အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ားတြင္ ေက်ာင္းအပ္စတင္လက္ခံ

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ အေျခခံပညာအထက္တန္းေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းတြင္ ေက်ာင္းအပ္ႏွံေနၾကစဥ္ (ဓာတ္ပံု − နစ္ကီ)

အေျခခံပညာေက်ာင္း မ်ားတြင္ ေမလ ၂၅ ရက္က ေက်ာင္းအပ္စတင္လက္ခံေနၿပီး ဇြန္လ ေက်ာင္းဖြင့္ခ်ိန္အထိ ေက်ာင္းသို႔ ေရာက္ရွိမလာေသာ ေက်ာင္းေန အရြယ္ကေလးငယ္မ်ားကို ၿမိဳ႕ နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားႏွင့္ ပူး ေပါင္းကာ အိမ္တိုင္ရာေရာက္ေခၚယူမည္ဟု ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ပညာေရးမွဴး႐ုံး ဒုတိယၫႊန္ၾကား ေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒၚခင္မာေဆြက ေျပာသည္။

အသက္ (၅) ႏွစ္၊ (၆) ႏွစ္ျပည့္ၿပီးသည့္ ကေလးအေရအတြက္ကို ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ပညာေရး မွဴး႐ုံးႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာရပ္ကြက္၊ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား ပူး ေပါင္း၍ မတ္လႏွင့္ ဧၿပီက စာ ရင္းေကာက္ယူထားသည္။

ယင္းစာရင္းအရ သတ္မွတ္ နယ္ေျမေက်ာင္းမ်ားသို႔ ေက်ာင္း ဖြင့္ခ်ိန္အထိ ေရာက္ရွိမလာေသာ ကေလးငယ္မ်ား၊ ယခင္အတန္း မ်ားတြင္ ေက်ာင္းတက္ေရာက္ၿပီး ယခုႏွစ္၌ ေက်ာင္းမတက္ေသာ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားကို လိုက္လံေခၚယူၿပီး ေက်ာင္းတက္ေရာက္ႏုိင္ရန္ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္သည္။

‘‘ၿမိဳ႕နယ္အေထြေထြအုပ္ ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေတြနဲ႔ ေပါင္းၿပီး အဲဒီ ကေလးေတြသည္ ဘာေၾကာင့္ပ်က္ကြက္ေနလဲ။ ဘာေၾကာင့္ မေနႏိုင္တာလဲဆိုတာ လိုက္လံေကာက္မယ္။ မိသားစုရဲ႕ စား၀တ္ေနေရးကို သူလုပ္ေနရတယ္ဆိုရင္ ေက်ာင္းျပင္ပပညာေရးမွာ သူတက္ႏုိင္သလားဆိုတာ ခ်ိတ္ ဆက္ေပးမယ္’’ဟု ေဒၚခင္မာေဆြ က ေျပာသည္။

ပံုမွန္အေျခခံပညာေက်ာင္း မတက္ေရာက္ႏုိင္ေသာ ကေလး မ်ားကို ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနက ဖြင့္လွစ္ထားသည့္ ေက်ာင္းျပင္ပ ပညာေရးအေျခစိုက္စခန္းမ်ား၌ သင္ယူႏုိင္ရန္ ခ်ိတ္ဆက္ေပးမည္ ဟု ၎က ဆိုသည္။

ေက်ာင္းေနအရြယ္ကေလး တိုင္း ေက်ာင္းသို႔ေရာက္ရွိလာေရးႏွင့္ ေက်ာင္းထြက္သူပေပ်ာက္ ေရးစီမံခ်က္အျဖစ္ ယင္းအစီအစဥ္ကို ေဆာင္ရြက္ေနၿပီး မိဘမ်ားပူးေပါင္းပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ရန္  ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနက တိုက္တြန္းထားသည္။

ယခုပညာသင္ႏွစ္အတြက္ ေက်ာင္းလခ၊ မိဘဆရာအသင္း ေၾကး၊ အားကစားေၾကး၊ စာေရး ကိရိယာႏွင့္ စာၾကည့္တုိက္ေၾကး အပါအ၀င္ မည္သည့္အခေၾကး ေငြမွ် မေကာက္ခံဘဲ မူလတန္း အဆင့္အတြက္ ေက်ာင္း၀တ္စံု တစ္စံု၊ ဗလာစာအုပ္ ေျခာက္အုပ္ ႏွင့္ ေက်ာင္းသံုးျပ႒ာန္းစာအုပ္ တစ္စံုစီ၊ အလယ္တန္းအဆင့္ႏွင့္ အထက္တန္းအဆင့္အတြက္ ေက်ာင္းသံုးျပ႒ာန္းစာအုပ္တစ္စံု စီ ေထာက္ပံ့မည္ ျဖစ္သည္။

ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနက ေက်ာင္းေနအရြယ္ကေလးအား လံုး ေက်ာင္းတက္ႏုိင္ရန္ ႏွစ္စဥ္ ေမလ ၂၅ရက္ မွ ၃၁ ရက္အထိ ေက်ာင္းအပ္ႏွံေရး သီတင္းပတ္အ ျဖစ္ သတ္မွတ္ထားသည္။ ဇြန္လ ၁ ရက္တြင္ အေျခခံပညာေက်ာင္း မ်ား စတင္ဖြင့္လွစ္မည္ ျဖစ္သည္။

ယခုပညာသင္ႏွစ္ ေက်ာင္း အပ္လက္ခံရာတြင္ သတ္မွတ္နယ္ေျမအလိုက္ လက္ခံရန္ ၫႊန္ၾကားထားၿပီး  နယ္ေက်ာ္ေက်ာင္းအပ္လက္ခံပါက အေရးယူမည္ဟု ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးပညာေရးမွဴး႐ုံးက ေၾကညာထားသည္။

ရန္တိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ ၂၀၁၇-၁၈ ပညာသင္ႏွစ္က ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ ၁၀ သိန္းခြဲရွိသည္။

Top News