မေလးရွား ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း နာဂ်စ္ဘ္၏ ေနအိမ္မွ ေငြသားသက္သက္ ေဒၚလာ ၂၇ သန္းေက်ာ္ သိမ္းဆည္းရမိ

မေလးရွား ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း နာဂ်စ္ဘ္ ရာဇက္ခ္၏ ေနအိမ္မွ သိမ္းဆည္းရမိသည့္ ေငြသားခ်ည္း သီးသန္႔တန္ဖိုး ေဒၚလာ ၂၇ သန္းေက်ာ္မွ်ထိ မ်ားျပားေၾကာင္း သိရသည္။


မေလးရွား ရဲတပ္ဖြဲ႕က ကြာလာလမ္ပူရွိ နာဂ်စ္ဘ္၏ ေနအိမ္တြင္ သိမ္းဆည္းရမိေသာ ႏုိင္ငံတကာသံုး ေငြစကၠဴ အမ်ိဳးမ်ိဳး၏ တန္ဖိုးမွာ ရင္းဂစ္ သန္းေပါင္း ၁၁၀ မွ်ထိ ရွိေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ယင္းသည္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၇.၆ သန္းမွ်ႏွင့္ ညီမွ်ေနသည္။

ေမ ၉ ရက္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ နာဂ်စ္ဘ္ အံ့အားသင့္ဖြယ္ အေရးနိမ့္သြားသည့္ေနာက္ တစ္ပတ္အတြင္း ၎၏ ေနအိမ္ကို ရဲမ်ားက စီးနင္း ရွာေဖြခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ နာဂ်စ္ဘ္သည္ အာဏာလက္ကိုင္ သက္တမ္းတေလွ်ာက္တြင္ အဂတိ လိုက္စားမႈ သတင္းဆိုးမ်ားျဖင့္ ေက်ာ္ၾကားခဲ့သူ ျဖစ္သည္။

ေမ ၂၃ ရက္တြင္ မေလးရွား ရဲတပ္ဖြဲ႕က ေၾကညာခဲ့ရာ၌ နာဂ်စ္ဘ္၏ အိမ္ထဲတြင္ ေသတၱာမ်ားျဖင့္ ထည့္ထားသည့္ ႏုိင္ငံတကာသံုး ေငြစကၠဴ အမ်ိဳးမ်ိဳးကို ရင္းဂစ္ သန္းေပါင္း ၁၁၀ ဖိုးမွ် သိမ္းဆည္းရမိခဲ့ေၾကာင္း ပါရွိသည္။ ထို႔အျပင္  အျခားေသာ အဖိုးတန္ လက္ကိုင္အိတ္မ်ား၊ လက္ဝတ္ရတနာမ်ားႏွင့္ ဇိမ္ခံပစၥည္းမ်ား၏ တန္ဖိုးကို သီးျခား တြက္ခ်က္ ေနရဆဲဟု ဆိုသည္။

နာဂ်စ္ဘ္ ကိုယ္တိုင္ကမူ ၎သည္ မည္သည့္ မသမာမႈမ်ိဳးမွ် က်ဴးလြန္မထားေၾကာင္း အခုိင္အမာ ျငင္းဆိုထားသည္။ လတ္တေလာတြင္ ၎သည္ မေလးရွားမွ ထြက္ခြာခြင့္ ပိတ္ပင္ခံထားရၿပီး အဂတိ လုိက္စားမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး ေကာ္မရွင္ထံတြင္ စစ္ေဆးေမးျမန္းမႈမ်ား ခံယူေနရသည္။

Ref: CNA

Top News