အြန္လိုင္းေလာင္းကစားမႈမ်ားကို ျပည္ထဲေရးႏွင့္ ပူးေပါင္းအေရးယူမည္ဟု ပို႔ဆက္ဒု၀န္ႀကီးေျပာ

အြန္လိုင္းအသံုး ျပဳ၍  ေလာင္းကစားေနသူမ်ားကိုစံုစမ္းေဖာ္ထုတ္အေရးယူႏုိင္ေရး ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ ပူး ေပါင္း  ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္ သြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒု၀န္ႀကီးဦးေက်ာ္မ်ိဳးက ေျပာသည္။ 

ဇြန္လ ၁၃ ရက္တြင္ က်င္းပ သည့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္အ စည္းအေ၀း၌ မြန္ျပည္နယ္မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၂) ကိုယ္စားလွယ္ေဒၚႏြယ္ႏြယ္ေအာင္၏ ေက်ာင္းသားလူငယ္ႏွင့္ ျပည္သူမ်ားအၾကားအြန္လိုင္းျဖင့္ ရွမ္းကိုးမီးကစားေနျခင္းကို တားျမစ္ပိတ္ပင္ရန္အစီအစဥ္ရွိ၊ မရွိေမးခြန္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျပန္လည္ေျဖဆိုျခင္းျဖစ္သည္။ 

‘‘ျမန္မာႏုိင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕ အေန ျဖင့္ အြန္လိုင္းကို အသံုးျပဳၿပီး ေလာင္းကစားသူအခ်င္းခ်င္း ဆက္သြယ္ခ်ိတ္ဆက္ေပးသူ၊ ေငြ ေပး၊ ေငြယူကိစၥရပ္မ်ား ေဆာင္ ရြက္ေနသူမ်ားကုိ စံုစမ္းေဖာ္ထုတ္ ၍ သက္ေသအေထာက္အထား ခိုင္လံုစြာနဲ႔ ဖမ္းဆီးရမိေရးပူး ေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားမွာျဖစ္ပါ တယ္’’ ဟု ၎က ေျပာသည္။ 

ရွမ္းကိုးမီးဂိမ္းအပါအ၀င္ အျခားအြန္လိုင္းဂိမ္းမ်ား အင္တာ နက္မွတစ္ဆင့္ ရယူေဆာ့ကစား ျခင္းကို လိုင္စင္ရဆက္သြယ္ေရး၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားအေနျဖင့္ထိန္းခ်ဳပ္၍ မရႏုိင္ေသာ္လည္း ေလာင္းကစားဥပေဒႏွင့္ၿငိစြန္း မည့္ ေငြသားအေလ်ာ္အစားရွိသည့္ဂိမ္းမ်ားကို အြန္လိုင္းမွေဆာ့ကစားရာတြင္ အသံုးျပဳသည့္အမွတ္မ်ား၊ တိုကင္၊ ဇယ္ျပားမ်ားအား ဖုန္းႀကိဳတင္ေငြျဖည့္စာရင္းလက္က်န္ထဲမွ ၀ယ္ယူေဆာ့ကစားျခင္းမျပဳႏုိင္ရန္ ဆက္သြယ္ေရး၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းလိုင္စင္ရကုမၸဏီမ်ားသို႔ ၀န္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ၫႊန္ၾကားေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေၾကာင္းပို႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရးဒု၀န္ႀကီးက ေျပာသည္။ 

မိုဘိုင္းဆက္သြယ္ေရးေအာ္ ပေရတာမ်ားအပါအ၀င္ ဆက္ သြယ္ေရးလိုင္စင္ရကုမၸဏီမ်ားက  အြန္လိုင္းဂိမ္းမ်ား၊ ေလာင္းကစား မႈမ်ား အပါအ၀င္ဥပေဒႏွင့္ ၿငိစြန္း ႏုိင္သည့္ မည့္သည့္လုပ္ေဆာင္မႈ မ်ိဳးကိုမဆို လံုး၀မျပဳလုပ္ရန္ ၂၀၁၈ ေမလ ၁၈ရက္က တရား၀င္အေၾကာင္းၾကားစာေပးပို႔ထား ေၾကာင္း ဦးေက်ာ္မ်ိဳးကဆိုသည္။ 

အမ္ပီတီ၊ တယ္လီေနာ၊ အူရီးဒူးတို႔မွလည္း တည္ဆဲဥပေဒမ်ားႏွင့္ အညီဆက္သြယ္ေရးၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနက ၫႊန္ၾကားလာပါက လိုက္နာရန္အသင့္ရွိေၾကာင္း ျပန္လည္တင္ျပထား သည္ဟု ၎က ဆိုသည္။ 

ေအာ္ပေရတာမ်ားအပါအ ၀င္ ဆက္သြယ္ေရး၀န္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းလိုင္စင္ရကုမၸဏီမ်ားက ေလာင္းကစားဥပေဒႏွင့္ၿငိစြန္း သည့္ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားျပဳလုပ္ေန ေၾကာင္း အေထာက္အထားခိုင္လံု ပါက ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ ေရးၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနက ဆက္ သြယ္ေရးဥပေဒျဖင့္ အေရးယူ မည္ျဖစ္ၿပီး ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာနက ေလာင္းကစားဥပေဒျဖင့္ အေရးယူမည္ဟုဆိုသည္။ 

Top News