ေရလမ္းခရီး အသုံးျပဳေနေသာ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားႏွင့္ ဆရာ၊ဆရာမမ်ားအတြက္ အသက္ကယ္အက်ႌ ေလးေသာင္းေက်ာ္ေပးမည္ဟုဆုိ

ေရလမ္းခရီးအ သုံးျပဳသြားလာေနေသာ ေက်ာင္း သား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားႏွင့္ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအတြက္ အသက္ ကယ္အက်ႌအစုံ   ေလးေသာင္း ေက်ာ္ခြဲေ၀ခ်ထားေပးမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ မ်ိဳးသိမ္းႀကီးက ေျပာၾကားသည္။

ဇြန္လ ၁၃ ရက္ကက်င္းပ သည့္   အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ လႊႊတ္ေတာ္အ မတ္ေဒါက္တာခြန္၀င္းေသာင္းက ျမန္မာႏုိင္ငံတစ္၀န္း ေရလမ္းခရီး အသုံးျပဳေက်ာင္းတက္ေနရသည့္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ၊ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအတြက္ အသက္ ကယ္အက်ႌမ်ားခြဲေ၀ခ်ထားေပး ရန္ အစီအစဥ္ရွိ၊ မရွိေမးခြန္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပညာေရး၀န္ႀကီး ဌာနက ျပန္လည္ေျဖၾကားရာတြင္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားသည္။

‘‘အသက္ကယ္အက်ႌေတြ ကုိ အသုံးျပဳဖုိ႔အတြက္ လုိအပ္ မယ့္ေနရာမ်ားကို ခြဲေ၀ေပးသြား မွာျဖစ္ပါတယ္’’ ဟု ၎ကေျပာ သည္။

ယခုဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ အ သက္ကယ္အက်ႌအသုံးျပဳရန္ လုိ အပ္မည့္ေနရာမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္း မ်ားတြင္ အသုံးျပဳႏုိင္ရန္ တိုင္းႏွင့္ ျပည္နယ္အသီးသီးသုိ႔ အသက္ ကယ္အက်ႌဆုိဒ္ေသး ၂၄,၅၆၀ စုံ အတြက္ တစ္စုံလွ်င္တန္ဖုိးက်ပ္ ၆,၅၀၀ ႏႈန္းျဖင့္ က်ပ္ ၁၄၇ သန္း ေက်ာ္၊ ဆိုဒ္ႀကီး ၂၂,၁၂၁ စုံ အတြက္ တစ္စုံလွ်င္ တန္ဖုိးက်ပ္ ၆,၅၀၀ ႏႈန္းျဖင့္ ေငြက်ပ္ ၁၄၃ သန္းေက်ာ္ စုစုေပါင္း အသက္ ကယ္အက်ႌ ၄၆,၆၈၁ စုံအတြက္ တန္ဖုိးက်ပ္သန္း ၂၉၀ ေက်ာ္ကုိ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနက ခြဲေ၀ခ် ထားမည္ဟုဆုိသည္။

‘‘ကြၽန္ေတာ္တို႔ထပ္မံလုိအပ္ မယ့္ အသက္ကယ္အက်ႌမ်ားကုိ ျဖည့္ဆည္းေပးႏုိင္ေရးအတြက္ကုိ လည္း ဘ႑ာေငြရရွိမႈအေပၚမူ တည္ၿပီး ခြဲေ၀ေပးႏုိင္ေရးစီစဥ္ ေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္ပါတယ္’’ ဟု ေဒါက္တာမ်ိဳးသိမ္းႀကီးက ဆုိ သည္။

ယခုရက္ပုိင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေဒသအခ်ိဳ႕တြင္ ေရႀကီးေရလွ်ံ ျခင္း၊ တာတမံက်ိဳးေပါက္ျခင္း စသည့္ သဘာ၀ေဘးအႏၲရာယ္ က်ေရာက္ေနခ်ိန္တြင္ ေရလမ္း ခရီးအသုံးျပဳေက်ာင္းသူ၊ေက်ာင္း သား၊ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား သြား လာမႈခက္ခဲေနေၾကာင္း ကခ်င္ ျပည္နယ္မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၁၁)အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကုိယ္စား လွယ္ေဒါက္တာခြန္၀င္းေသာင္း က ေမးခြန္းေမးျမန္းစဥ္ထည့္ သြင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

Top News