ေညာင္ဦးေလဆိပ္ကို ဂ်ပန္ေခ်းေငြျဖင့္ တည္ေဆာက္မည္

အေရွ႕ေတာင္အာရွ၏ ပထမဆံုး Green Airport ျဖစ္လာမည္ဟု ပို႔/ဆက္အတြင္းဝန္ေျပာ
ေညာင္ဦးေလဆိပ္ကို ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု − ၿငိမ္းခ်မ္း)

 အေရွ႕ေတာင္ အာရွ၏ ပထမဆံုး Green Airport အျဖစ္ ေညာင္ဦးေလဆိပ္ကို ဂ်ပန္ေခ်းေငြျဖင့္ တည္ေဆာက္မည္ ျဖစ္ ေၾကာင္း ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္ သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန အၿမဲတမ္း အတြင္းဝန္ ဦးဝင္းခန္႔က ေျပာ သည္။

ပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ ေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ ၂ ႏွစ္တာလုပ္ ေဆာင္ခ်က္မ်ား သတင္းစာရွင္း လင္းပြဲတြင္ အၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္ က ထိုသို႔ေျပာၾကားၿပီး စိတ္ကူး ယဥ္ျခင္းမဟုတ္ဟု ဆုိသည္။

‘‘ကမၻာမွာ Green ဆုိတာဟာ သိပ္စကားေျပာလာတယ္။ ျမန္မာႏုိင္ငံမွာလည္း Green Airport ဆုိတာ အေရွ႕ေတာင္အာရွမွာ ဒါ ပထမဆံုး Airport တစ္ခုျဖစ္လာ မွာျဖစ္ပါတယ္’’ဟု ၎က ဆက္ လက္ေျပာသည္။

အဆုိပါ စီမံကိန္းအတြက္ ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ဂ်ပန္အျပည္ျပည္ ဆုိင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ေအဂ်င္စီ (JICA) တုိ႔ ဘံုသေဘာ တူညီမႈျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ သည္။ ဂ်ပန္ဘက္မွ စီမံကိန္းပံုစံ၊ လုပ္ငန္းပံုစံ၊ လုပ္ငန္းျဖစ္ႏိုင္ေျခ ရွိ၊ မရွိ၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပံုစံမ်ားကို အကုန္အက်ခံ ဆန္းစစ္ေလ့လာ ေပးမည္ျဖစ္သည္ဟု ဦးဝင္းခန္႔က ေျပာသည္။ ေလယာဥ္ေျပးလမ္း ကို ဂ်ပန္ေခ်းေငြျဖင့္ တည္ ေဆာက္ၿပီး ေလဆိပ္စီမံခန္႔ခြဲမႈကို ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူကို ဖိတ္ေခၚမည္ဟု ဆုိသည္။

ေလဆိပ္အေဆာက္အအံု အတြက္ ေျမရွစ္ဧကခန္႔ ထပ္မံ သိမ္းယူရမည္ဟု ၎က ဆက္ လက္ေျပာသည္။ ေျမသိမ္းယူရန္စီစဥ္ထားသည့္ေနရာသည္ စိုက္ပ်ိဳးရန္မေကာင္းသည့္ ေျမမ်ားျဖစ္ ၿပီး တုိင္းေဒသႀကီးအစိုးရႏွင့္ လူထု က လက္ခံမွသာ စီမံကိန္းအဆင္ ေျပမည္ျဖစ္ကာ ကန္႔ကြက္ပါက စီမံကိန္းပ်က္မည္ဟု ၎က ဆုိ သည္။ အဆုိပါ ေလဆိပ္တြင္ ေလ ယာဥ္ဆီမွအပ ဓာတ္ဆီ၊ ဒီဇယ္ ဆီ အသံုးျပဳမည္မဟုတ္ဘဲ ေန ေရာင္ျခည္ကိုသာ စြမ္းအင္အျဖစ္ သံုးစြဲမည္ျဖစ္သည္။ အဆုိပါ Green Airport သည္ ျမန္မာႏွင့္ ဂ်ပန္ ဒီဇိုင္းျဖစ္ၿပီး ပုဂံေဒသအ တြက္ အလိုက္ဖက္ဆံုးေလဆိပ္ တစ္ခုျဖစ္လာမည္ဟု ဦးဝင္းခန္႔က ေျပာသည္။

  အဆိုပါ ေလဆိပ္တည္ ေဆာက္ေရး သာသနာေရးႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဝန္ႀကီးဌာန၊ သယံ ဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာနတုိ႔ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေနသည္ဟု ၎က ဆက္လက္ေျပာသည္။

လက္ရွိ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာေလဆိပ္သံုးခု၊ ျပည္တြင္းေလဆိပ္ ၃၀၊ စုစုေပါင္း ေလဆိပ္ ၃၃ ခု အသံုးျပဳေနသည္။

Top News