အစိုးရႏွင့္ ပုဂၢလိက ထိပ္သီးမ်ားဆံုခဲ့သည့္ CEO Conference 2018

အခမ္းအနားသို႔တက္ေရာက္လာသူမ်ား Registration လုပ္စဥ္ ဓာတ္ပံုမ်ား − ေဂ်ေမာင္ေမာင္(အမရပူရ)

ရန္ကုန္ - CEO Conference 2018 ကို ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ ႏွံမႈေကာ္မရွင္(MIC)၏ လမ္းၫႊန္ မႈအရ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီ မ်ားၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန DICA ႏွင့္ 7Day TV တို႔ ပူးေပါင္းၿပီး ေမလ၁၁ ရက္က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ NOVOTEL ဟိုတယ္တြင္ က်င္းပခဲ့သည္။


အဆိုပါ Conference သည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အဆင့္ျမင့္အစုိးရ အရာရိွႀကီးမ်ား၊ က႑အလုိက္ အထင္ကရပုဂၢိဳလ္မ်ား၊  ထိပ္သီး အမႈေဆာင္ အရာရိွခ်ဳပ္မ်ား၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွ ဆံုးျဖတ္ ခ်က္ခ်မွတ္သူမ်ားျဖင့္ ေပါင္းစည္း ေတြ႕ဆံု ေဆြးေႏြးသည့္ ေဆြးေႏြး ပြဲႀကီးတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။

CEO Conference 2018 အခမ္းအနားသို႔ စစ္ကိုင္းတိုင္း ေဒသႀကီးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာ ျမင့္ႏိုင္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္း၊ စီမံ ကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယ ဝန္ႀကီး ဦးေမာင္ေမာင္ဝင္း၊ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးမွ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီး ဦးၫြန္႔ေရႊ၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ား ၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကား ေရးမႈးခ်ဳပ္ ဦးေအာင္ႏိုင္ဦးႏွင့္ ဌာန ဆိုင္ရာမ်ားမွ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ႀကီးမ်ားႏွင့္သက္ဆုိင္ရာဌာနအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ဖိတ္ၾကားထားသည့္ ဧည့္သည္ ေတာ္မ်ား၊ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ သတင္းမီဒီယာမ်ား စုစုေပါင္း ၅၀၀ ဦးခန္႔ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။

အခမ္းအနားတြင္ Infor−mation Matrix ကုမၸဏီအမႈ ေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ ဦးေသာင္းစု ၿငိမ္းက ႀကိဳဆိုႏႈတ္ခြန္းဆက္ စကားေျပာၾကားၿပီး စစ္ကိုင္း တိုင္းေဒသႀကီးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္ တာျမင့္ႏိုင္က စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသ ႀကီး၏ စီးပြားေရးအခြင့္အလမ္း မ်ားႏွင့္ပက္သက္၍ မိန္႔ခြန္းေျပာ ၾကားသည္။

ထို႔အျပင္ ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးၿဖိဳးမင္း သိန္းႏွင့္ လူငယ္ေခါင္းေဆာင္ ေလးဦးတို႔၏ အေမးအေျဖစကား ဝိုင္းကိုလည္း ထည့္သြင္းက်င္းပ ခဲ့သည္။

လူငယ္မ်ားက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ေတာ္သာယာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ စီးပြားေရးႏွင့္ လူငယ္ေရးရာမ်ား ေမးျမန္းခဲ့ၿပီး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေျဖၾကား ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ထို႔ေနာက္ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယ ဝန္ႀကီး ဦးေမာင္ေမာင္ဝင္းက ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးအေျခ အေနႏွင့္ပက္သက္၍ အမွာစကား ေျပာၾကားခဲ့သည္။

CEO Conference 2018 တြင္ အဓိက စကားဝိုင္းေလးခုပါ ဝင္ၿပီး Economic Policies and Regulatory Reforms (စီးပြားေရး မူဝါဒမ်ားႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း မ်ားကို ျပန္လည္ဆန္းစစ္ျခင္း) စကားဝိုင္း၊ Myanmar's Industrial Transformation (ျမန္မာ့စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား ကုိ အသြင္ေျပာင္းလဲျခင္း) စကား ဝိုင္း၊ International Investment Promotion (ႏိုင္ငံတကာရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈ ျမႇင့္တင္ေရး) စကား ဝိုင္း၊ Financial Innovation (ေငြေၾကးဆိုင္ရာ တီထြင္ဆန္း သစ္မႈ)စကားဝိုင္း စသည့္ေခါင္း စဥ္မ်ားျဖင့္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။  

CEO Conference 2018 သို႔ တက္ေရာက္လာသူမ်ားတြင္ လုပ္ ငန္းအရြယ္အစားမ်ိဳးစံုကို ဦး ေဆာင္ေနသူမ်ားပါဝင္သည့္အ တြက္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ ကိုင္ရာတြင္ အေရးပါသည့္ ကုမၸဏီ ဥပေဒႏွင့္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈဥပေဒ၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားကို ဌာနဆိုင္ ရာတာဝန္ရွိသူမ်ားက ရွင္းလင္း ေျဖၾကားေပးသည့္ DICA Legal Workshop လည္းပါဝင္ခဲ့သည္။  

CEO Conference 2018 ၏ အေရးပါသည့္ အစီအစဥ္တစ္ရပ္ အျဖစ္ စီးပြားေရးေလာကတြင္ ေခတ္အဆက္ဆက္ကို ျဖတ္သန္းခဲ့ ၿပီး ေအာင္ျမင္သည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ဦးေဆာင္တည္ ေထာင္ထားခဲ့သည့္ CEO ႀကီး မ်ားျဖစ္သည့္ Dagon ဦးဝင္း ေအာင္ႏွင့္  KMD ဦးေသာင္း တင္တို႔၏ ျဖတ္သန္းမႈအေတြ႕ အႀကံဳမ်ားကို ျပန္လည္မွ်ေဝသည့္ အစီအစဥ္လည္း ပါဝင္သည္။

CEO Conference အခမ္း အနားကို ႏွစ္စဥ္က်င္းပရန္ 7Day TV က ရည္ရြယ္ထားၿပီး လာ မည့္ ၂၀၁၉  ခုႏွစ္မွစ၍ တာဝန္ယူ မႈ၊ တာဝန္ခံမႈရွိေသာ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းဆုဆိုသည့္္ 7Day Res-ponsible Business Awards ကိုလည္း United Nation Global Compact (UNGC)၊ Myanmar Centre for Responsible Busi-ness (MCRB) တို႔ႏွင့္ပူးေပါင္း၍ 7Day TV က ခ်ီးျမႇင့္သြားမည္ျဖစ္ ေၾကာင္းလည္း 7Day TV က ယင္း Conference ၌ ေၾကညာခဲ့သည္။

CEO Conference 2018 ၏ အဓိကစပြန္ဆာအျဖစ္ Amara Communications Co., Ltd.(Ananda) က ပါဝင္ေပးထားၿပီး Co-Sponsors မ်ားအျဖစ္ Shwe Taung Development Co., Ltd.၊ Ayeyarwaddy Bank ႏွင့္ United Amara Bank တို႔က ပါဝင္ထားသည္။ Participating Sponsors မ်ားအျဖစ္ UMG Group၊ Marga Group ႏွင့္ Great Electromotive Interna-tional Co., Ltd. တို႔က ပါဝင္ေပး ထားျခင္းျဖစ္သည္။ Broadcas-ting Partner အျဖစ္ Mizzima Media ႏွင့္ Registration Partner အျဖစ္ Global Connect Asia တို႔က ပါဝင္ေပးခဲ့သည္။


လူငယ္ေခါင္းေဆာင္ေလးဦးႏွင့္ စကားဝိုင္းတြင္ ဦးၿဖိဳးမင္းသိန္းက ေမးျမန္းခ်က္မ်ားကို ျပန္လည္ေျဖၾကားစဥ္


CEO Conference 2018 အခမ္းအနား ဖြင့္လွစ္စဥ္


စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာျမင့္ႏိုင္ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားစဥ္


Information Matrix ကုမၸဏီ အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ ဦးေသာင္းစုၿငိမ္း မိန္႔ခြန္း ေျပာၾကားစဥ္

Top News