စက္မႈဝန္ႀကီးဌာနကထုတ္သည့္ လူနာတင္ယာဥ္ေဈးႏႈန္းကို ေဝဖန္မႈမ်ားအေပၚ တာဝန္ရွိသူတုံ႔ျပန္

စက္မႈဝန္ႀကီးဌာန က တပ္ဆင္ထုတ္လုပ္ေသာ လူနာ တင္ယာဥ္ေဈးႏႈန္းႀကီးျမင့္သည္ ဟု လူမႈကြန္ရက္တြင္ ေဝဖန္မႈ မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အျမတ္အ စြန္းယူမထားေၾကာင္းႏွင့္ မွန္ကန္ သည့္ ေဈးႏႈန္းျဖစ္ေၾကာင္း အမွတ္(၁) အႀကီးစားစက္မႈလုပ္ငန္း ဦးေဆာင္ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးကံ ခြၽန္က ေျပာသည္။

စက္မႈဝန္ႀကီး ဌာနသည္ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား ဝန္ ႀကီးဌာန၏ လိုအပ္ခ်က္အရ လူ နာတင္ယာဥ္ တပ္ဆင္ထုတ္လုပ္ ရန္ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ တင္ဒါေခၚယူခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ တင္ဒါေခၚ ယူသူ၏ လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ထားေၾကာင္း ဦးကံ ခြၽန္က ေျပာသည္။

အဆုိပါဝန္ႀကီးဌာနက တပ္ ဆင္ထုတ္လုပ္ေသာ လူနာတင္ ယာဥ္တစ္စီးလွ်င္ က်ပ္သိန္း ၇၄၀ ျဖစ္ၿပီး ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ႏွင့္ အ တြင္း စက္ပစၥည္းမ်ားအတြက္ တစ္ႏွစ္အာမခံေပးထားသည္ဟု ဆုိသည္။

‘‘ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ တင္ဒါႏိုင္ တဲ့ က်ပ္သိန္း ၇၄၀ သည္ အား လံုးစဥ္းစားၾကည့္မယ္ဆုိရင္ ၿပိဳင္ ဆုိင္သူမ်ား ဆက္ၿပီးမၿပိဳင္ႏိုင္ ေတာ့တဲ့ ေဈးႏႈန္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ ဟာ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔အတြက္ မွန္ ကန္တဲ့ေဈးႏႈန္းလုိ႔ အတည္ျပဳခ်င္ ပါတယ္’’ဟု ၎က ေျပာသည္။

ဆက္လက္၍ ဦးကံခြၽန္က ‘‘ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ရဲ႕ ေဈးႏႈန္းဟာ အစိုးရဝန္ႀကီးဌာန အခ်င္းခ်င္း တကယ္ လိုအပ္ခ်က္နဲ႔အညီ ေဆာင္ရြက္ေပးတာျဖစ္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က လုပ္ငန္းလည္ ပတ္ဖုိ႔နဲ႔ ဒီအဖြဲ႕အစည္း၊ ဒီလုပ္ငန္း ႀကီးစနစ္တက်ျဖစ္လာဖို႔ ဦးတည္ ေဆာင္ရြက္တဲ့ေနရာမွာ အျမတ္ အစြန္း လံုးဝယူထားတာမဟုတ္ ပါဘူး။ ဒါေတြကို ထိန္းေက်ာင္း ႏိုင္ဖို႔နဲ႔ ႏုိင္ငံမွာ က်န္းမာေရးေစာင့္ ေရွာက္မႈကို ဖြံ႕ၿဖိဳးလာဖို႔ ရည္ရြယ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့တာျဖစ္တဲ့အ ေၾကာင္း ရွင္းလင္းတင္ျပခ်င္ပါ တယ္’’ဟု ေျပာသည္။

ထို႔အျပင္ စက္မႈဝန္ႀကီးဌာန အၿမဲတမ္း အတြင္းဝန္ ဦးကိုကို လြင္က လူနာတင္ယာဥ္၏ အ တြင္းပိုင္းတြင္ အသံုးျပဳထားသည့္ ေဆးကုသမႈႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ FDA (အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆးဝါး ကြပ္ကဲေရးဦးစီးဌာန) ခြင့္ျပဳခ်က္ရရွိထားေၾကာင္းႏွင့္ ဥေရာပႏွင့္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံထုတ္ ပစၥည္း မ်ားကို အသံုးျပဳထားေၾကာင္း ျဖည့္စြက္ရွင္းလင္းသည္။

စက္မႈဝန္ႀကီးဌာန အမွတ္ (၁၅) အႀကီးစားစက္႐ံုတြင္ တပ္ ဆင္ထုတ္လုပ္ေသာ လူနာတင္ ယာဥ္ ၁၅ စီးကို ေမလ ၁၇ ရက္ ၌ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစား ဝန္ႀကီးဌာနသို႔ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ ခဲ့ၿပီး မၾကာမီ လူနာတင္ယာဥ္ အစီး ၄၀ ကို ဆက္လက္လႊဲေျပာင္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံပိုင္ မီဒီယာတြင္ ေဖာ္ျပသည္။

 အဆိုပါ လူနာတင္ယာဥ္ မ်ားကို စက္မႈဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္အတူ ပုဂၢလိကမွ Myanmar Treasureကုမၸဏီက အက်ိဳးတူ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း ႏုိင္ငံပိုင္ မီဒီယာ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ပါရွိသည္။

Top News