စီအုိင္ေအ၏ ပထမဆံုး အမ်ိဳးသမီးအႀကီးအကဲ ဂ်ီနာဟက္စပယ္

ဂ်ီနာခ်ာရီဟက္စပယ္သည္ အေမ ရိကန္ေထာက္လွမ္းေရးအရာရွိ တစ္ဦးျဖစ္ၿပီး လက္ရွိတြင္ ဗဟို ေထာက္လွမ္းေရး ေအဂ်င္စီ(CIA) ၫႊန္ၾကားေရးတာဝန္ထမ္းေဆာင္ ေနၿပီး ယင္းရာထူး ထမ္းေဆာင္ခြင့္ ရသည့္ ပထမဆံုး အမ်ိဳးသမီးျဖစ္ သည္။


ေဒၚနယ္ထရန္႔အစိုးရတက္ ခါစတြင္ စီအိုင္ေအ၏ ဒုတိယၫႊန္ ၾကားေရးမွဴးအျဖစ္ တာဝန္ထမ္း ေဆာင္ခဲ့သည္။

ဟက္စပယ္ကို ၁၉၅၆ ေအာက္တိုဘာ ၁ ရက္က ကင္ တပ္ကီျပည္နယ္ အက္ရွ္လန္း ေဒသ၌ ေမြးဖြားခဲ့သည္။ ေမြးခ်င္း ေလးဦးရွိၿပီး ဖခင္ျဖစ္သူသည္ အေမရိကန္ေလတပ္မွျဖစ္သည္။ ဟက္စပယ္သည္ ၿဗိတိန္တြင္ အ ထက္တန္းေက်ာင္း တက္ခဲ့ၿပီး ကင္တပ္ကီျပည္နယ္ တကၠသိုလ္ ၌ သံုးႏွစ္တက္ခဲ့ကာ ေနာက္ဆံုး ႏွစ္ကို လူးဝစၥဗီးလ္တကၠသိုလ္တြင္ တက္ေရာက္ၿပီး ဘာသာစကား မ်ားႏွင့္ ဂ်ာနယ္လစ္ဇင္ အထူးျပဳ ၍ ၁၉၇၈ ၌ ဝိဇၨာဘဲြ႕ရရွိခဲ့သည္။

၁၉၈၀-၈၁ တြင္ မက္ဆာ ခ်ဴးဆက္ျပည္နယ္ ဖို႔တ္ဒီဗန္စခန္း တြင္ အရပ္သားစာၾကည့္တိုက္ အရာရွိအျဖစ္ ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္ ခဲ့သည္။

၁၉၈၂ တြင္ North-eastern တကၠသုိုလ္မွ ဥပေဒအရာရွိဘြဲ႕ ရရွိခဲ့ၿပီး ၁၉၈၅ အထိ ဥပေဒ အရာရွိတစ္ဦးအျဖစ္ လုပ္ကိုင္ခဲ့ သည္။

၁၉၈၅ ဇန္နဝါရီတြင္ မစၥစ္ ဟက္စပယ္သည္ ဗဟိုေထာက္ လွမ္းေရးေအဂ်င္စီ (CIA) တြင္ အစီရင္ခံစာအရာရွိအျဖစ္ စတင္ လုပ္ကိုင္ခဲ့သည္။ ယင္းေနာက္ မစၥစ္ဟက္စပယ္သည္ လွ်ိဳ႕ဝွက္ ေထာက္လွမ္းေရးအရာရွိအျဖစ္ ႏုိင္ငံရပ္ျခားသို႔ သြားေရာက္လုပ္ ကိုင္ခဲ့ၿပီး အမ်ားအားျဖင့္ ဌာနအ ႀကီးအကဲရာထူးအျဖစ္ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။ ပထမဦးစြာ ၁၉၈၇ မွ ၁၉၉၈ အထိ အီသီယိုး ပီးယား၌ တာဝန္ထမ္းခဲ့သည္။ ၁၉၉၀ မွ ၂၀၀၁ အထိ ႏုိင္ငံရပ္ ျခားတာဝန္အမ်ိဳးမ်ိဳးထမ္းေဆာင္ ကာ ၂၀၀၁ မွ ၂၀၀၃ အထိ အ ၾကမ္းဖက္ဝါဒ တိုက္ဖ်က္ေရး စင္တာ ဒုတိယအုပ္စုအႀကီးအကဲ အျဖစ္ တာဝန္ယူခဲ့သည္။

၂၀၀၂ ေအာက္တုိဘာႏွင့္ ဒီဇင္ဘာၾကားတြင္ မစၥစ္ဟက္ စပယ္သည္ ထုိင္းႏုိင္ငံရွိ စီအိုင္ ေအလွ်ိဳ႕ဝွက္အက်ဥ္းေထာင္တစ္ ခုသုိ႔ ႀကီးၾကပ္ရန္ ေစလႊတ္ျခင္းခံရ ၿပီး ယင္းအက်ဥ္းေထာင္၌ စီအိုင္ ေအ၏ ၉/၁၁ အျဖစ္အပ်က္ ေနာက္ပိုင္း အၾကမ္းဖက္မသကၤာ သူမ်ားကို ထိန္းသိမ္းထားၿပီး ႏွိပ္ စက္မႈဟု အမ်ားက႐ႈျမင္ေသာ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ေမးျမန္းစစ္ ေဆးခဲ့ေသာ ေနရာျဖစ္သည္။ ယင္းနည္းလမ္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ ၍ မစၥစ္ဟက္စပယ္ ေဝဖန္ခံခဲ့ရၿပီး အထက္လႊတ္ေတာ္၌ ရွင္းလင္း ေျပာၾကားခဲ့ရသည္။

ထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ တာဝန္ၿပီးဆံုး ၿပီးေနာက္ ဝါရွင္တန္ၿမိဳ႕အနီး အ ၾကမ္းဖက္ဝါဒ တိုက္ဖ်က္ေရးစင္ တာအရာရွိအျဖစ္ တာဝန္ယူခဲ့ၿပီး ေနာက္ မစၥစ္ဟက္စပယ္သည္ လန္ဒန္ၿမိဳ႕ ဗ်ဴ႐ိုအႀကီးအကဲ (၂၀၀၉)ႏွင့္ နယူးေယာက္ ဗ်ဴ႐ို အႀကီးအကဲ (၂၀၁၁)အျဖစ္ တာဝန္ယူခဲ့သည္။

 မစၥစ္ဟက္စပယ္သည္ အမ်ိဳးသားေထာက္လွမ္းေရးဌာန တြင္လည္း လက္ေထာက္ၫႊန္ ၾကားေရးမွဴး တာဝန္ထမ္းေဆာင္ ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၇ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂ ရက္ တြင္ သမၼတေဒၚနယ္ထရန္႔က ၎ ကို စီအိုင္ေအ၏ ဒုတိယၫႊန္ၾကား ေရးမွဴးအျဖစ္ ခန္႔အပ္ခဲ့သည္။ ယင္းရာထူးအတြက္ အထက္ လႊတ္ေတာ္၏ အတည္ျပဳခ်က္ရယူ ရန္ မလိုအပ္ေသာ္လည္း ၂၀၁၈ မတ္လ ၁၃ ရက္တြင္ စီအိုင္ေအ အႀကီး အကဲေနရာအတြက္ မစၥစ္ ဟက္စပယ္ကို လ်ာထားေၾကာင္း သမၼတထရန္႔က ေၾကညာခ်ိန္တြင္ အထက္လႊတ္ေတာ္၏ အတည္ျပဳ ခ်က္ရယူရန္ လိုအပ္ခဲ့သည္။

အျငင္းပြားမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့ ေသာ္လည္း အထက္လႊတ္ေတာ္ ေထာက္လွမ္းေရးေကာ္မတီက ေမလ ၁၆ ရက္တြင္ ၁၀-၅ မဲျဖင့္ ေထာက္ခံခဲ့ၿပီး ေနာက္တစ္ရက္ တြင္ အထတ္လႊတ္ေတာ္က ၅၄-၄၅ မဲျဖင့္ အတည္ျပဳခဲ့သည္။

ယင္းအတြက္ မစၥစ္ဂ်ီနာ ဟက္စပယ္သည္ ၂၀၁၈ ေမလ ၂၁ ရက္တြင္ စီအုိင္ေအ၏ ပထမ ဆံုး အမ်ိဳးသမီးအႀကီးအကဲအျဖစ္ တရားဝင္က်မ္းသစၥာက်ိန္ဆုိခဲ့ သည္။ မစၥစ္ဟက္စပယ္သည္ ခင္ပြန္းသည္ ဂ်က္ပ္ဟက္စပယ္ ႏွင့္ ကြာရွင္းထားသည္။

—Ref:Wikipedia