ကြန္ဒုိ၊ တိုက္ခန္းမ်ား ေစ်းဆစ္၀ယ္ရန္ အခ်ိန္ေကာင္းျဖစ္ေၾကာင္း အိမ္ရာျပပြဲ အက်ိဳးေဆာင္မ်ားေျပာၾကား

ကြန္ဒိုအေဆာက္အအုံမ်ား ေပါမ်ားလာသည့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ကို ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု − စိုင္းေဇာ္)

ကြန္ဒုိ၊ တုိက္ခန္း၀ယ္ လုိသူမ်ားအတြက္ ယခုအခ်ိန္ သည္ ေစ်းဆစ္၀ယ္ယူရန္အ ေကာင္းဆုံး အခ်ိန္ျဖစ္ေၾကာင္း Success Property Consultant Company Ltd. ဒါ႐ိုက္တာ ဦး ေက်ာ္စည္သူက ေျပာသည္။

ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္း ရွင္မ်ားႏွင့္ ကန္ထ႐ုိက္တာမ်ားက ကြန္ဒုိ၊ တုိက္ခန္းမ်ားေရာင္းခ်လုိ ေနျခင္းေၾကာင့္ ၀ယ္သူမ်ား စိတ္ ႀကိဳက္ေရြးခ်ယ္ၿပီး ေစ်းဆစ္၀ယ္ ယူႏုိင္သည့္ အခြင့္အေရးေကာင္း မ်ားရရွိေနၿပီဟု Most Amazing Property Sale Expo 2018 အိမ္ရာအေရာင္းျပပြဲ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲတြင္ ဦးေက်ာ္စည္သူ က ေျပာသည္။ လက္ရွိကြန္ဒုိ၊ တိုက္ခန္းေစ်းကြက္သည္ ၀ယ္သူ ေစ်းကြက္ကုိ လုံး၀ေျပာင္းလဲခဲ့ၿပီ ဟု ၎ကဆုိသည္။

Golden City အိမ္ရာစီမံ ကိန္းအပါအ၀င္ အိမ္ရာစီမံကိန္း ရွစ္ခုမွ တန္ဖုိးအနည္းဆုံးက်ပ္ သိန္း ၁,၅၀၀ ျဖင့္ေရာင္းခ်မည့္ အိမ္ရာအေရာင္းပြဲေတာ္ကုိ ေမ လ ၂၆ ရက္ႏွင့္ ၂၇ ရက္တြင္ ဆီ ဒုိးနားဟုိတယ္၌ က်င္းပမည္ျဖစ္ သည္။အိမ္ၿခံေျမေစ်းကြက္ ေအး ေနခ်ိန္တြင္ တည္ေဆာက္ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားအေနျဖင့္ ကြန္ဒုိ၊ တိုက္ခန္းမ်ားကုိ ေရာင္းခ်ႏုိင္ရန္ အိမ္ရာအေရာင္းပြဲေတာ္မ်ား ျပဳ လုပ္ျခင္း၊ ဘဏ္မ်ားႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ ၿပီး ႏွစ္ရွည္ေခ်းေငြမ်ားျဖင့္ေရာင္း ခ်ေနသည္။

ကြန္ဒုိ၊ တိုက္ခန္း တည္ ေဆာက္သူမ်ားက ေစ်းကြက္ရွာ ေဖြရာတြင္ ဘဏ္မ်ားႏွင့္ခ်ိတ္ ဆက္ၿပီး ႏွစ္ရွည္(၂၅)ႏွစ္အထိအ ရစ္က်ေပးေခ်ႏုိင္ေသာ စနစ္ကို အ ေကာင္အထည္ေဖာ္လာသည္။ ကေမၻာဇဘဏ္၊ ဧရာ၀တီဘဏ္၊ ႐ုိးမဘဏ္တို႔အပါအ၀င္ ျပည္ တြင္း ပုဂၢလိကဘဏ္အခ်ိဳ႕က ဘဏ္အပ္ေငြ မ်ားေနျခင္းကုိ ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ရန္ ကြန္ဒုိ၊ တိုက္ခန္း တည္ေဆာက္သူမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ ဆက္၍ ႏွစ္ရွည္ေခ်းေငြမ်ား ထုတ္ေခ်းလာသည္။

‘‘ဒီစနစ္က အိမ္ၿခံေျမေစ်း ကြက္ကုိ ျပန္ၿပီးအသက္၀င္လာ ႏုိင္ပါတယ္’’ ဟု အိမ္ရာအေရာင္း ပြဲေတာ္မ်ားက်င္းပႏုိင္ရန္ စီစဥ္ ေနသည့္ Shwe Property.com တည္ေထာင္သူ ဦးေကာင္းသူ၀င္းက ေျပာသည္။

ဘဏ္မ်ားမွ ႏွစ္ရွည္ေခ်းေငြ ျဖင့္ တုိက္ခန္းမ်ား၀ယ္ယူမည္ဆုိ ပါက လစဥ္ေပးသြင္းရမည့္ေငြ ေၾကးက အိမ္ငွားရမ္းရသည့္ စရိတ္ခန္႔သာ ေပးသြင္းရမည္ဟု ၎ကေျပာသည္။ ဥပမာ-က်ပ္ သိန္း ၂၀၀ တန္ဖုိးရွိသည့္ တုိက္ ခန္းတစ္ခန္းကို(၂၅)ႏွစ္ၾကာ ဘဏ္ ေခ်းေငြျဖင့္ ၀ယ္ယူမည္ဆုိပါက ကနဦးေပးသြင္းေငြ ၃၀ ရာခုိင္ႏႈန္း ေပးသြင္းၿပီး တစ္လလွ်င္ က်ပ္ တစ္သိန္းငါးေသာင္းခန္႔သာေပးသြင္းရမည္ျဖစ္သည္။

သုိ႔ေသာ္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဘဏ္တိုးႏႈန္း ၁၃ ရာခုိင္ႏႈန္း သည္အာဆီယံအဖြဲ႕၀င္ႏုိင္ငံမ်ား တြင္ အမ်ားဆုံးျဖစ္ေနၿပီး ႏွစ္ရွည္ ေခ်းေငြျဖင့္ ကြန္ဒုိ၊တိုက္ခန္း၀ယ္ လိုသူမ်ားအတြက္ ဘဏ္တုိးက အတားအဆီးတစ္ခုကဲ့သုိ႔ျဖစ္ေန သည္ဟု စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္အ ခ်ိဳ႕က ေျပာသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေခ်းေငြအ တြက္ ဘဏ္အတိုးႏႈန္းကုိ ၈ ရာ ခုိင္ႏႈန္းသုိ႔ ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္လွ်င္ ႏွစ္ ရွည္ေခ်းေငြျဖင့္ ကြန္ဒုိ၊ တုိက္ခန္း မ်ား ၀ယ္ယူႏုိင္သည့္ပမာဏတုိး လာႏုိင္ေၾကာင္း ဦးေကာင္းသူ၀င္း က ေျပာသည္။

လက္ရွိ အိမ္ၿခံေျမေစ်းကြက္ သည္ သႀကၤန္ပြဲေတာ္ေနာက္ပုိင္း တြင္ တန္ဖုိးက်ပ္သိန္း ၃,၀၀၀ ခန္႔ၿခံေျမအခ်ိဳ႕ အေရာင္းအ၀ယ္ အနည္းငယ္ျပန္ျဖစ္လာသည္ဟု အက်ိဳးေဆာင္အခ်ိဳ႕က ေျပာသည္။

သဃၤန္းကြၽန္း၊ ေတာင္ဥကၠလာပ စေသာၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွ ၿခံေျမအခ်ိဳ႕ အေရာင္းအ၀ယ္ရွိသည္ဟု မ႑ိဳင္အိမ္ၿခံေျမအက်ိဳးေဆာင္ ကုမၸဏီ၏ မန္ေနဂ်င္းဒါ႐ိုက္တာ ဦးသန္းဦးက ေျပာသည္။

Top News