အစိုးရအဖြဲ႕ထဲမွာ ဘယ္အသက္အရြယ္အုပ္စုက အမ်ားဆံုးျဖစ္မလဲ

ဒီခ်ဳပ္အစိုးရ သက္တမ္းဟာ အခုဆိုရင္ သံုးႏွစ္ျပည့္ေတာ့မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အစိုးရသက္တမ္း ငါးႏွစ္မျပည့္ခင္မွာဘဲ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး၊ ဒုဝန္ႀကီးနဲ႔ ျပည္နယ္နဲ႔တိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၊ ဝန္ႀကီး အေျပာင္းအလဲေတြ မ်ားစြာ ရွိခဲ့တာ ေတြ႔ရပါတယ္။ အခုေနာက္ဆံုးျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးအျဖစ္ အဆိုျပဳခံထားရတဲ့ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးရဲ႕အသက္အရြယ္ကေနစၿပီး အစိုးရအဖြဲ႔ဝင္ေတြရဲ႕ အသက္အရြယ္အပိုင္းအျခားအေပၚ ေဝဖန္မႈေတြရွိလာပါတယ္။ အစိုးရဟာ တျခားႏိုင္ငံေတြနဲ႔မတူဘဲ ညွိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္မႈေတြမ်ားစြာလုပ္ေနရတဲ့ အစိုးရတစ္ရပ္ ျဖစ္တာေၾကာင့္ အသက္အရြယ္ႀကီးၿပီး အေတြ႔အႀကံဳမ်ားၿပီး သက္ဆိုင္ရာနယ္ပယ္အလိုက္ က်ြမ္းက်င္တဲ့သူေတြကိုသာ ေရြးခ်ယ္ခန္႔ထားေနတာ ျဖစ္တယ္လို႔လည္း တစ္ခ်ိဳ႕ေတြက ျပန္လည္ေထာက္ျပၾကပါတယ္။ လက္ရွိအစိုးရအဖြဲ႔ဝင္ေတြရဲ႕ အသက္အရြယ္ေတြနဲ႔ပက္သက္ၿပီး 7Day TV က စုစည္းေဖာ္ျပေပးထားတာ ျဖစ္ပါတယ္။