ပုဂၢလိကဘဏ္ေလးခု ထပ္မံခြင့္ျပဳမည္

 ျပည္တြင္း ပုဂၢလိ ကဘဏ္ေလးခု ထပ္မံခြင့္ျပဳရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္က ေနာက္ဆံုးအဆင့္ စိစစ္ေနၿပီး မ ၾကာမီ ထုတ္ျပန္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္ ဒုဥကၠ႒ ဦးစိုးသိန္းက ေျပာသည္။ ဗဟိုဘဏ္က စစ္ကိုင္း ေတာင္သူ လယ္သမား ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္၊ မႏၲေလး ေတာင္သူလယ္သမား ဘဏ္၊ ခရီးသြားလာေရးဘဏ္ႏွင့္ ေက်ာက္မ်က္ဘဏ္တို႔ကို စိစစ္ ေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဦးစိုးသိန္းက ဆိုသည္။ ‘‘ေနာက္ဆံုး အဆင့္ကို ေရာက္ေနပါၿပီ။ မၾကာခင္ ဒီ ဘဏ္ေလးဘဏ္ကို ခြင့္ျပဳခ်က္ ေတြ ထုတ္ေပးမွာျဖစ္ပါတယ္’’ ဟု ၎ကေျပာသည္။

ေမလ ၂၉ ရက္တြင္ ေနျပည္ ေတာ္ရွိ ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာန အစိုးရ ၂ ႏွစ္အတြင္း ေဆာင္ရြက္ ခဲ့မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ သတင္း စာရွင္းလင္းပြဲ၌ ဗဟိုဘဏ္ဒုတိယ ဥကၠ႒က မီဒီယာမ်ားအားအထက္ ပါအတိုင္း ေျပာၾကားျခင္းျဖစ္ သည္။ ဘဏ္ေလးခုကို မည္သည့္ အခ်ိန္တြင္ ထုတ္ျပန္ေပးမည္ကို ၎ကထည့္သြင္း ေျပာၾကားျခင္း မရွိေပ။ ‘‘မ်ားေသာအားျဖင့္က ေတာ့ အခြန္ေငြေပးေဆာင္ၿပီးျဖစ္ သလား၊ ဒီရတဲ့ ေငြေတြဟာ ေငြ ျဖဴျဖစ္သလား၊ ဒါေတြကင္းလြတ္ သလားဆိုတာကို စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနနဲ႔ ျပည္ ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနေတြက စိစစ္မႈ ရရွိၿပီးေတာ့မွ ခြင့္ျပဳတာျဖစ္ပါ တယ္’’ ဟု ဦးစိုုးသိန္းက ေျပာ သည္။ ပုဂၢလိကဘဏ္ ေလးခု ထပ္မံခြင့္ျပဳရန္ ဗဟိုဘဏ္က စိစစ္ေနမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ဘဏ္ စနစ္မ်ား ယခုထက္ပိုမိုဖြံ႕ၿဖိဳးလာ ရန္ အလားအလာေကာင္းမ်ား ရွိေသာ္လည္း ဘဏ္မ်ား ေရရွည္ ရပ္တည္ေရး ထည့္သြင္းစဥ္းစား

စီစဥ္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း စီးပြားေရးပညာရွင္ ဦးေဇာ္ေဖဝင္းက သံုးသပ္ေျပာၾကားသည္။ ‘‘ျမန္ မာျပည္ကလည္းပဲ ေစ်းကြက္စီး ပြားေရးကို ပိုပိုလုပ္လာမွာဆို ေတာ့ ေငြေရးေၾကးေရးအရ အ ေထာက္အကူျပဳႏိုင္တဲ့အတြက္ ေကာင္းပါတယ္’’ ဟု ၎က မွတ္ ခ်က္ျပဳသည္။ ဘဏ္မ်ားဖြင့္လွစ္ ရန္ ဘဏ္တစ္ခုလွ်င္ က်ပ္ဘီလီ ယံ ၂၀ ျဖင့္ မတည္ရမည္ျဖစ္ သည္။ယခုအခါျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္က ျပည္တြင္းပုဂၢလိက ဘဏ္ ၂၄ ခုႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားဘဏ္ ၁၃ ခု ခြင့္ျပဳထားသည္။