့္ ဗုိလ္လုပဲြအဆင့္သို႔ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ ရမွတ္ေလးမွတ္ျဖင့္ တတိယေနရာရပ္တည္ခဲ့သည့္ GV အသင္းႏွင့္ရမွတ္မရရွိဘဲ စတုတၳေနရာရပ္ တည္သည့္ Titans XII အသင္းက တတိယေနရာလုပဲြ ယွဥ္ၿပိဳင္ရ မည္ျဖစ္သည္။

ဗုိလ္လုပြဲတြင္ ေတြ႕ဆံုေန သည့္ MIC ႏွင့္ VUC အသင္းတို႔ သည္ အုပ္စုပတ္လည္အဆင့္တြင္ တစ္ဂိုးစီ သေရက်ထားသည္။

ေလးသင္းပတ္လည္ဖူဆယ္ ၿပိဳင္ပဲြ တတိယေနရာလုပြဲကုိ ဇြန္ လ ၂၃ ရက္ နံနက္ ၈ နာရီခဲြႏွင့္ ဗုိလ္လုပဲြကို နံနက္ ၁၁ နာရီတြင္ က်င္းပမည္ျဖစ္သည္။ ဗုိလ္စဲြသည့္ အ သင္းကို ဆုေၾကး က်ပ္ငါးသိန္း၊ ဒုတိယက်ပ္သုံးသိန္းႏွင့္ တတိယ က်ပ္ႏွစ္သိန္း ခ်ီးျမႇင့္မည္ျဖစ္ သည္။

အာဆီယံ ဖူဆယ္ကလပ္ ၿပိဳင္ပဲြ အႀကိဳျပင္ဆင္ေနသည့္ MIC ဖူဆယ္အသင္း အေတြ႕အ ႀကံဳရရန္ ယင္းၿပိဳင္ပဲြကို ျမန္မာႏုိင္ငံ ဖူဆယ္ေကာ္မတီႏွင့္ MIC အသင္းတို႔ ပူးေပါင္းက်င္းပျခင္း ျဖစ္သည္။

 အာဆီယံဖူဆယ္ကလပ္ ခ်န္ပီယံရွစ္ၿပိဳင္ပဲြကို ဇူလုိင္ ၁၅ မွ ၂၁ ရက္အထိ အင္ဒိုနီးရွားႏုိင္ငံ တြင္ က်င္းပမည္ျဖစ္ၿပီး ၿပိဳင္ပဲြ၀င္အသင္းရွစ္သင္းက အုပ္စုႏွစ္စုခဲြယွဥ္ၿပိဳင္မည္ျဖစ္သည္။ အုပ္စုခဲြေ၀မႈအရ MIC အသင္းသည္ အုပ္စု(က)တြင္ ၾသစေၾတးလ်ကလပ္ East Coast Heat အသင္း၊ ကေမၻာဒီးယားကလပ္ U.Y.F. CKomchaymear အသင္း၊ ဘ႐ူ ႏုိင္းကလပ္ Arbisyam အသင္း တုိ႔ႏွင့္ တစ္အုပ္စုတည္း က် ေရာက္ေနသည္။