ျပည္တြင္းရွိ ႀကိဳးတံတားအမ်ားအျပား အသစ္ျပန္လည္တည္ေဆာက္ရမည့္အေျခအေနရွိ

အႏၲရာယ္အဆင့္သတ္မွတ္ခံထားရေသာ ပြင့္ျဖဴျမိဳ႕နယ္ရွိ မဲဇလီႀကိဳးတံတားကို တာ၀န္ရွိသူမ်ားက စစ္ေဆးေနစဥ္ ဓာတ္ပုံ - လမ္း၊ တံတားဦးစီးဌာန

 ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ႀကိဳးတံတားအမ်ားအျပားသည္ အသစ္ျပန္လည္ ေဆာက္လုပ္ရ မည့္ အေနအထားရွိေၾကာင္း ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနျပည္ ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးဟန္ေဇာ္က ေျပာသည္။

‘‘အမ်ားအားျဖင့္ ႀကိဳးတံ တားေတြ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ေတာ့ အသစ္ေဆာက္လုပ္ရမယ္။ တခ်ိဳ႕တံတားေတြက ေတာ္ေတာ္ ေလးေကာင္းတဲ့ အေနအထားရွိပါ တယ္။ တခ်ိဳ႕လည္း ေစာေစာပိုင္း  ေဆာက္ခဲ့တဲ့တံတားေတြက အ ျမန္ေဆာက္ခဲ့တာလည္းပါတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္အခါ အဲဒီတုန္းက အ ေျခအေနေပၚမူတည္ၿပီး ေဆာက္ ခဲ့ရတဲ့အတြက္၊  နည္းနည္းအား နည္းခ်က္ေတြရွိခဲ့တဲ့အတြက္ အ စားထိုးဖို႔လုပ္ေနပါတယ္’’ ဟု ၀န္ႀကီးဦးဟန္ေဇာ္က ေျပာသည္။

ဇြန္လ ၄ရက္ အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္အၿပီးတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ ရွိႀကိဳးတံတားမ်ား၏ ႀကံ႕ခိုင္မႈ အေျခအေနႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ မီဒီ ယာမ်ား၏ ေမးျမန္းမႈကို ၀န္ႀကီး က ေျဖၾကားသည္။

မေကြးတိုင္းရွိ မဲဇလီႀကိဳး တံတားႏွင့္ မြန္ျပည္နယ္ရွိ ဇာသ ျပင္ႀကိဳးတံတားတို႔ကို စိုးရိမ္ရ  သည့္ အေျခအေနအျဖစ္ ေဆာက္ လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္ ေၾကညာထားသည္။

‘‘အခုဆိုရင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ က ရန္ေပါင္တံတားကလည္း စိုး ရိမ္ဖြယ္ အေနအထားရွိတာ ေၾကာင့္ ကားေတြကို တန္ခ်ိန္ ေလွ်ာ့ၿပီးေတာ့ ေမာင္းခိုင္းထား တယ္’’ ဟု ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ကေျပာသည္။

ထို႔အတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ႀကိဳးတံတား ၂၉ စင္းအနက္ သံုး စင္းကို စိုးရိမ္ရသည့္အေျခအေန အျဖစ္ ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီး ဌာနက သတ္မွတ္ျခင္းျဖစ္သည္။

ႏုိင္ငံတြင္းရွိ ႀကိဳးတံတား ၂၉ စင္းကို တ႐ုတ္၊ ဂ်ပန္၊ ကိုရီးယားႏုိင္ငံမွ  ပညာရွင္ မ်ားႏွင့္ တိုင္းတာစစ္ေဆးေနၿပီး ဇြန္လအတြင္း အၿပီးသတ္အစီရင္ ခံစာမ်ားေရးသားကာ ေဆာက္ လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနသို႔ တင္ျပရ မည္ျဖစ္သည္။

‘‘အခု  ေလာေလာဆယ္ ပညာရွင္ေတြက တိုင္းေတာ့တိုင္း တာၿပီးၿပီ။ သူတို႔မွတ္ခ်က္၊ အႀကံ ျပဳခ်က္ေတြေပးပါလိမ့္မယ္။ အဲဒီ အေပၚမူတည္ၿပီး ကြၽန္ေတာ္တို႔  ကဆက္ေဆာင္ရြက္မွာ’’ ဟု ၀န္ ႀကီးက ေျပာသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ အေနျဖင့္ ႀကိဳး တံတားမ်ား၏ ႀကံ႕ခိုင္မႈအေျခအ ေနစစ္ေဆးမႈကို ယခင္အစိုးရ လက္ထက္က စတင္ခဲ့ကာ ၂ ႏွစ္ လွ်င္ တစ္ႀကိမ္ စစ္ေဆးေနေသာ္ လည္း ႀကိဳး၊ တာ၀ါ၊ စတီး သံေပါင္မ်ားႏွင့္ အခင္းစသည့္ အျပင္ပိုင္း ျမင္သာေသာအပိုင္း မ်ားသာ စစ္ေဆးႏုိင္ေသးေၾကာင္း  ဒု၀န္ႀကီးက အစုိးရ၏ ဒုတိယတစ္ ႏွစ္တာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ သတင္းစာရွင္း လင္းပြဲတြင္ေျပာဆိုထားသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ဧၿပီ ၁ရက္ကဧရာ ၀တီတိုင္းရွိ ေျမာင္းျမႀကိဳးတံတား ျပတ္က်ရာ  လူႏွစ္ဦး ေသဆံုးခဲ့ သည္။