တကၠသုိလ္ ၁၁ ခု၏ ၀င္ခြင့္လက္ခံမႈစနစ္ ယခုႏွစ္စတင္ေျပာင္းလဲမည္

ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူအခ်ိဳ႕ကို ယခင္စာသင္ႏွစ္က ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု − ေက်ာ္ဇင္သန္း)

 တကၠသုိလ္ ၁၁ ခု၏ တကၠသုိလ္၀င္ခြင့္လက္ခံသည့္ စနစ္ကုိ ၂၀၁၈ကစတင္၍ေျပာင္းလဲမည္ဟု အဆင့္ျမင့္ပညာဦးစီးဌာန ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေအာင္ေအာင္မင္းက ေျပာသည္။

ရန္ကုန္တကၠသုိလ္၊ မႏၲ ေလးတကၠသုိလ္၊ ရန္ကုန္နည္း ပညာတကၠသုိလ္၊ မႏၲေလးနည္း ပညာတကၠသိုလ္၊ နည္းပညာ တကၠသုိလ္(မႏၲေလး)၊ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ နည္းပညာတကၠသုိလ္(ရန္ကုန္)၊ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ နည္းပညာတကၠသုိလ္ (မႏၲေလး)၊ ရန္ကုန္စီးပြားေရး တကၠသုိလ္၊ ရန္ကုန္ပညာေရးတကၠသုိလ္၊ ရန္ကုန္ႏုိင္ငံျခားဘာသာတကၠသုိလ္၊ မႏၲေလးႏုိင္ငံျခား ဘာသာတကၠသုိလ္တုိ႔၏၀င္ခြင့္ကုိ ယခင္ႏွစ္္မ်ားကဲ့သုိ႔တကၠသုိလ္ ၀င္ခြင့္ေရြးခ်ယ္ေရးအဖြဲ႕က မေရြးခ်ယ္ဘဲ သက္ဆုိင္ရာတကၠသုိလ္မ်ား၏ အစီအစဥ္ျဖင့္ေရြးခ်ယ္မည္ျဖစ္သည္။


‘‘ေရြးတဲ့ပုံစံက သူတို႔ ေက်ာင္းနဲ႔ သူတို႔ျဖစ္သြားၿပီ။ ၀င္ ခြင့္ေရြးခ်ယ္ေရးအဖြဲ႕က မေရြး ေတာ့ဘူး။ သူတို႔ေက်ာင္းအလုိက္ လူေတြ႕ႏႈတ္ေျဖျပန္ေျဖခုိင္းတာ မ်ိဳးလည္း ျဖစ္ႏုိင္တယ္။ တစ္ ေက်ာင္းနဲ႔တစ္ေက်ာင္းမတူဘူး။ ျပင္ေတာ့ျပင္ဆင္ေနၾကၿပီ’’ ဟု ေဒါက္တာေအာင္ေအာင္မင္းက ေျပာသည္။

 ရန္ကုန္ႏုိင္ငံျခားဘာသာ တကၠသုိလ္အေနျဖင့္ ယခုႏွစ္တြင္ ေက်ာင္းသား၏ တကၠသုိလ္၀င္ စာေမးပြဲအမွတ္တစ္ခုတည္းျဖင့္ ၀င္ခြင့္မဆုံးျဖတ္ဘဲ ဘာသာ စကားအထုံ၀ါသနာပါမႈကုိ ႏႈတ္ ေျဖစစ္ေဆးကာ လက္ခံမည္ဟု ေမလ ၁၇ ရက္က တရား၀င္ေၾက ညာသည္။

‘‘တစ္မွတ္ေလးေလ်ာ့သြား တာနဲ႔ ၀င္ခြင့္မရဘူးဆုိတာေတြ မရွိေအာင္၊ အမွတ္ကနည္းနည္း ကြာေနရင္ေတာင္ သူ၀ါသနာပါ တယ္ဆုိတာ အင္တာဗ်ဴးမွာေျပာ ျပႏုိင္တယ္ဆုိရင္ အဲဒီလုိကေလး ေတြရွာတာပါ။ ဟုိတကၠသုိလ္ မရ လုိ႔၊ ဒီတကၠသုိလ္မရလုိ႔ YUFL မွာ မ်က္ႏွာႀကီးစူပုပ္ၿပီး လာထုိင္ေန တာမ်ိဳးေတြကုိ ေရွာင္ခ်င္တယ္။ အဲဒါေတြေၾကာင့္ ႏႈတ္ေျဖစစ္ေဆး တာပါ’’ ဟု ရန္ကုန္ႏုိင္ငံျခားဘာ သာတကၠသုိလ္ပါေမာကၡခ်ဳပ္ ေဒါက္တာၾကည္ရႊင္က ရွင္းျပ သည္။

 ရန္ကုန္ႏုိင္ငံျခားဘာသာ တကၠသုိလ္တြင္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ထုိင္းဘာသာရပ္ ၅၀ ဦး၊ အျခား ဘာသာရပ္ ၁၀၀ ဦးစီ၀င္ခြင့္လက္ ခံရန္ လ်ာထားၿပီးတကၠသုိလ္၀င္ စာေမးပြဲရမွတ္မည္မွ်ရွိပါက ႏႈတ္ ေျဖေျဖႏုိင္သည္ဟူ၍ သတ္မွတ္ မည္ဟု ေဒါက္တာၾကည္ရႊင္က ဆုိသည္။

အဆုိပါတကၠသုိလ္ ၁၁ ခု၏ ၀င္ခြင့္ကုိ  ယခင္ႏွစ္မ်ားက့ဲသုိ႔ တကၠသုိလ္၀င္ခြင့္ လမ္းၫႊန္ပါ ေလွ်ာက္လႊာတြင္ ထည့္ မေလွ်ာက္ရေတာ့ဘဲ တကၠသုိလ္ မ်ားက သတင္းစာမ်ားမွတစ္ဆင့္ ေခၚယူခ်ိန္တြင္ တုိက္႐ုိက္ေလွ်ာက္ထားရမည္ျဖစ္သည္။

ယခုႏွစ္ မတ္လတြင္ တကၠ သုိလ္၀င္ စာေမးပြဲေျဖဆုိထား သည့္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ မ်ားသည္ အဆုိပါတကၠသုိလ္၀င္ ခြင့္စနစ္ကုိ စတင္ႀကံဳေတြ႕ရမည္ ျဖစ္သည္။

Top News