ရွမ္းျပည္နယ္ လုံၿခံဳေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာ ၀န္ႀကီးသစ္ ကတိသစၥာျပဳ

ရွမ္းျပည္နယ္လံုၿခံဳေရးႏွင့္္နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ၾကီး ဗိုလ္မွဴးၾကီးလွဦး ကတိသစၥာျပဳေနစဥ္ (ဓာတ္ပံု − ဂြၽန္ခ်စ္ၿငိမ္း)

ဒုတိယအႀကိမ္ ရွမ္း ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္အေရးေပၚ အစည္းအေ၀း(၁/၂၀၁၈)ကို ဇြန္ လ ၁၈ ရက္ နံနက္က ေတာင္ႀကီး ၿမိဳ႕ရွိ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္အစည္း အေ၀းခန္းမတြင္ က်င္းပခဲ့သည္။

ယင္းအစည္းအေ၀းတြင္ လုံ ၿခံဳေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာ ၀န္ႀကီး သစ္အျဖစ္ ဗိုလ္မွဴးႀကီးလွဦးကကတိသစၥာျပဳခဲ့သည္။

 ယခင္ရွမ္းျပည္နယ္ အစိုးရ အဖဲြ႕၀င္ လုံၿခံဳေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီးဗိုလ္မွဴးႀကီးႏုိင္၀င္း ေအာင္သည္ တပ္မ(၃၃) တပ္မမွဴးအျဖစ္ ရာထူးတုိးသျဖင့္ ဇြန္လ ၅ ရက္က ေျပာင္းေရႊ႕ခဲ့၍ လစ္ လပ္ေနသည့္ အထက္ပါ၀န္ႀကီး တာ၀န္အတြက္ အေရးေပၚအ စည္းအေ၀းေခၚယူ က်င္းပျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ရွမ္းျပည္နယ္ လႊတ္ ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္အခ်ဳိ႕က ေျပာသည္။ ဗိုလ္မွဴးႀကီးလွဦးသည္ အမွတ္ (၆၆)ေျချမန္တပ္မဌာနခ်ဳပ္မွ ေျပာင္းေရႊ႕လာသူျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္နယ္အစုိးရအဖဲြ႕ တာ၀န္ရွိ သူတစ္ဦးက ေျပာသည္။

လက္ရွိ ရွမ္းျပည္နယ္အစုိး ရအဖဲြ႕ သက္တမ္းအတြင္း လုံၿခံဳ ေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီး ႏွစ္ ႀကိမ္အေျပာင္းအလဲ ျဖစ္ေပၚထား ၿပီး ယခင္လုံၿခံဳေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရး ရာ၀န္ႀကီးဗိုလ္မွဴးႀကီးစိုးမိုးေအာင္ ေနရာတြင္ ဗိုလ္မွဴးႀကီး ႏုိင္၀င္း ေအာင္က တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

 ဒုတိယအႀကိမ္ ရွမ္းျပည္ နယ္လႊတ္ေတာ္ ဒသမပုံမွန္အ စည္းအေ၀းကို ေမလ ၂၈ မွ ၃၁ ရက္အထိ က်င္းပခဲ့ၿပီးေနာက္ အ ေရးေပၚအစည္းအေ၀း(၁/၂၀၁၈) ေခၚယူျခင္းျဖစ္သည္။

More in Regional Section