အလုပ္သမားျပႆနာမ်ား တိုက္႐ိုက္ဆက္သြယ္အကူအညီေတာင္းခံႏိုင္ေၾကာင္း ဒီခ်ဳပ္ထုတ္ျပန္

တစ္ရက္လုပ္ခရရိွေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ေနၾကစဥ္(ဓာတ္ပံု − စိုင္းေဇာ္)

 ဒီခ်ဳပ္ပါတီက ဖြဲ႕စည္း ထားေသာ ဗဟိုအလုပ္သမားေရး ရာအဖြဲ႕သည္ အလုပ္သမားျပႆ နာမ်ားကို ႐ံုးဖြင့္ရက္မ်ားအတြင္း ေန႔စဥ္႐ံုးထိုင္လ်က္ အတတ္ႏုိင္ ဆံုး ေျဖရွင္းေပးေနေၾကာင္း ပါတီ က ထုတ္ျပန္သည္။

‘‘ကၽြန္မတို႔ ေန႔စဥ္ အလုပ္ သမားကိစၥေတြကို ေျဖရွင္းေပးေန ပါတယ္။ ကၽြန္မတို႔ကို ဆက္သြယ္ ရမယ့္  ဖုန္းနံပါတ္ေတြလည္း ေပး ထားပါတယ္။ အလုပ္သမားကိစၥ ေက်လည္မႈမရွိတာေတြကို ကၽြန္မ တုိ႔ တတ္ႏုိင္သေလာက္ ေျဖရွင္း ေပးေနပါတယ္’’ဟု ဒီခ်ဳပ္ပါတီ ဗဟိုအလုပ္သမားေရးရာအဖြဲ႕ အတြင္းေရးမွဴး ေဒၚအိေရႊစင္ၫြန္႔ က ေျပာသည္။


ဒီခ်ဳပ္ပါတီ ဗဟိုအလုပ္သ မားေရးရာအဖြဲ႕အေနျဖင့္ အလုပ္ သမားေရးရာ ကိစၥအရပ္ရပ္ကို အႀကံျပဳျခင္း၊ ပဋိပကၡမ်ား ညႇိ ႏိႈင္းေျဖရွင္းေပးျခင္း၊ တည္ဆဲအ လုပ္သမားေရးရာ ဥပေဒမ်ားကို သံုးသပ္ၿပီး သက္ဆုိင္ရာဝန္ႀကီး ဌာနသို႔ အႀကံျပဳျခင္းတို႔ ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း ပါတီက ထုတ္ ျပန္သည္။

ထို႔အျပင္ အမ်ိဳးသားဒီမိုက ေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ပါတီအေနျဖင့္ ေမ လ ၂၂ ရက္တြင္ က်င္းပသည့္ ဒီခ်ဳပ္ပါတီ ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႕ အစည္းအေဝးဆံုးျဖတ္ခ်က္အရ ဗဟိုအလုပ္သမားေရးရာအဖြဲ႕ကို ျပင္ဆင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။

 ျပန္လည္ ျပင္ဆင္ဖြဲ႕စည္း သည့္ ဗဟိုအလုပ္သမားေရးရာ အဖြဲ႕တြင္ ဒီခ်ဳပ္ပါတီဗဟိုအလုပ္ အမႈေဆာင္အဖြဲ႕ အတြင္းေရးမွဴး ဦးဟံသာျမင့္က ဥကၠ႒တာဝန္ယူ ထားၿပီး ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူမ်ား အျဖစ္ ေဒၚအိေရႊစင္ၫြန္႔ႏွင့္ ဦးေက်ာ္ေဇယ်ာဝင္းတို႔ကို တာဝန္ ေပးအပ္ထားသည္။

ဒီခ်ဳပ္ပါတီက အသစ္ျပန္ လည္ျပင္ဆင္ဖြဲ႕စည္းသည့္ ဗဟို အလုပ္သမားေရးရာအဖြဲ႕ကို အ လုပ္ရွင္၊ အလုပ္သမားမ်ား ဆက္သြယ္လိုပါက ေဒၚအိေရႊစင္ၫြန္႔ (အတြင္းေရးမွဴး)ဖုန္း၀၉-၄၃၂၀ ၉၆၀၈၊ ဦးေက်ာ္ေဇယ်ာဝင္း (အဖြဲ႕ဝင္) ၀၉-၅၀၂၄၇၉၉တို႔သို႔ ဆက္သြယ္တုိင္ၾကားႏိုင္ေၾကာင္း ဒီခ်ဳပ္ပါတီက ထုတ္ျပန္သည္။

ထို႔အျပင္ တုိင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္မ်ား၊ ခ႐ိုင္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္ မ်ားတြင္ အလုပ္သမားေရးရာ အဖြဲ႕အဆင့္ဆင့္ ဖြဲ႕စည္းရန္ ပါတီက ေမလ ၂၂ ရက္တြင္ ၫႊန္ၾကားခ်က္ထုတ္ျပန္ထားသည္။

စက္မႈဇုန္အခ်ိဳ႕၌ ျဖစ္ေပၚေန သည့္ ဆႏၵျပမႈမ်ားတြင္ အလုပ္ သမားသမဂၢအခ်ိဳ႕၏ လႈံ႔ေဆာ္မႈ မ်ားပါဝင္ေနၿပီး အဆိုပါျဖစ္စဥ္ မ်ားေၾကာင့္ ဆက္လက္ေဆာင္ ရြက္ရန္ အခက္အခဲရွိေနသည္ဟု ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ Jasmine Palace ဟိုတယ္၌ ေမလ ၁၉ ရက္က ႏုိင္ငံျခားစက္႐ံုလုပ္ငန္းရွင္ ၂၀ ဦးခန္႔ တက္ေရာက္သည့္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္ အဆိုပါေၾကညာခ်က္ထြက္လာသည္။

ဒီခ်ဳပ္ပါတီအေနျဖင့္ အလုပ္ သမားေရးရာကိစၥမ်ားကို ေရႊဂံု တိုင္ရွိ ပါတီဌာနခ်ဳပ္တြင္ ကူညီေျဖရွင္း ေဆာင္ရြက္ေပးေနၿပီး တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္မ်ားရွိ အလုပ္သမားေရးရာ ကိစၥရပ္မ်ား ရွိပါက ပါတီသို႔ လာေရာက္ခ်ိတ္ ဆက္လွ်င္ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပး မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဒီခ်ဳပ္ပါတီဗဟို အလုပ္သမားေရးရာအဖြဲ႕ တာဝန္ ရွိသူမ်ားက ေျပာသည္။

Top News