ဝန္ထမ္းဥပေဒျဖင့္ အေရးယူခံရေသာ ပညာေရးဝန္ထမ္း တစ္ေထာင္ေက်ာ္တြင္ အဆင့္ျမင့္အရာရွိႀကီးမ်ားႏွင့္ ပါေမာကၡမ်ားပါဝင္

ပညာေရးဝန္ႀကီး ဌာနကၿပီးခဲ့သည့္ ၂ ႏွစ္အတြင္း ဝန္ထမ္းစည္းမ်ဥ္းဆိုင္ရာမ်ားျဖင့္ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္အေရးယူခဲ့သူတစ္ေထာင္ေက်ာ္ရွိေၾကာင္းပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနဝန္ႀကီး  ေဒါက္တာမ်ိဳးသိမ္းႀကီးက ေျပာသည္။

ေမလ ၂၁ ရက္က ေနျပည္ ေတာ္ ျပန္ၾကားေရး ဝန္ႀကီးဌာန၌ ျပဳလုပ္ေသာ အစိုးရ ၂ ႏွစ္တာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ပတ္ သက္ေသာ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ တြင္ ဝန္ႀကီးက မီဒီယာမ်ား၏ ေမးျမန္းမႈကို ျပန္လည္ေျဖၾကား ခဲ့သည္။

၂၀၁၆ ဧၿပီမွ ၂၀၁၇ မတ္လ အထိ  စာရင္းမ်ားအရ စာျဖင့္ သတိေပးျခင္း၊ ႏွစ္တိုးလစာရပ္ ဆိုင္းျခင္း၊ ရာထူးတိုးရပ္ဆိုင္း ျခင္း၊ ရာအဆင့္ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း၊ ရာ ထူးမွထုတ္ပယ္ျခင္း၊ ဝန္ထမ္းအ ျဖစ္မွ ထုတ္ပစ္ျခင္းႏွင့္ တာဝန္မွ ယာယီရပ္ဆိုင္းျခင္းတို႔ အပါအ ဝင္ စုစုေပါင္း ၆၄၄ ဦးကို အေရးယူခဲ့ေၾကာင္း၊ ၂၀၁၇ ဧၿပီမွ၂၀၁၈ မတ္လကုန္အထိ ၅၂၇ ဦးကို အေရးယူခဲ့ေၾကာင္း ဝန္ႀကီးဌာန က ထုတ္ျပန္သည္။

ယင္းသို႔ဝန္ထမ္းဥေပဒျဖင့္ အျပစ္ေပးရာတြင္ အဆင့္ျမင့္အ ရာရွိႀကီးမ်ား အပါအဝင္ သက္ ဆိုင္ရာဌာနမ်ားမွ ပေရာ္ဖက္ဆာ (ပါေမာကၡ) မ်ားအထိ အေရးယူ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္မ်ားလည္း ရွိ သည္ဟု အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီး ဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒါက္ တာသိန္းဝင္းက ေျပာသည္။

အေျခခံပညာဦးစီးဌာနၫႊန္ ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေဇာ္ ဝင္းက ‘‘တခ်ိဳ႕က်ေတာ့လည္းပဲ လုပ္မွားကိုင္မွား ျဖစ္သြားတာမ်ိဳး ေလးေတြရွိတယ္။ ဒါမ်ိဳးေတြဆို ရင္လည္းပဲ သူ႔ရဲ႕ျဖစ္ေပၚခဲ့တဲ့၊ က်ဴးလြန္ခဲ့တဲ့ ျပစ္ခ်က္အေပၚမွာ မူတည္ၿပီးေတာ့မွ ျပင္းထန္စြာ သတိေပးသင့္တာကို သတိေပး တယ္။ ႏွစ္တိုးရပ္ဆိုင္းတာေတြ လည္းရွိတယ္။ ဒီထက္ျပင္းထန္ ရင္လည္းပဲ ရာထူးတိုးခြင့္ရပ္ဆိုင္း တယ္ေပါ့။ က်ဴးလြန္ခဲ့တဲ့ျပစ္ခ်က္ နဲ႔ ျပစ္ဒဏ္အေပၚမွာ မူတည္ၿပီး ေတာ့  ဝန္ထမ္းဥပေဒ၊ ဝန္ထမ္း နည္းဥပေဒအေပၚမွာ မူတည္ၿပီး ဆံုးျဖတ္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရတာ ျဖစ္ပါတယ္’’ ဟု ရွင္းလင္းေျဖၾကား သည္။

ထို႔အျပင္ စာသင္ၾကားရာ တြင္ ေက်ာင္းသားႏွင့္ မိဘမ်ား ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးမျဖစ္ေစေရး  ၫႊန္ ၾကားခ်က္မ်ား ထုတ္ျပန္ထားရာ ယင္းၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို ေဖာက္ဖ်က္သည့္ ဝန္ထမ္းမ်ားကို ထိထိေရာက္ေရာက္ အေရးယူခဲ့ရ သည့္ ျဖစ္စဥ္မ်ားရွိသည္ဟု၎က ေျပာသည္။

ဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ စည္း ကမ္းခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကို သက္ ဆိုင္ရာ ႐ံုးတြင္စစ္ေဆးမႈမ်ား က နဦးေဆာင္ရြက္ၿပီး ယင္းသို႔ဌာနတြင္း စစ္ေဆးမႈမ်ားကို ေက်လည္မႈမရွိပါက ျပင္ပအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုဖြဲ႕၍  စစ္ေဆးမႈဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ေၾကာင္း ေဒါက္တာသိန္းဝင္းက ျဖည့္စြက္ေျပာၾကားသည္။

‘‘စိစစ္တဲ့အခါမွာ တခ်ိဳ႕တိုင္ စာေတြက မွန္ကန္တဲ့အတြက္ စိစစ္ခ်က္ေတြ ေပၚေပါက္တာရွိပါ တယ္။ တစ္ခါတစ္ခါက်ေတာ့ လည္း တိုင္တဲ့စာက မမွန္ကန္တဲ့ အတြက္ အမႈကို ျပန္လည္႐ုပ္ သိမ္းလိုက္တာေတြလည္း ရွိပါ တယ္။ ရာထူးခ်တာရွိတယ္။ ႏွစ္တိုးရပ္တာရွိတယ္။ ေက်ာင္း ေျပာင္းေပးတာေတြရွိတယ္။ တစ္ ခါတစ္ခါက်ရင္ အဲဒီေက်ာင္းတစ္ ေက်ာင္းတည္းမွာပဲ ဥပမာအား ျဖင့္ ပါေမာကၡနဲ႔ တြဲဖက္ပါေမာကၡ နဲ႔ မေက်လည္ေတာ့ ႏွစ္ေယာက္ စလံုးကို ေက်ာင္းေရႊ႕ပစ္တာမ်ိဳး ေတြရွိပါတယ္’’ ဟု ေဒါက္တာ သိန္းဝင္းက ဆိုသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ၂ ႏွစ္တာအတြင္း ဝန္ထမ္းစည္းမ်ဥ္းျဖင့္ အျပစ္ေပး အေရးယူမႈ ၁,၁၇၁ မႈရွိၿပီး စာျဖင့္ သတိေပးျခင္း ၇၄၃ မႈ၊ ႏွစ္တိုးလစာရပ္ဆုိင္းျခင္း ၄၉ မႈ၊ ရာထူးတိုးရပ္ဆိုင္းျခင္း ခုနစ္မႈ၊ ရာထူးအဆင့္ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း ၂၉ မႈ၊ ရာထူးမွထုတ္ပယ္ျခင္း ၂၃၈ မႈ၊ ဝန္ထမ္းအျဖစ္မွ ထုတ္ပယ္ျခင္း ၁၀၃မႈႏွင့္ တာဝန္မွ  ယာယီရပ္ဆိုင္းျခင္းႏွစ္မႈ ပါဝင္ေၾကာင္း ဝန္ႀကီးဌာန ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္  ေဖာ္ျပထားသည္။

Top News