ရန္ကုန္တိုင္းတြင္ ဆက္သြယ္ေရးကြန္ရက္ တည္ေဆာက္ေရး ညႇိႏိႈင္းေကာ္မတီဖြဲ႕စည္းထားေၾကာင္း ဝန္ႀကီးေျပာ

 ရန္ကုန္တုိင္းအတြင္း ဆက္သြယ္ေရးတိုင္မ်ား၊ ဖိုက္ဘာ ေကဘယ္ႀကိဳးမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ သည့္ ကိစၥမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ ဆက္သြယ္ေရးကြန္ရက္ တိုးခ်ဲ႕ တည္ေဆာက္ေရး ေပါင္းစပ္ညႇိ ႏိႈင္းေရးေကာ္မတီဖြဲ႕စည္းၿပီး ျဖစ္ ေၾကာင္း လွ်ပ္စစ္၊ စက္မႈလက္မႈ ႏွင့္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ဝန္ႀကီး ေဒၚနီလာေက်ာ္က ေျပာ သည္။

ယင္းေကာ္မတီတြင္ သက္ ဆုိင္ရာဌာနေပါင္းစံု ပါဝင္ေၾကာင္း ဝန္ႀကီးက ေျပာၾကားထားေသာ္ လည္း မည္သည့္ကာလကစ၍ ထိန္းခ်ဳပ္ ေဆာင္ရြက္မည္ဆို သည္ကို ထည့္သြင္းေျပာၾကား ျခင္းမရွိေပ။


ဇြန္လ ၁၈ ရက္က ျပဳလုပ္ သည့္ ရန္ကုန္တိုင္း လႊတ္ေတာ္၌ ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ (ေျမာက္ပိုင္း) တိုင္းလႊတ္ေတာ္အမတ္ ဦးတင္ထြန္းႏိုင္က သက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးဌာနအလိုက္ လက္ရွိဌာနခ်င္းခ်ိတ္ဆက္ ေဆာင္ရြက္ရန္ စီမံထားျခင္းကို သိလိုေၾကာင္းေမးရာ ဝန္ႀကီးက အထက္ပါအတိုင္း ထည့္သြင္း ေျပာၾကားသည္။

 ဆက္သြယ္ေရးႀကိဳးမ်ား တပ္ဆင္ျခင္း၊ ေျမျမႇဳပ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ရာတြင္ သက္ဆိုင္ရာ Right of Way Owner မ်ား၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ကို ရယူရေၾကာင္း ေဒၚနီလာေက်ာ္က ဆိုသည္။ Right of Way Owner မ်ား၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ ရယူမႈမရွိျခင္းႏွင့္ YESC ၏ ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲ ဆက္ သြယ္ေရး Fiber Cable မ်ားခ်ိတ္ ခဲ့ပါက ယင္းႀကိဳးမ်ားကို ျဖဳတ္ သိမ္းျခင္း၊ တရားဥပေဒအရ ေဆာင္ရြက္ျခင္းမ်ားရွိေၾကာင္း ေဒၚနီလာေက်ာ္က ရွင္းျပသည္။

ယခင္က YCDC မွ လမ္း ခင္းရာတြင္ ဓာတ္တိုင္မ်ား၊ ျမန္ မာ့ဆက္သြယ္ေရးတိုင္မ်ား မေရႊ႕ ဘဲ ကြန္ကရစ္အျပည့္ခင္းျခင္း ေၾကာင့္ ဓာတ္တိုင္မ်ား ေရႊ႕ရန္ ခက္ခဲျခင္းႏွင့္ လမ္းေပၚတြင္ ဓာတ္တိုင္မ်ား ေရာက္ေနျခင္းမ်ဳိး ႀကံဳေတြ႕ရၿပီး ယခုအခါ တိုင္း အစိုးရအဖြဲ႕က ႀကီးၾကပ္ကာ ဌာန ဆိုင္ရာမ်ားကို ေခၚယူညႇိႏိႈင္း ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း ဝန္ႀကီး က ဆက္လက္ေျပာသည္။

‘‘စည္ပင္သာယာက လမ္း ခင္းမယ္ဆိုတဲ့အခ်ိန္မွာမွ ဓာတ္ တိုင္ေရႊ႕ရမယ္ဆိုရင္ ဓာတ္တိုင္ ေရႊ႕ဖို႔အတြက္ သူတို႔ရဲ႕ ဘတ္ဂ်က္မွာက်ေတာ့ မပါလို႔ဆိုၿပီးေတာ့ ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာခဲ့တာ ေတြရွိပါတယ္။ အခုေတာ့ ကြၽန္မတို႔အေနနဲ႔ ဌာနဆိုင္ရာ အခ်င္းခ်င္း မူလဘတ္ဂ်က္ စီစဥ္ကတည္းကိုက အကုန္လံုး ထည့္သြင္းစီစဥ္ၿပီး ဘတ္ဂ်က္ညီၫြတ္ေအာင္ ညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ေပးေနပါတယ္’’ ဟု ေဒၚနီလာေက်ာ္က ဆိုသည္။

၂၀၁၈-၁၉ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီမွ လမ္းခင္းလွ်င္ ဓာတ္တိုင္ေရႊ႕ျခင္း၊ ဆက္သြယ္ေရးတိုင္ေရႊ႕ျခင္း ကိစၥ ရပ္မ်ားကို ဌာနဆိုင္ရာအားလံုး ႀကိဳတင္ညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ထား ၿပီး စည္ပင္သာယာ ျပင္ပနယ္ နိမိတ္မ်ားတြင္ လမ္း၏ နယ္နိမိတ္ အဆံုး၌ ဓာတ္တိုင္၊ ဆက္သြယ္ ေရးတိုင္မ်ား စိုက္ထူရန္ ၫႊန္ ၾကားထားေၾကာင္း ၎ကဆို သည္။