က်န္းမာေရးႏွင့္ညီေသာ အဆီမ်ား ပါဝင္သည့္ အစားအစာမ်ား စားပါ

ဆယ္လမြန္ငါး၊ မကၠရယ္ငါး၊ ဆာဒင္းႏွင့္ ထေရာက္ငါးကဲ့သို႔ သ ဘာဝအေလ်ာက္ အဆီမ်ားေသာ ငါးမ်ားသည္ အိုမီဂါ-၃ ဖက္တီးအက္စစ္မ်ား အဓိကပါဝင္ၿပီး ယင္းအဆီဓာတ္မ်ားက ႏွလံုးကို က်န္းမာေစၿပီး ဦးေႏွာက္ကို အေထာက္အကူျပဳသည္။ အေမရိကန္ ႏွလံုးက်န္းမာေရးအဖြဲ႕က သီတင္းတစ္ပတ္လွ်င္ အဆီပါေသာ ငါး ႏွစ္ႀကိမ္စားေပးရန္ အႀကံျပဳထားသည္။


ေထာပတ္သီးတြင္ က်န္းမာေရးႏွင့္ညီေသာ အဆီဓာတ္ပါဝင္ ၿပီး ခႏၶာကိုယ္က အာဟာရဓာတ္မ်ား စုပ္ယူႏိုင္ရန္ အေထာက္အ ကူျပဳကာ ႏွလံုးက်န္းမာေရးကို အေထာက္အကူျပဳသည္။

ဖ႐ံုေစ့၊ ေနၾကာေစ့ႏွင့္ ႏွမ္းေစ့တို႔တြင္ ကိုလက္စထေရာ ေလ်ာ့ ပါးေစေသာ ေကာင္းမြန္သည့္ အဆီဓာတ္မ်ား ပါဝင္ၿပီး တိရစာၦန္ ထုတ္ကုန္မွရေသာ အဆီဓာတ္မ်ားထက္ က်န္းမာေရးႏွင့္ ပိုညီ သည္။ အျခားအေစ့အဆန္မ်ား၌ ႏွလံုးက်န္းမာေရးကို အေထာက္ အကူျပဳေသာ အဆီဓာတ္မ်ားပါဝင္သည္။ သို႔ေသာ္ ေျမပဲ၊ သီဟိုဠ္ ေစ့၊ ဗာဒံေစ့ကဲ့သို႔ အေစ့အဆန္မ်ားကို အလြန္အကြၽံမစားမိေစရန္ အေရးႀကီးသည္။

သံလြင္ဆီတြင္ က်န္းမာေရးအတြက္ ေကာင္းေသာ အဆီဓာတ္ မ်ား ပါဝင္ၿပီး က်န္းမာေရးအတြက္ စားသံုးေပးသင့္သည္။

ပ႐ိုတင္းႂကြယ္ဝစြာ ပါဝင္ေသာ ဥမ်ားတြင္ က်န္းမာေရးႏွင့္ညီ ေသာ အဆီဓာတ္ပါဝင္ၿပီး အခ်ိဳ႕ေသာ ဥမ်ား၌ အိုမီဂါ-၃ ဖက္တီး အက္စစ္မ်ား ပါဝင္သည္။

ႏွမ္းၾကတ္ေစ့တြင္ က်န္းမာေရးအတြက္ ေကာင္းေသာ အဆီ ဓာတ္ပါဝင္ၿပီး အမွ်င္ဓာတ္လည္း ပါဝင္သျဖင့္ ခႏၶာကိုယ္ေရာင္ရမ္း မႈကို သက္သာေစသည္။

ပဲအမ်ိဳးမ်ိဳးတြင္ က်န္းမာေရးႏွင့္ညီေသာ အဆီဓာတ္အျပင္ အျခားအာဟာရမ်ားစြာ ပါဝင္ေသာေၾကာင့္ ကိုယ္ႏွင့္စိတ္က်န္းမာ ေရးအတြက္ ေကာင္းမြန္ေသာ အစားအစာျဖစ္သည္။ ပဲမ်ားတြင္ အိုမီဂါ-၃ ဖက္တီးအက္စစ္ ပါဝင္သည္။

အိုမီဂါ-၃ အားျဖည့္ထားေသာ အစားအစာမ်ား စားေပးျခင္း ေၾကာင့္ က်န္းမာေရးကို အေထာက္အကူျဖစ္ေစသည္။ အိုမီဂါ-၃ ပါဝင္ေသာ ႏို႔၊ ဥမ်ား၊ ေပါင္မုန္႔ စသည္ျဖင့္ စားေပးသင့္သည္။

—Ref: MNT

More in News Section

Top News