အလယ္တန္းၿပီးသည့္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ ၇ ရာခိုင္ႏႈန္းသာ သိပၸံဘာသာတဲြယူရန္ အရည္အေသြးမီဟု ပညာေရး၀န္ႀကီးေျပာ

ေဒါက္တာမ်ဳိးသိမ္းႀကီး အမ်ဳိးသားပညာေရးမူ၀ါဒေကာ္မရွင္၏ ေျခာက္လတာအစီရင္ခံစာႏွင့္ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္းစဥ္ (ဓာတ္ပံု − Myanmar Union Parliament)

၂၀၁၈ အေျခခံပညာအလယ္တန္း ၿပီးေျမာက္သည့္ စာေမးပဲြ (အ႒မတန္းစာေမးပဲြ) ရလဒ္မ်ားအရ တစ္ႏုိင္ငံလုံးတြင္ အဆင့္ (A) (Grade-A) ျဖင့္ ေအာင္ျမင္ေသာ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ ၇ ရာခိုင္ႏႈန္းသာရွိၿပီး ၎တုိ႔သာ အထက္တန္းတြင္ သိပၸံဘာသာရပ္ကို အခက္အခဲ မရွိ သင္ယူႏုိင္သည္ဟု ပညာေရး ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာမ်ဳိးသိမ္းႀကီးက ယမန္ေန႔ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ တြင္ ေျပာၾကားသည္။

၂၀၁၇-၁၈ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ တစ္ႏုိင္ငံလုံးအတုိင္းအတာျဖင့္ အ႒မတန္း၌ အဆင့္ (A)ျဖင့္ ေအာင္ျမင္မႈသည္ ၇ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ အဆင့္ (B) ျဖင့္ ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ အဆင့္ (C) ျဖင့္ ၇၃ ရာခိုင္ႏႈန္း ေအာင္ျမင္ထားသည္ဟု ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန အခ်က္အလက္ မ်ားအေပၚ ၀န္ႀကီးက ကိုးကား ေျပာဆုိသည္။


အဆင့္ (A) ျဖင့္ ေအာင္ျမင္ သူမ်ားသည္ သိပၸံ၊ ၀ိဇၨာ၊ ၀ိပၸံမည္ သည့္ဘာသာတဲြမဆုိ သင္ယူရန္ မခက္ခဲဘဲ တကၠသိုလ္၀င္စာေမးပဲြကို ထူးခြၽန္စြာေျဖဆုိႏုိင္မည့္အျပင္ ႏုိင္ငံတကာႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏုိင္စြမ္းရွိသူမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ဝန္ႀကီးကဆုိသည္။

(B) အဆင့္ရရွိသူမ်ားသည္ သိပၸံဘာသာတဲြ သင္ယူပါက အ ခက္အခဲရွိႏုိင္ၿပီး ၀ိပၸံဘာသာတဲြ သင္ယူပါက တကၠသိုလ္၀င္စာ ေမးပဲြကို အထုိက္အေလ်ာက္ ေအာင္ျမင္ႏုိင္ၿပီး အဆင့္ (C) ရရွိ ေသာ က်န္ ၇၃ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ ဘာသာရပ္အားလုံးကို ျမန္မာလို ျပ႒ာန္းထားသည့္ ၀ိဇၨာဘာသာ တဲြသာ သင္ယူသင့္ေၾကာင္း ျပည္ ေထာင္စု၀န္ႀကီးကဆုိသည္။

‘‘၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္း၀န္းက်င္က ဘာသာတဲြ ေရြးခ်ယ္မႈ မွန္ကန္မွသာ တကၠသိုလ္၀င္စာေမးပဲြကို ေအာင္ျမင္ႏုိင္မယ့္ အခြင့္အေရးရွိႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္’’ဟု ေဒါက္တာ မ်ဳိးသိမ္းႀကီးကေျပာသည္။

 သို႔ေသာ္ အထက္တန္း ေရာက္ခ်ိန္တြင္ ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္း သည္ သိပၸံဘာသာတဲြ၊ ၇၅ ရာခိုင္ ႏႈန္းသည္ ၀ိပၸံဘာသာတဲြ ေရြးခ်ယ္ သင္ယူၿပီး ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းသာ ၀ိဇၨာဘာသာတဲြကို ေရြးခ်ယ္သည္ဟု ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန စာရင္း ဇယား၌ ေဖာ္ျပထားသည္။

‘‘ကိုးတန္းေရာက္ရင္ ဘာ သာတဲြေရြးတဲ့အခါမွာ အမ်ားစုက ဘုိင္အုိ(ဇီ၀ေဗဒ)ပါတဲ့ သိပၸံဘာ သာတဲြယူဖို႔ အားသန္ၾကတယ္။ အဓိကကေတာ့ မိဘပဲ။ ဆရာ၀န္ ဆုိတာက ဒီမွာ အျမင့္ဆုံးျဖစ္ေန ေတာ့ ကိုယ့္သားသမီးကို ဆရာ ၀န္ျဖစ္ဖို႔ မွန္းၾကရင္း ဒီဘာသာတဲြကို ေရြးခုိင္းၾကတယ္။ ဒါေပမဲ့ ရွစ္တန္းအထိ ျမန္မာလိုပဲ သင္ခဲ့ရတဲ့ ကေလးက အေျခခံေကာင္းပါမလာရင္ အဂၤလိပ္လုိ သင္ရတဲ့ အခါ အခက္အခဲျဖစ္တာေပါ့။ ၀န္ႀကီးေျပာသလို ရွစ္တန္းစာေမး ပဲြမွာ အဆင့္(B)ေလာက္ အနည္း ဆုံးရထားတဲ့ ကေလးမွ အဆင္ ေျပတာေပါ့’’ဟု ပဲခူးတုိင္းေဒသ ႀကီးမွ အထက္တန္းေက်ာင္းအုပ္ ႀကီးတစ္ဦးကဆုိသည္။

ယခင္က န၀မတန္းေက်ာင္း အပ္လက္ခံသည္ႏွင့္ ဘာသာတဲြ ကို တစ္ပါတည္း ေရြးခ်ယ္ခြင့္ျပဳ ေသာ္လည္း ၂၀၁၆-၁၇ ပညာ သင္ႏွစ္တြင္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသ ႀကီးရွိ အထက္တန္းေက်ာင္းအခ်ဳိ႕ ၌ ဘာသာရပ္အားလုံးကို တစ္လ ခန္႔ သင္ၾကားၿပီးမွသာ ေက်ာင္း သား၊ ေက်ာင္းသူမ်ား ႏွစ္သက္ ရာ ဘာသာတဲြကို ေရြးခ်ယ္သည့္ စနစ္ကို စမ္းသပ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ သည္။