ငါးလအတြင္း ဟိုတယ္ႏွင့္ တည္းခိုခန္း အလံုးေရ ၇၀ ေက်ာ္တိုးလာ

 ၂၀၁၈ ငါးလအတြင္း ႏုိင္ငံျခားသားဧည့္သည္မ်ား တည္းခိုႏုိင္ သည့္ဟိုတယ္ႏွင့္ တည္းခိုရိပ္သာ ၇၀ ေက်ာ္အထိ တုိးလာေၾကာင္း ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရးဝန္ ႀကီးဌာနက ဇြန္လ ပထမပတ္ အတြင္း ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

‘‘အခုလို ဟိုတယ္အလံုးေရ တိုးလာတာက ခရီးသည္ေတြအ တြက္ ေစ်းႏႈန္းႀကီးျမင့္မႈကိုလည္း ထိန္းခ်ဳပ္ေပးပါတယ္။ အခန္းေတြ အမ်ားႀကီးျဖစ္လာတဲ့အတြက္ ႏွစ္ သက္ရာကို ေရြးခ်ယ္ႏိုင္မွာျဖစ္ပါ တယ္’’ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံဟိုတယ္လုပ္ ငန္းရွင္အသင္းနာယက ဦးရန္ဝင္း က ဆိုသည္။

ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရး လုပ္ငန္းဝန္ႀကီးဌာန ထုတ္ျပန္ ခ်က္အရ ၂၀၁၇ ႏွစ္ကုန္တြင္ ႏုိင္ ငံတစ္ဝန္း၌ ဟိုတယ္ႏွင့္ တည္းခို ရိပ္သာ ၁,၅၉၀ လံုးရွိရာမွ ၂၀၁၈ ေမလကုန္တြင္ ၁,၆၆၁ လံုးအထိ ရွိလာသျဖင့္ တရားဝင္ခြင့္ျပဳခ်က္ ျဖင့္ လိုင္စင္ထုတ္ေပးခဲ့သည့္ ဟိုတယ္အလံုးေရသည္ ငါးလအတြင္း ၇၁ လံုး တိုးလာေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

၂၀၁၇ အတြင္း ေဒသအလိုက္တိုးလာသည့္ ဟိုတယ္ႏွင့္ တည္းခိုရိပ္သာစာရင္းသည္ ရန္ကုန္တိုင္း တြင္ ၁၂ လံုး၊ မႏၲေလးတိုင္းတြင္ ကုိးလံုး တိုးတက္လာၿပီး အျခား ေသာ ေဒသမ်ားတြင္လည္း တိုး တက္မႈရွိခဲ့ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။  ‘‘ဟိုတယ္အလံုးေရတုိးလာ တာနဲ႔အညီ ခရီးသြားဧည့္သည္ ေတြ တည္းခိုႏိုင္ေရး ပိုၿပီးေတာ့ ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္မွာပါ။ အဓိက ကေတာ့ ႏုိင္ငံျခားသားေတြရဲ႕လို အပ္ခ်က္ေတြကို ျဖည့္ဆည္းေပး ႏုိင္ဖို႔ ပိုၿပီးေတာ့ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္’’ဟု ဟိုတယ္လုပ္ငန္း ရွင္ ဦးတင္ဝင္းက ေျပာသည္။

ႏုိင္ငံတစ္ဝန္း၌ ဟိုတယ္အ ခန္းအေရအတြက္တုိးတက္မႈအ ေနျဖင့္ ၂၀၁၇ ႏွစ္ကုန္တြင္ အခန္း ၆၃,၉၇၈ ခန္းသာရွိခဲ့ရာမွ၂၀၁၇ ႏွစ္ကုန္တြင္ ၆၆,၈၀၆ ခန္းအထိရွိလာ၍ ဟိုတယ္အခန္း ၂,၈၂၈ ခန္း တိုးလာေၾကာင္း ဝန္ႀကီးဌာန စာရင္းမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။