အေသးစားစီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားအား ကန္ေဒၚလာ ၁၀ သန္းထုတ္ေခ်းမည္

႐ိုးမဘဏ္ ႏွင့္ Dawn ၏ CEO တုိ႕ သေဘာတူလက္မွတ္ေရးထုိးစဥ္

 အေမရိကန္၏ ႏုိင္ငံရပ္ ျခားပုဂၢလိကရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေကာ္ ပိုေရးရွင္း (OPIC) က ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ အေသးစားစီးပြားေရးလုပ္ငန္း ၃၀,၀၀၀ ေက်ာ္ကို ကန္ေဒၚလာ ၁၀ သန္းထုတ္ေခ်းရန္ သေဘာတူလက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ေၾကာင္း ေမ လ ၃၀ ရက္တြင္ သတင္းထုတ္ျပန္ သည္။

အဆိုပါေခ်းေငြမ်ားကို ျပည္ တြင္း႐ိုးမဘဏ္ႏွင့္ Dawn အေသးစားေခ်းေငြလုပ္ငန္းတို႔မွတစ္ဆင့္ ျပန္လည္ေခ်းေငြထုတ္ေပးျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ႐ိုးမဘဏ္ႏွင့္ Dawn တို႔က သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

‘‘စီမံကိန္းကေန ျပည္သူေတြ ေခ်းေငြရရွိေစမွာျဖစ္ၿပီး စီးပြားေရး လုပ္ငန္းအသစ္ေတြ စတင္ေဆာင္ ရြက္ေရး၊ ကေလးေတြ ေက်ာင္း ထားႏုိင္ေရးနဲ႔ လုပ္ငန္းေတြထဲမွာ ပိုမိုရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံႏိုင္ေရးအတြက္ အေထာက္အကူျပဳမွာ  ျဖစ္ပါ တယ္’’ ဟု ျမန္မာႏုိင္ငံဆိုင္ရာ အေမရိကန္သံအမတ္ စေကာ့မာ စီရယ္က ေျပာသည္။

လြန္ခဲ့သည့္ ေလးႏွစ္က OPICသည္ ႐ိုးမႏွင့္ Dawn တို႔မွတစ္ဆင့္ကန္ေဒၚလာ ေလးသန္းထုတ္ေခ်း ရာ လက္ရွိတြင္ အျပည့္အ၀ျပန္ လည္ရရွိထားေၾကာင္း ဆိုသည္။ ယခုေခ်းေငြထုတ္ေပးျခင္းကို အ ျပန္အလွန္ ထိန္းေက်ာင္းသည့္ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈဟုေခၚၿပီး အေပါင္ပစၥည္းမဲ့ေခ်းေငြထုတ္ေပးျခင္း ျဖစ္သည္။ ထိုစနစ္ကို ၂၀၁၇ ႏွစ္လယ္ပိုင္းတြင္ စတင္ခဲ့သည္။

‘‘ျမန္မာႏုိင္ငံမွာရွိတဲ့ အေသး စားစြန္႔ဦးတီထြင္လုပ္ငန္းရွင္ေတြ ကို ပံ့ပိုးကူညီႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္’’ ဟု ႐ိုးမဘဏ္ ဥကၠ႒၏ အထူးအ ႀကံေပး Mr. Hal Bosher က ေျပာၾကားသည္။

အေပါင္ပစၥည္းယူ၍ ေခ်းေငြထုတ္ေပးသည့္ အစား ယခုကဲ့သို႔ ဘဏ္မ်ားက စြန္႔စားေဆာင္ရြက္မႈပံုစံသည္ အေျခခံစီးပြားေရးလုပ္ ငန္းမ်ား အရည္အေသြးတိုးတက္ ေစရန္ျဖစ္ေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

OPIC (Overseas Private Investment Corporation) သည္ အေမရိကန္အစိုးရ၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ႏုိင္ငံျပင္ပတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသည့္ လုပ္ငန္းတစ္ခု ျဖစ္သည္။