ကာတာအစိုးရက ေဆာ္ဒီႏွင့္ ယူေအအီး ထုတ္ကုန္ကို ေရာင္းခ်ခြင့္ပိတ္ပင္

လြန္ခဲ့ေသာ တစ္ႏွစ္ခန္႔ က ကာတာႏုိင္ငံအေပၚ အေရးယူ ပိတ္ဆုိ႔မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ေဆာ္ဒီအာေရးဗီးယား ဦးေဆာင္ေသာ ႏုိင္ငံမ်ား၏ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းမ်ား မေရာင္းခ်ရန္ ကာတာအစိုးရက ႏုိင္ငံတြင္းရွိ စတိုးဆုိင္မ်ားကို အ မိန္႔ထုတ္ျပန္ခဲ့ေၾကာင္း အစိုးရ တာဝန္ရွိသူမ်ားက ေမလ ၂၆ ရက္တြင္ ေျပာသည္။

စီးပြားေရးဝန္ႀကီးဌာန ၫႊန္ ၾကားခ်က္တစ္ရပ္တြင္ စတိုးဆုိင္ မ်ားအေနျဖင့္ ေဆာ္ဒီအာေရးဗီး ယား၊ ယူေအအီး၊ ဘာရိန္းႏွင့္ အီဂ်စ္ စသည့္ႏုိင္ငံမ်ားမွ ထုတ္ လုပ္ေသာ ကုန္ပစၥည္းမ်ားကို အ ေရာင္းစင္ေပၚက ခ်က္ခ်င္းဖယ္ ရွားရန္ အမိန္႔ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။


ထို႔အျပင္ စစ္ေဆးကြပ္ကဲသူ မ်ားက ထိုအမိန္႔ကို လိုက္နာမႈ ရွိ၊ မရွိ စတိုးဆုိင္မ်ားသို႔ ဝင္ေရာက္ စစ္ေဆးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း စီးပြား ေရးဝန္ႀကီးဌာနက ေျပာသည္။

ကာတာအစိုးရက တတိယ ႏုိင္ငံမွတစ္ဆင့္ ေဆာ္ဒီအာေရးဗီး ယား၏ ႏို႔ထြက္ကုန္ပစၥည္းမ်ား ကာတာႏုိင္ငံသို႔ ဝင္ေရာက္လာ ျခင္းကို တားဆီးပိတ္ပင္ရန္ ႀကိဳး ပမ္းေနသည္။

ယင္းသို႔ ပိတ္ပင္တားဆီးမႈ မ်ားက စားသံုးသူမ်ား ေဘးကင္း လံုၿခံဳေရးကို ကာကြယ္ရန္ ႀကိဳး ပမ္းျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ကာတာ အစိုးရ လူမႈဆက္ဆံေရး႐ံုးက ေျပာသည္။

 ပင္လယ္ေကြ႕ႏုိင္ငံမ်ားအ ၾကား ဆုိးရြားေသာ သံတမန္ေရး ပဋိပကၡမ်ားျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ တစ္ႏွစ္ျပည့္မတုိင္မီ ကာတာအစိုးရ ၏ အဆုိပါေၾကညာခ်က္ ေပၚ ထြက္လာသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ ဇြန္လ ၅ ရက္ တြင္ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားအား ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ေနၿပီး ရန္သူ ေတာ္ အီရန္ႏုိင္ငံႏွင့္ မဟာမိတ္ ဆက္ဆံေရး ျပဳလုပ္ေနသည္ဟူ ေသာ စြပ္စြဲခ်က္ျဖင့္ ေဆာ္ဒီအာ ေရးဗီးယား၊ ယူေအအီး၊ ဘာရိန္း ႏွင့္ အီဂ်စ္ႏုိင္ငံတုိ႔က ကာတာႏုိင္ငံကို ဆက္ဆံေရး ျဖတ္ေတာက္ခဲ့ သည္။

အဆုိပါ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားကို ကာတာႏုိင္ငံက ျငင္းဆိုခဲ့ေသာ္ လည္း ေဆာ္ဒီအာေရးဗီးယား ဦးေဆာင္ေသာ ယင္းႏုိင္ငံမ်ားက ကာတာႏုိင္ငံအေပၚ ကုန္သြယ္ ေရးႏွင့္ သံတမန္ဆက္ဆံေရး ျဖတ္ေတာက္ခဲ့သည္။

—Ref: AFP