ဦးစိုး၀င္းကို စီမံဘ႑ာ၀န္ႀကီး ခန္႔အပ္ရန္ လႊတ္ေတာ္ သေဘာတူ

သမၼတက စီမံ ကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီးအျဖစ္ ခန္႔အပ္ရန္အဆုိျပဳေသာ ဦးစိုး ၀င္းကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ က ကန္႔ကြက္သူမရွိ သေဘာတူ ေၾကာင္း နာယက မန္း၀င္းခိုင္သန္းက ေမလ ၃၁ ရက္တြင္ ေၾကညာ သည္။

ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က သေဘာတူညီၿပီးေနာက္ ဦးစိုးဝင္း ကို စီမံဘ႑ာေရး ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီးအျဖစ္ ခန္႔အပ္တာဝန္ေပး လိုက္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ ဦးဝင္းျမင့္က ယမန္ေန႔ညတြင္ အမိန္႔ထုတ္ျပန္သည္။  ဘဏ္လုပ္ငန္း ကြၽမ္းက်င္ သူႏွင့္ ပညာရွင္အျဖစ္ လူသိမ်ား ေသာ အသက္(၈၀)အရြယ္ ဦးစုိး၀င္းသည္ ဒီခ်ဳပ္အစိုးရလက္က်န္ သက္တမ္း သုံးႏွစ္ခန္႔တြင္ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးအျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္မည္ျဖစ္ၿပီး ၎သည္ လက္ရွိအစုိးရအဖဲြ႕၏ အသက္အႀကီးဆုံးျပည္ေထာင္ စု၀န္ႀကီး ျဖစ္လာသည္။

‘‘ေကာင္းတယ္။ လုပ္ႏုိင္ မယ္ထင္တယ္။ ကြၽန္ေတာ္နဲ႔ လည္း သိတယ္။ အျပစ္ေျပာစရာ ဆိုလို အသက္ႀကီးတာေလးပဲ ရွိမယ္။ ဒါေပမဲ့ (အလုပ္လုပ္မယ့္ အခ်ိန္) အခ်ိန္နည္းသြားၿပီလို႔ ထင္တယ္’’ ဟု ယခင္အစိုးရ လက္ထက္ သမၼတ႐ုံး၀န္ႀကီး လက္ရွိအမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စား လွယ္ ဦးစိုးသိန္းက မွတ္ခ်က္ျပဳ သည္။

စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးစိုး၀င္းကို စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ရွင္အမ်ားစုက အေကာင္းျမင္ထား ၿပီး လူမွန္၊ ေနရာမွန္ေရြးခ်ယ္မႈ ဟု မွတ္ခ်က္ျပဳသည္။

ဦးစိုး၀င္းသည္ အစုိးရဌာန ႏွင့္ ပုဂၢလိကက႑ ႏွစ္ခုစလုံးတြင္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ျဖတ္သန္းခဲ့ဖူး ၿပီး ျပည္တြင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာအ ေတြ႕အႀကံဳေကာင္းမ်ား ရွိသည္။

၎သည္ ႏုိင္ငံတကာ အ ႀကံေပးကုမၸဏီ Deloitte  ျမန္မာ ႏုိင္ငံ၀င္ေရာက္လာခ်ိန္တြင္ De-loitte Myanmar အတြက္ ခန္႔ အပ္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈဆုိင္ရာ အႀကီးအကဲ (Country Manag -ing Partner) အျဖစ္ တာ၀န္ေပးခံရသည္။

ထို႔အျပင္ ၎သည္ ႏုိင္ငံ တ ကာႏွင့္ ျပည္တြင္းအႀကံေပးပညာ ရွင္အျဖစ္ လုပ္ငန္းအေတြ႕အႀကံဳ ၄၆ ႏွစ္ေက်ာ္ရွိကာ အခြန္အ ေကာက္၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဥပေဒႏွင့္ ဘဏ္ပိုင္းဆုိင္ရာ နယ္ပယ္မ်ား၌ ကြၽမ္းက်င္သူအျဖစ္ ထင္ရွားသည္။

ဦးစိုး၀င္းသည္ ၁၉၆၁ တြင္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးဘဏ္ ဒုမန္ေနဂ်ာအျဖစ္ စတင္လုပ္ကိုင္ခဲ့သည္။ ယင္းေနာက္ ျမန္မာ့ႏုိင္ငံျခားကုန္သြယ္မႈဘဏ္(MFTB) တြင္ ႏွစ္ ၃၀ ခန္႔လုပ္ကုိင္ကာ ႏုိင္ငံတကာ ဘဏ္လုပ္ငန္းအေတြ႕အႀကံဳရွိၿပီး စာရင္းစစ္၊ အခြန္ႏွင့္ ဥပေဒေရးရာ အႀကံေပးအျဖစ္ ၁၆ ႏွစ္ၾကာ လုပ္ကိုင္ခဲ့သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဘဏ္ဥပေဒ ေရးဆဲြရာတြင္ ဦးစိုး၀င္းသည္ အဓိကပါ၀င္ၿပီး အဂၤလန္ Na-tional Westmister ဘဏ္ႏွင့္ The Bank of England တို႔၌ ဘဏ္လုပ္ငန္းဆုိင္ရာ သင္တန္း မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ကာ ျမန္မာ ႏုိင္ငံ ဘားေကာင္စီအဖဲြ႕၀င္တစ္ ဦးလည္း ျဖစ္သည္။

စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ျဖစ္လာသည့္ ဦးစိုး၀င္းသည္ ဇြန္ လ ၅ ရက္တြင္ က်င္းပမည့္ ျပည္ ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အစည္းအ ေ၀း၌ ကတိသစၥာျပဳမည္ ျဖစ္ သည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ ယမန္ ေန႔ကက်င္းပေသာ ျပည္ေထာင္ စုလႊတ္ေတာ္ အစည္းအေ၀း၌ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ ၀န္ႀကီးအျဖစ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္သူ ကို ခန္႔အပ္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတက ေပးပို႔ေသာ သ၀ဏ္ လႊာကို နာယကမန္း၀င္းခိုင္သန္း က လႊတ္ေတာ္သို႔ေျပာၾကားၿပီး မွတ္တမ္းတင္ေၾကာင္း ေၾကညာ သည္။

စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ ႀကီးအျဖစ္မွ ႏုတ္ထြက္သူ ဦးေက်ာ္၀င္းႏွင့္ပတ္သက္၍ အဂတိလုိက္စားမႈ တုိက္ဖ်က္ေရး ေကာ္မရွင္က ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒၊ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒တို႔ထံ အစီရင္ခံစာေပးပို႔ထားၿပီး သမၼတ၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ေစာင့္ဆုိင္းေနေၾကာင္း ယင္းေကာ္မရွင္အဖဲြ႕၀င္တစ္ဦးက ေျပာၾကားသည္။