ပါတီအေပၚ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ဆံုးျဖတ္ခ်က္သည္ အဂတိတရားႏွင့္ၿငိစြန္းဟု ယူဆေၾကာင္း ဦးကိုကိုႀကီးေျပာ

ပါတီအေရး ဇြန္လ ၂၄ ရက္တြင္ ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းမည္ဟု ဆို
ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပါတီေခါင္းေဆာင္ႏွစ္ဦး ယမန္ေန႔က သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ ျပဳလုပ္ေနစဥ္ (ဓာတ္ပံု − ေက်ာ္ဇင္သန္း)

 ‘ရွစ္ေလးလံုးျပည္သူ႔ ပါတီ’၏ အမည္၊ အလံႏွင့္ အမွတ္တံဆိပ္ေျပာင္းလဲရန္ ျပည္ေထာင္ စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္၏ ဆံုး ျဖတ္ခ်က္သည္ အခ်က္အလက္ တစ္စံုတစ္ရာ စိစစ္ျခင္းမရွိမီကတည္းက ႀကိဳတင္ဆံုးျဖတ္ထားသည္ဟု ယူဆေၾကာင္းပါတီေခါင္းေဆာင္ဦးကိုကိုႀကီးကေျပာသည္။


‘ရွစ္ေလးလံုး ျပည္သူ႔ပါတီ’တည္ေထာင္ေရးေဆာင္ရြက္ခ်က္ မ်ား၊ မွတ္ပံုတင္ႏိုင္ေရး ျပည္ ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ ႏွင့္ ေဆြးေႏြညႇိႏိႈင္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပါတီေခါင္းေဆာင္ မ်ားက ဇြန္လ ၁၇ ရက္တြင္ ရန္ကုန္ရွိပါတီျဖစ္ေျမာက္ေရး႐ုံးဗဟို႐ုံးခန္း ၌ သတင္းစာရွင္းလင္းခဲ့သည္။

‘‘ကြၽန္ေတာ္တို႔နဲ႔ ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးတဲ့အခ်က္အလက္ေတြ အေပၚမွာ မူတည္ၿပီးေတာ့ ေျပာရရင္အဲဒီကတည္းက (ရွစ္)ေလးလံုးမသံုးပါနဲ႔၊ ႏွစ္လံုးသံုးရင္ ခြင့္ျပဳ မယ္ဆိုတဲ့ သေဘာထားရွိထားၿပီး သား ျဖစ္တယ္။ ကန္႔ကြက္လို႔ျငင္း ပယ္တယ္ဆိုရင္လည္း ကန္႔ကြက္ သူေတြကသူတို႔စာထဲမွာ ရွစ္ေလး လံုးေရာ၊ ရွစ္ႏွစ္လံုးေရာကန္႔ကြက္ ထားတယ္။ အဲဒီေတာ့ ကန္႔ကြက္ သူေတြက ဘယ္ေလာက္ ကန္႔ ကြက္၊ကန္႔ကြက္ ရွစ္ႏွစ္လံုးဆိုရင္ ေတာ့ သူတို႔ (ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္ မရွင္)လက္ခံမယ္ဆိုတဲ့ သေဘာ ထားက ႀကိဳတင္ရွိထားၿပီးသားျဖစ္ ေနတဲ့ ပံုစံမ်ဳိးေတြ႕ရပါတယ္’’ဟု ဦးကိုကိုႀကီးက ေျပာသည္။

ရွစ္ေလးလံုးလႈပ္ရွားမႈတြင္ တစ္ႏုိင္ငံလံုးက ပါ၀င္ခဲ့ျခင္း၊ ဖြဲ႕ စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ အခန္း (၁၀) ပါတို႔တာ၀န္အေရးသံုးပါး မထိ ခိုက္ေစရဟူေသာ အခ်က္မ်ားႏွင့္ ကြဲလြဲေနျခင္းေၾကာင့္ဟု ဆိုကာ ေကာ္မရွင္သည္ တရား၀င္ကန္႔ ကြက္မႈမ်ား လက္မခံစဥ္ကာလ ကတည္းက အမည္ေျပာင္းလဲရန္ ေမတၱာရပ္ခံခဲ့မႈရွိေၾကာင္းလည္း ဦးကိုကိုႀကီးက သတင္းစာရွင္း လင္းပြဲတြင္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကား သည္။

ပါတီမွတ္ပံုတင္ေရး လုပ္ ငန္းစဥ္စတင္သည့္ ကာလတစ္ ေလွ်ာက္ ျပည္ေထာင္စုေရြး ေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ႏွင့္ ရွစ္ေလး လံုး ျပည္သူ႔ပါတီေခါင္းေဆာင္ မ်ား သံုးႀကိမ္ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း ပါတီဒုေခါင္းေဆာင္ ဦးရဲႏိုင္ေအာင္က ေျပာသည္။

‘‘ကြၽန္ေတာ္တို႔ ဘယ္လိုခံစားရသလဲဆိုေတာ့ ဘာမွ အခ်က္အ လက္ေတြ အေၾကာင္းအရာ စိစစ္ တာ၊ ဆံုးျဖတ္တာမလုပ္ခင္မွာက တည္းက ဆံုးျဖတ္ခ်က္တစ္ခုခုကို ႀကိဳတင္ၿပီးေတာ့ ရယူထားသ ေယာင္၊ ခ်မွတ္ထားသေယာင္ျဖစ္ ေနတာ။ဒါဟာအဂတိတရားေလး ပါးနဲ႔ ေျပာရရင္ ဆႏၵာဂတိ။ အ ေၾကာင္းကိစၥရပ္တစ္ခုကို ဘာမွ စိစစ္ဆံုးျဖတ္ျခင္း၊ ေလ့လာျခင္း မလုပ္ရခင္ ဆံုးျဖတ္ထားတယ္ဆို ရင္ ဆႏၵာဂတိ၊ဒါအဂတိလိုက္စား တဲ့ သေဘာပဲ။ အဂတိတရားေလး ပါးနဲ႔ ၿငိစြန္းတယ္လို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ က အဲဒီလိုယူဆပါတယ္’’ ဟုဦးကိုကိုႀကီးက ဆက္လက္ေျပာ သည္။

ထို႔အတူ ျပည္ေထာင္စုေရြး ေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္၏ ဆံုးျဖတ္ ခ်က္သည္ ဥပေဒႏွင့္ ကြဲလြဲေၾကာင္းလည္း ပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ားက ေျပာသည္။ ေကာ္မရွင္၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္တြင္ ျပည္ထဲေရး၏ ကန္႔ကြက္ခ်က္မပါ၀င္သလို ပါတီ၏ အမည္၊ အလံႏွင့္ အမွတ္တံဆိပ္တို႔သည္ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္၏ ပါတီမွတ္ပံုတင္ျခင္းဆိုင္ရာ ပင္မဥပေဒပါအခ်က္မ်ားႏွင့္ ၿငိစြန္းမႈမရွိေၾကာင္း ဦးကိုကိုႀကီးက အခိုင္အမာေျပာသည္။

‘‘ပင္မဥပေဒမွာ ႏိုင္ငံေရး ပါတီမ်ားက ကန္႔ကြက္ႏုိင္တယ္ ဆိုၿပီးပါတယ္။ နည္းဥပေဒပုဒ္မ ၁၄ (ဃ)မွာေတာ့ ေဖာ္ျပထားတာ က ခိုင္လံုေသာ အေထာက္အထားျဖင့္ ခုနစ္ရက္အတြင္း ကန္႔ကြက္ ႏိုင္ေၾကာင္း အမ်ားသိေစရန္ ေၾကညာရမယ္လို႔ ေဖာ္ျပထားတယ္။ ဆိုေတာ့ ဒါကို ဒီေနရာမွာ သူက လိုသလို ကစားရတဲ့ ပံုစံမ်ဳိးျဖစ္ၿပီး ေတာ့ ဘယ္သူက ကန္႔ကြက္ႏိုင္ တယ္လို႔ နည္းဥပေဒမွာ ေဖာ္ျပမ ထားတဲ့အတြက္ ႀကိဳက္သလို ကန္႔ကြက္ႏုိင္သေယာင္ ေကာက္ခ်က္ ခ်သလို ျဖစ္ေနတယ္’’ဟု ဦးကိုကို ႀကီးက ရွင္းျပသည္။

ထို႔အတူ ‘ရွစ္ေလးလံုး ျပည္သူ႔ပါတီ’ကို လက္မွတ္ေရးထိုး ကန္႔ကြက္မႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ကန္႔ ကြက္ပိုင္ခြင့္ရွိသူျဖစ္ေၾကာင္း စိစစ္ျခင္းရွိ၊မရွိႏွင့္ ကန္႔ကြက္ခံရမႈ အေျခအေနမ်ားကို ပါတီတာ၀န္ရွိသူမ်ားထံ တစ္စံုတစ္ရာ ေျပာၾကားျခင္း၊ အေၾကာင္းၾကားျခင္းမ ရွိသည့္အေပၚ ပါတီေခါင္းေဆာင္ မ်ားက ေမးခြန္းထုတ္သည္။

ရွစ္ေလးလံုး ျပည္သူ႔ပါတီ၏ အမည္၊ အလံႏွင့္ အမွတ္တံဆိပ္ ကို ကန္႔ကြက္လိုပါက ခုနစ္ရက္အ တြင္း ကန္႔ကြက္ႏုိင္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မ ရွင္က ေမလ ၅ ရက္တြင္ေၾကညာ ၿပီးေနာက္ လက္မွတ္ထိုးကန္႔ ကြက္သူ ၂၀၀ ေက်ာ္ရွိေၾကာင္း ဦးျမင့္ႏိုင္က ေျပာၾကားထား သည္။ ‘ရွစ္ေလးလံုးျပည္သူ႔ပါတီ’ ကို ကန္႔ကြက္သည္ဟု ထုတ္ေဖာ္ ေျပာၾကားသူမ်ားတြင္ ျပည္ပေရာက္ ၈၈ မ်ဳိးဆက္ ေက်ာင္းသားေဟာင္းမ်ား ပါ၀င္သည္။

‘‘ကန္႔ကြက္မႈေတြကိုေတာ့ ကြၽန္ေတာ္ကေတာ့ အေကာင္း ဘက္က Positive ေတြးပါတယ္။ႏိုင္ငံျခားက ျပန္လည္ေရာက္ရွိ လာေသာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ၈၈ ရဲ ေဘာ္မ်ား အခုလို ျမန္မာ့ႏုိင္ငံေရး မွာ ၀င္ေရာက္ေျပာဆိုခြင့္၊ ကန္႔ ကြက္ခြင့္ရမယ္ဆိုရင္ ကြၽန္ေတာ္ တို႔ ႏိုင္ငံတကာမွာရွိေနတဲ့ ျပည္ပ ေရာက္ ရဲေဘာ္အားလံုးအတြက္ တံခါးတစ္ခ်ပ္ပြင့္သြားတာပါပဲ။ ကြၽန္ေတာ္ႀကိဳဆိုပါတယ္’’ ဟု ဦးကိုကိုႀကီးက ေျပာသည္။

ဆင္တူယိုးမွား မရွိသလို ကိုယ္တိုင္လည္း ယင္းအေရးေတာ္ပံုတြင္ တစ္ဘ၀လံုး ျဖတ္ သန္းခဲ့ျခင္း၊ ရွစ္ေလးလံုးတြင္ ျဖတ္သန္းခဲ့သည့္ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ မ်ားအားလံုးကို ဂုဏ္ျပဳသည့္အ ေနျဖင့္ ရွစ္ေလးလံုးအမည္ကို ေရြးခ်ယ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကဆို သည္။

‘‘ကြၽန္ေတာ္တို႔ ကိုယ္တိုင္ ကလည္း မဟာမိတ္ေပၚလစီကို က်င့္သံုးမွာျဖစ္တဲ့အတြက္ ကြၽန္ ေတာ္တို႔ ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးမႈကရွိ ထားၿပီးသားပါ။ ဆက္ၿပီးေတာ့ လည္း ဒါကို ျမႇင့္တင္သြားမွာျဖစ္ ပါတယ္’’ဟု ဦးကိုကိုႀကီးက အျခားႏုိင္ငံေရးအင္အားစုမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္းသည္။

ရွစ္ေလးလံုး ျပည္သူ႔ပါတီ အေနျဖင့္ ဇူလိုင္ ၁၃ ရက္မတိုင္မီ နာမည္၊ အလံႏွင့္ အမွတ္တံဆိပ္အသစ္မ်ား မတင္ပါက ပါတီထူ ေထာင္ခြင့္ အလိုအေလ်ာက္ပ်က္ ျပယ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က အ ေၾကာင္းၾကားထားသည္။ ျပည္ ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မ ရွင္၏ ၫႊန္ၾကားခ်က္တြင္ ရွစ္ေလးလံုး ျပည္သူ႔ပါတီအေနျဖင့္ ပါတီ အမည္၊ အမွတ္တံဆိပ္ႏွင့္ အလံ တို႔ကို ေျပာင္းလဲရာတြင္ ရွစ္ေလး လံုးဟူေသာ စကားရပ္ကို စာျဖင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ အကၡရာျဖင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း ထည့္သြင္း ျခင္းမျပဳရန္ ပါ၀င္သည္။

တိုင္းႏွင့္ ျပည္နယ္အသီးသီး ရွိ ရွစ္ေလးလံုးျပည္သူ႕ပါတီျဖစ္ ေျမာက္ေရးေကာ္မတီ၀င္မ်ားက မူ ဇြန္လ ၂၄ ရက္၌ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္အစည္းအေ၀းျပဳလုပ္ကာ ပါတီ အမည္၊ အလံ၊ အမွတ္တံဆိပ္တို႔ ေျပာင္းလဲရန္ ျပည္ေထာင္စုေရြး ေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္၏ ၫႊန္ၾကား ခ်က္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ညႇိႏိႈင္းတုိင္ ပင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ပါတီေျပာ ေရးဆိုခြင့္ရွိသူမ်ားက ေျပာသည္။

၂၀၁၆ ဇူလိုင္ ၁၅ ရက္တြင္ ႏုိင္ငံေရးပါတီတစ္ရပ္ျဖစ္ေျမာက္ ေရး ၈၈ မ်ဳိးဆက္ေက်ာင္း သားမ်ားအပါအ၀င္ ႏိုင္ငံေရးအင္အားစုမ်ားက ႏုိင္ငံေရးပါတီျဖစ္ေျမာက္ေရးေကာ္မတီအေနျဖင့္ စတင္ဖြဲ႕စည္းေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ ရွစ္ေလးလံုးျပည္သူ႔ပါတီသည္ ပါတီတည္ေထာင္ခြင့္အတြက္ ေဆာင္ရြက္စဥ္အတြင္း တိုင္းႏွင့္ ျပည္နယ္အသီးသီးတြင္ ေကာ္မတီဖြဲ႕စည္းမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာ လက္ရွိတိုင္းေဒသႀကီး ခုနစ္ခုႏွင့္ ျပည္နယ္ႏွစ္ခု၌ စည္း႐ုံးေရးေကာ္မတီမ်ား ဖြဲ႕စည္းၿပီး ျဖစ္သည္။

More in Politics Section