ဂ်ပန္ႏုိင္ငံသု႔ိ အလုပ္သမားေစလႊတ္ေရးႏွင့္ ေစ်းကြက္ပုိမုိရွာေဖြႏုိင္ေရး ေဆြးေႏြးမည္

မေလးရွားႏုိင္ငံသို႔ တရားမ၀င္သြားေရာက္အလုပ္လုပ္ကိုင္သည့္ ျမန္မာလုပ္သားအခ်ိဳ႕ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိလာစဥ္ ဓာတ္ပံု − စိုင္းေဇာ္

ဂ်ပန္ႏုိင္ငံသုိ႔ အလုပ္သမား ေစ လႊတ္ေရးႏွင့္ေစ်းကြက္ပုိမုိရွာေဖြ ႏုိင္ေရး ယခုလအတြင္း ေတြ႕ဆုံ ေဆြးေႏြးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အလုပ္ သမားၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန ၫႊန္ ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦး၀င္းရွိန္ကေျပာ
သည္။


အလုပ္သမားၫႊန္ၾကားမႈဦး စီးဌာနက ဦးေဆာင္၍ယင္းေဆြး ေႏြးပြဲကုိ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ၿပီး ဂ်ပန္ သံ႐ုံးတာ၀န္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ျမန္မာ ႏုိင္ငံဘက္မွအလုပ္သမား ေစ လႊတ္သည့္ေအဂ်င္စီမ်ားက ယင္း ႏုိင္ငံသုိ႔ အလုပ္သမားပုိမုိေစလႊတ္
ခြင့္ရေရး ေဆြးေႏြးမည္ဟု ၎က ဆုိသည္။

‘‘လာမယ့္ ၁၈ ရက္ေန႔မွာ ဂ်ပန္သံ႐ုံးကသူေတြနဲ႔ အေသး စိတ္ေဆြးေႏြးမယ္’’ ဟု ၎ကေျပာ သည္။

လက္ရွိတြင္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံဘက္ မွ ျမန္မာအလုပ္သမားအေရအ တြက္တုိးျမႇင့္ေခၚယူရန္ စိတ္၀င္ စားေနၿပီး ၎တို႔ေခၚယူလုိသည့္ လုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစား အခ်ိဳ႕အ တြက္ အလုပ္သမားမ်ားအား ျမန္မာအစုိးရက ခြင့္ျပဳထားျခင္းမရွိ သျဖင့္ အဆုိပါအေၾကာင္းအရာ မ်ားကုိ ထည့္သြင္းေဆြးေႏြးမည္ဟု ဆုိသည္။

ျမန္မာႏွင့္ဂ်ပန္ႏုိင္ငံအစုိးရ သည္ ဧၿပီ ၁၉ ရက္က နည္း ပညာအလုပ္သင္တန္းသား ေစ လႊတ္ျခင္းဆိုင္ရာနားလည္မႈစာ ခြၽန္လႊာ (MOC) လက္မွတ္ေရးထုိးၿပီးေနာက္ အလုပ္သမားေစလႊတ္ ေရး ကိစၥရပ္မ်ားကို ေအဂ်င္စီမ်ား ႏွင့္ ပထမဆုံးေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးရန္ စီစဥ္ေနသည္။

လက္ရွိတြင္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံသုိ႔ အလုပ္သမားေစလႊတ္ခြင့္ရရွိ သည့္ေအဂ်င္စီ ၁၅၀ ခန္႔ရွိၿပီး အမွန္တကယ္အလုပ္သမားပုိ႔ ေဆာင္ေနသည့္ ေအဂ်င္စီအေရ အတြက္ ၅၀ ခန္႔သာရွိေၾကာင္း ေအဂ်င္စီလုပ္ငန္းရွင္အခ်ိဳ႕က ဆုိ သည္။

‘‘ေဆြးေႏြးပြဲမွာ အလုပ္သမား ၀န္ႀကီးဌာနက ပါ၀င္မွာဆုိေတာ့ အလုပ္သမားပုိမုိေစလႊတ္ႏုိင္ေရး အတြက္ ႀကံဳေတြ႕ေနရတဲ့အခက္ အခဲေတြကုိတင္ျပႏုိင္မယ္။အလုပ္ သမားပုိၿပီးေခၚႏိုင္ေအာင္ ဂ်ပန္ ဘက္ကုိစည္း႐ုံးေဆြးေႏြးႏုိင္မွာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ အက်ိဳးရွိမွာပါ’’ ဟု ဂ်ပန္ႏုိင္ငံသုိ႔ အလုပ္သမားေစ လႊတ္ေနသည့္ ေအဂ်င္စီလုပ္ငန္း ရွင္တစ္ဦးက ေျပာသည္။

လက္ရွိတြင္ ဂ်ပန္ႏုိင္ငံသုိ႔ တစ္လလွ်င္ ပ်မ္းမွ်ျမန္မာအလုပ္ သမားဦးေရ ၃၀၀ ခန္႔သြားေရာက္ လုပ္ကိုုင္ေနၿပီး ၂၀၁၇ ၌ ၃,၄၀၀ ခန္႔သြားေရာက္လုပ္ကုိင္ေၾကာင္း အလုပ္သမားၫႊန္ၾကားမႈ ဦးစီး ဌာနက ထုတ္ျပန္သည္။

ယင္းႏုိင္ငံက ျမန္မာအလုပ္ သမားမ်ားကုိ စက္မႈ၊ ကုန္ထုတ္ႏွင့္ အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ုံလုပ္ငန္းမ်ားအ တြက္ အမ်ားဆုံးေခၚယူေနၿပီး သက္ႀကီးရြယ္အုိေစာင့္ေရွာက္ေရး ေဂဟာအတြက္ အလုပ္သမားေခၚ ယူရန္ ကမ္းလွမ္းထားသည္။

Top News