ကမၻာ့ဖလားတိုက္႐ိုက္ထုတ္လႊင့္စဥ္အတြင္း အမ်ိဳးသမီးသတင္းေထာက္တစ္ဦး လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေစာ္ကားခံရ

႐ုရွားႏိုင္ငံတြင္ က်င္း ပေနေသာ ကမၻာ့ဖလားၿပိဳင္ပြဲအ တြင္း တိုက္႐ိုက္ထုတ္လႊင့္္ေန သည့္ အမ်ိဳးသမီး သတင္းေထာက္ တစ္ဦးသည္ အမည္မသိ အမ်ိဳး သားတစ္ဦး၏ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေစာ္ကားျခင္းခံခဲ့ရသည္။


သတင္းေထာက္ဂ်ဴလီယက္ ဂြန္ဇာလက္ဇ္သီရန္သည္ ဆာ ရန္႔ဇ္ၿမိဳ႕၌ ကမၻာ့ဖလားၿပိဳင္ပြဲအ ေၾကာင္း တိုက္႐ိုက္သတင္းတင္ျပ ေနစဥ္ အမ်ိဳးသားတစ္ဦးက ေျပး လာၿပီး ၎၏ရင္သားကို ဖမ္း ဆုပ္ကိုင္ကာပါးကို နမ္းၿပီး ထြက္ ေျပးခဲ့သည္။

ဂ်ာမနီ႐ုပ္သံဌာန Deu- tsche Welle ၏ စပိန္႐ုပ္သံလိုင္း အတြက္ သတင္းေပးပို႔ေနေသာ ဂြန္ဇာလက္ဇ္သီရန္သည္ ဘာမွ် မျဖစ္သလိုမ်ိဳး သေဘာထားကာ ဆက္လက္၍ သတင္းေၾကညာ ေနခဲ့သည္။

႐ုပ္သံထုတ္လႊင့္ေရးႀကိဳ တင္ျပင္ဆင္ရန္ ယင္းေနရာသို႔ မိမိေရာက္ေနသည္မွာ ၂ နာရီခန္႔ ၾကာၿပီျဖစ္ကာ အေႏွာင့္အယွက္ တစ္စံုတစ္ရာ မရွိခဲ့ေသာ္လည္း တိုက္႐ိုက္ထုတ္လႊင့္ခ်ိန္တြင္ ပရိ သတ္တစ္ဦးက အေျခအေနကို အခြင့္ေကာင္းယူခဲ့ေၾကာင္း ဂြန္ ဇာလက္ဇ္သီရန္က ေျပာသည္။

ယင္းအမ်ိဳးသားသည္ မည္ သူမည္ဝါျဖစ္မွန္း မသိရေပ။ ႏိုင္ငံ တကာ႐ုပ္သံဌာနမ်ားက ကမၻာ့ဖ လားၿပိဳင္ပြဲ၌ တိုက္႐ိုက္ထုတ္လႊင့္ ေနစဥ္ ျဖစ္ေပၚႏိုင္ေသာ အေႏွာင့္ အယွက္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး သတင္း ေထာက္မ်ားအား သတိေပးထား သည္။

—Ref:USAToday