အိႏၵိယက ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕မွာ ဆႏၵျပမႈေတြကေန အဓိက႐ုဏ္းအသြင္ ေျပာင္းသြားၿပီး အနည္းဆံုး ၁၁ ဦးေသဆံုး

အိႏၵိယ ႏုိင္ငံ ေတာင္ပိုင္းရွိ ၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕တြင္ ဆႏၵျပမႈမ်ားမွ အဓိက႐ုဏ္းအသြင္ ေျပာင္းလဲသြားၿပီး အနည္းဆံုး လူ ၁၁ ဦး ေသဆံုးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။


လက္ရွိ အေျခအေနအရ တမီလ္နာဒူ ျပည္နယ္ရွိ ဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕ တူတီကိုရင္တြင္ တင္းမာမႈမ်ားလည္း ျမင့္တက္ေနသည္။ ၿမိဳ႕ခံမ်ားက Sterlite ေၾကးနီ ကုမၸဏီကို လႏွင့္ခ်ီ ဆႏၵျပ ကန္႔ကြက္ေနရာမွ ယခုသီတင္းပတ္တြင္ ပဋိပကၡမ်ား စတင္လာျခင္း ျဖစ္သည္။

ေဒသခံမ်ားက ေၾကးနီ အရည္ႀကိဳမႈမ်ားေၾကာင့္ ေနာက္ဆက္တြဲ ဆိုးက်ိဳးအျဖစ္ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ကို အႀကီးအက်ယ္ ထိခုိက္ေစေၾကာင္း ေဝဖန္ၾကသည္။ ဆႏၵျပသူမ်ားႏွင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕မ်ားၾကား ႏွစ္ရက္ဆက္တုိက္ အဓိက႐ုဏ္းမ်ား ျဖစ္ခဲ့သည့္ေနာက္ အိႏိၵယ၏ အရန္စစ္တပ္မ်ားကိုပါ လံုၿခံဳေရး ျဖန္႔က်က္ခဲ့ရသည္။

Sterlite၏ မိခင္ ကုမၸဏီႀကီးျဖစ္ေသာ Vedanta Resourcesက ၎တို႔သည္ ေၾကးနီ အရည္ႀကိဳ စက္႐ံုကို သတ္မွတ္ ပမာဏထက္ ႏွစ္ဆမွ် လုပ္ငန္းလည္ပတ္ေနေစသည္ဆိုေသာ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားကို ျငင္းဆန္ထားသည္။

ေမ ၂၂ ရက္က အံုႂကြလာသည့္ ဆႏၵျပ လူထုကို ရဲတပ္ဖြဲ႕က ပစ္ခတ္ရာမွ ၁၀ ဦး ေသဆံုးခဲ့ၿပီး ေနာက္ေန႔တြင္ အျခားတစ္ဦး ထပ္မံ အသက္ဆံုး႐ံႈးခဲ့သည္။ ေမ ၂၂ ရက္ ျဖစ္စဉ္တြင္မူ ၿမိဳ႕ထဲရွိ အစိုးရ ႐ံုးဌာန တစ္ခုကို ဆႏၵျပသူမ်ားက စီးနင္းရန္ ႀကိဳးစားရာမွ တံု႔ျပန္ ပစ္ခတ္ခဲ့ရျခင္းဟု ရဲတပ္ဖြဲ႕က ေၾကညာသည္။

လူ႔အခြင့္အေရး အဖြဲ႕မ်ားကမူ ဆႏၵျပသူမ်ား ေသဆံုးခဲ့ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရဲတပ္ဖြဲ႕တြင္ ေျဖရွင္းစရာ ကိစၥမ်ားစြာ က်န္ေနေၾကာင္း သတိေပးခဲ့ၿပီး ယင္းကိစၥကို တရားဥပေဒအရ စံုစမ္း စစ္ေဆးရန္လည္း ေတာင္းဆုိေနေၾကာင္း သိရသည္။

Ref: BBC

Top News