အေျဖရွာရေတာ့မည့္ လူႏွင့္ မိေက်ာင္း ပဋိပကၡ

လူႏွင့္မိေက်ာင္း ပဋိပကၡတြင္ မိေက်ာင္းကုိ သတ္၍ သိမ္းထားေသာ ဦးေခါင္း႐ုိးကုိျပသေနသူတစ္ဦး(အေပၚပုံ) ဘိုကေလးၿမိဳ႕နယ္ မိန္းမလွကြၽန္းတစ္ေနရာတြင္ ငါးဖမ္းပုိက္ေထာင္ရန္ ျပင္ဆင္ေနေသာ ေဒသခံႏွစ္ဦးကုိ ေမလဆန္းက ေတြ႕ရစဥ္ ဓာတ္ပုံ−ေဂ်ေမာင္ေမာင္(အမရပူရ)

ဘုိကေလးၿမိဳ႕နယ္ ဆတ္ ကြၽန္းရြာသား ဦးစုိးခ်စ္ တစ္ ေယာက္ရယ္ရ၊ ငုိရခက္ျပႆနာ တစ္ခုႀကံဳေနရသည္။ အသက္ (၈)ႏွစ္ေက်ာ္ ၎၏သားႏွစ္ ေယာက္စလုံး ေရမကူးတတ္ျခင္း ပင္ျဖစ္၏။ ဧရာ၀တီတိုင္းသား စစ္စစ္ျဖစ္ပါလ်က္၊ ရြာနံေဘးတြင္ ဧရာ၀တီျမစ္ႀကီးေမးတင္ထားပါ လ်က္ သားျဖစ္သူ ေအာင္ပုိင္ထြန္း ႏွင့္ ေအာင္ႏုိင္ထြန္းတို႔ေရမကူး တတ္ေသးေပ။

ဦးစုိးခ်စ္မိသားစုသည္ ပုိက္ ေထာင္သည့္ေရလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ သူမို႔ သားႏွစ္ေယာက္ကုိ သည္အ ရြယ္ကတည္းက ေရကူး၊ ေရငုပ္ ကြၽမ္းက်င္ေစခ်င္သည္။ သုိ႔ေသာ္ ျမစ္ထဲဘယ္ေနရာမဆုိ ေရဆင္း မကူးရန္ ဦးစုိးခ်စ္ကုိယ္တိုင္တား ျမစ္ထားသည္မုိ႔ သားႏွစ္ ေယာက္၏ အျပစ္လုိ႔လည္းဆုိမရ။

ထုိျပႆနာက ဦးစုိးခ်စ္သား ႏွစ္ေယာက္တြင္သာရွိသည္ေတာ့ မဟုတ္ေပ။ ဆတ္ကြၽန္းရြာမွအ ရြယ္ မေရာက္ေသးသူခပ္မ်ားမ်ား သည္ေရမကူး၊ ေရမငုပ္တတ္ ေတာ့သည္သာမက ေရထဲဆင္းဖုိ႔ ကုိပင္လန္႔ေနသည္။ ေရလုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္သည့္ ရြာျဖစ္ပါလ်က္ ေရ ႏွင့္ ပနံသင့္ဖုိ႔ခက္ေနရသည္။ အ ေၾကာင္းက ရြာပတ္လည္ျမစ္ျပင္ က်ယ္တြင္ ၂၄ နာရီမျခား ေတြ႕ရ တတ္သည့္ အေကာင္တုတ္တုတ္၊ အၿမီးရွည္ရွည္ မိေက်ာင္းမ်ား ေၾကာင့္ပင္။

‘‘ဘယ့္ႏွယ္ ျမစ္ထဲေရကူးဖုိ႔ ေနေနသာသာ ေရေတာင္ဆင္း မခပ္ရဲေတာ့ဘူး။ ဆြဲလုိက္တဲ့ မိ ေက်ာင္းဆုိတာ’’ ဦးစုိးခ်စ္က မခ်ိ တင္ကဲေျပာ၏။ ဦးစုိးခ်စ္တို႔ ဆတ္ ကြၽန္းရြာသည္လူမေၾကာက္၊ နတ္ မေၾကာက္မိေက်ာင္းသာေၾကာက္ ရသည့္ အေျခအေနျဖစ္ေနသည္ မွာ ႏွစ္အေတာ္ပင္ၾကာေနၿပီျဖစ္ သည္။ လြန္ခဲ့သည့္လက ရြာအ ေနာက္ဘက္တြင္ အမ်ိဳးသမီးတစ္ ဦး မိေက်ာင္းဆြဲခံရသည္ဟု သုိး သုိးသံ့သံ့ၾကားရသည္။ လြန္ခဲ့ သည့္သုံးလက ရြာအနီး ၀ဲေခ်ာင္း ေက်းရြာေနအမ်ိဳးသားတစ္ဦး ၀က္ စာေကြၽးေနစဥ္ မိေက်ာင္းဆြဲခံရ သျဖင့္ ဒုကၡိတဘ၀ေရာက္ခဲ့သည္။ မိေက်ာင္းဆုိသည္က ရြာနံေဘး ျမစ္ထဲဆင္းသည္ႏွင့္ မထင္လွ်င္ မထင္သလုိလွမ္းလွမ္းေတြ႕ေနရ သည္မုိ႔ ေလွ်ာ့တြက္မရေခ်။

ထုိ႔ေၾကာင့္ ဆတ္ကြၽန္းရြာ သားမ်ားသည္ ရြာအနီးျမစ္ထဲတြင္ ေရကူးဖုိ႔ေ၀းစြ၊ ေရထဲဆင္းဖုိ႔ပင္ အေတာ္လန္႔ေနရ၏။

ဆတ္ကြၽန္းရြာပဲလားဆုိ ေတာ့မဟုတ္ေသး။ ရြာႏွင့္ အနီး တစ္၀ုိက္ျဖစ္သည့္ ငယ္သူ၊ ၀ဲ ေခ်ာင္း၊ ဆေလာင္းက်၊ ႀကိမ္ ေခ်ာင္းစသည့္ ဘုိကေလးပုိင္ေက်း ရြာအေတာ္မ်ားမ်ားလည္း ထုိ နည္းလည္းေကာင္းပင္။မိေက်ာင္း ဆြဲခံရမႈမ်ားသည္ ႏွစ္လတစ္ႀကိမ္၊ သုံးလတစ္ႀကိမ္ရွိလာသည္မုိ႔ ေဒ သခံေတြက အေတာ္တုန္လႈပ္ သည္။ လန္႔သည္။ မိေက်ာင္းကုိ ျပန္လည္တိုက္ခုိက္ဖုိ႔လည္း မရဲ ၾက။ သုိ႔ေသာ္ အခြင့္အေရးရၿပီ ဆုိလွ်င္ လူေတြကလည္း အုပ္ စုဖြဲ႕၍ မိေက်ာင္းကုိျပန္သတ္သည့္ ျဖစ္ရပ္မ်ားရွိသည္။ ထုိထုိေသာ မိေက်ာင္းႏွင့္ လူၾကားမွပဋိပကၡ မ်ားအပါအ၀င္ သည္ေဒသမ်ား တြင္ မိေက်ာင္းႏွင့္ပတ္သက္ သည့္ စိတ္လႈပ္ရွားဖြယ္ရာပါးစပ္ ရာဇ၀င္မ်ား၊ ဇာတ္လမ္းမ်ားအ ျပည့္ရွိေနသည္။

ထုိျဖစ္ရပ္မ်ားႏွင့္ မိေက်ာင္း မ်ား၏ကနဦးဇာတ္လမ္းအစကုိ ေျပာရမည္ဆုိလွ်င္ ဒ႑ာရီဆန္ၿပီး မိေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္လွ်င္ နာမည္ေက်ာ္ မိန္းမလွကြၽန္းအ ေၾကာင္း က်ိန္းေသထည့္သြင္းေျပာ ရမည္ျဖစ္သည္။

ဘုိကေလးၿမိဳ႕တြင္တည္ရွိ သည့္ မိန္းမလွကြၽန္းသည္ေရငန္ တစ္႐ုိးပိုင္စုိးသည့္ အဘဦးရွင္ႀကီး၏ပုိင္နက္ျဖစ္သည္။ ဦးရွင္ႀကီး၏ ဇာတ္လမ္းမ်ား၊ ၎စီးေတာ္ယာဥ္ မိေက်ာင္းမ်ား၏ ဒ႑ာရီလာပုံျပင္ မ်ားေၾကာင့္ မိန္းမလွကြၽန္းသည္ လူသိမ်ားထင္ရွားသလုိ အမွန္တ ကယ္လည္း မိန္းမလွကြၽန္းေဒသ သည္ မိေက်ာင္းေပါမ်ားသည့္ေဒ သျဖစ္သည္။

သစ္ေတာ၀န္ႀကီးဌာန အ ခ်က္အလက္မ်ားအရ ျမန္မာျပည္ ဖြားမိေက်ာင္းမ်ားသည္ ဧရာ၀တီ တိုင္း လပြတၱာ၊ ဖ်ာပုံ၊ ေမာ္ကြၽန္း ႏွင့္ ဘုိကေလးၿမိဳ႕တို႔တြင္ အမ်ား ဆုံးေနထုိင္က်က္စားသည္။ ထုိ႔အ ျပင္ ကရင္ျပည္နယ္၊ ရခုိင္ႏွင့္ တနသၤာရီတိုင္းတို႔တြင္လည္း ေန ထုိင္သည္။ ထုိထဲတြင္မွ မိန္းမလွ ကြၽန္းတည္ရွိရာ ဘုိကေလးၿမိဳ႕နယ္ သည္ မိေက်ာင္းအမ်ားဆုံးေဒသ ျဖစ္သည္။

ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ျမန္မာ့ေရ လုပ္ငန္းမွ ျပဳစုထားေသာစာရင္း မ်ားအရ ျမန္မာျပည္တြင္ေတြ႕ရ ေသာ မိေက်ာင္းအမ်ိဳးအစားေလး မ်ိဳးရွိ၏။

(၁) ေရခ်ိဳ၊ ေရငန္စပ္ မိ ေက်ာင္း၊ (၂) ကုမၻိလ(ေခၚ)ဂဂၤါ မိေက်ာင္း၊ (၃)နကၠမိေက်ာင္း၊ (၄) ယုိးဒယားမိေက်ာင္းတို တို႔ျဖစ္ သည္။

ထုိမိေက်ာင္းအမ်ိဳးအစား ေလးမ်ိဳးတြင္ ေရခ်ိဳ၊ ေရငန္စပ္ မိေက်ာင္းကလြဲ၍ မိေက်ာင္းအမ်ိဳး အစားသုံးမ်ိဳးသည္ ေဂဟစနစ္ႏွင့္ သဘာ၀တရား၏ ႏွိပ္စက္မႈ ေၾကာင့္ ျမန္မာျပည္တြင္ကြယ္ ေပ်ာက္ၿပီး မ်ိဳးသုဥ္းကုန္ၿပီျဖစ္ သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ျမန္မာျပည္တြင္ ေရခ်ိဳ၊ေရငန္စပ္မိေက်ာင္းအမ်ိဳး အစားတစ္ခုသာက်န္ရွိခဲ့သည္။ ထုိေရခ်ိဳ၊ေရငန္စပ္မိေက်ာင္းကုိ ပညာရွင္မ်ားက ဒ႑ာရီလာငမုိး ရိပ္၏ မ်ိဳးစိတ္ျဖစ္သည္ဟုဆုိ သည္။ ကမၻာေပၚတြင္ အသန္မာ ဆုံးမ်ိဳးစိတ္ျဖစ္သလုိ လူကုိအႏၲ ရာယ္အေပးႏုိင္ဆုံးအေကာင္ႀကီး မ်ားျဖစ္သည္။


ေဒသခံမ်ားက သတ္ျဖတ္ထားသည့္ မိေက်ာင္းႏွစ္ေကာင္၏ ဦးေခါင္းခြံ႐ိုးမ်ားကို ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု - ေဂ်ေမာင္ေမာင္(အမရပူရ))

၁၉၈၄ ကစ၍ ၁၉၉၃ ခုႏွစ္မ်ားအထိ ေရခ်ိဳ၊ ေရငန္စပ္မိ ေက်ာင္းမ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ တရား၀င္ပုိ႔ကုန္မ်ားျဖစ္ၿပီး ျပည္သူ႔ပုလဲႏွင့္ေရလုပ္ငန္းေကာ္ပုိေရးရွင္းကဖမ္းဆီးၿပီး ႏုိင္ငံရပ္ျခားသုိ႔ တရား၀င္တင္ပုိ႔ခဲ့သည္။ နဂုိက ေဂဟစနစ္မေကာင္း၍ အေရအ တြက္နည္းေသာ မိေက်ာင္းမ်ား သည္ ေရာင္း၀ယ္ေဖာက္ကားခံရ ေသာအခါ မ်ိဳးသုဥ္းခါနီးအေျခ အေနအထိျဖစ္ခဲ့သည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ မိေက်ာင္းမ်ားကုိ ထိန္းသိမ္းရန္ ၁၉၉၄ တြင္ သစ္ ေတာ၀န္ႀကီးဌာန သဘာ၀ပတ္ ၀န္းက်င္သားငွက္ထိန္းသိမ္းေရး ဦးစီးဌာနကလူမေနသည့္ မိန္းမလွ ကြၽန္းကုိ သဘာ၀ႀကိဳး၀ုိင္းဧရိယာ အျဖစ္ စတင္အေကာင္အထည္ ေဖာ္ခ့ဲသည္။ ကြၽန္းေပၚတြင္ မိ ေက်ာင္းေပါက္အခ်ိဳ႕ကို ကုိယ္ တုိင္ ဥေဖာက္ေစာင့္ေရွာက္ကာ မိ ေက်ာင္းေကာင္ေရပြားလာေစေရး ေမြးျမဴခဲ့ကာ ကြၽန္းေပၚတြင္ေမြးျမဴ သည္။ အရြယ္ေရာက္လာပါက ကြၽန္းဧရိယာေဘးရွိ ေခ်ာင္းမ်ား ႏွင့္ဧရာ၀တီျမစ္တြင္းသုိ႔ လႊတ္ သည္။ ဤသုိ႔ျဖင့္ ျမန္မာ့မ်ိဳးရင္း မိေက်ာင္းမ်ား ပင္လယ္ျပင္တြင္ မ်ိဳးသုဥ္းမသြားေစရန္၊ ကြယ္ ေပ်ာက္မသြားေစရန္ ေဆာင္ရြက္ ခဲ့သည္။

သဘာ၀အရ မိေက်ာင္းတစ္ ေကာင္သည္ တစ္ႏွစ္တစ္ႀကိမ္ သားေပါက္ၿပီး ကိုယ္၀န္ကုိ ၉၁ ရက္လြယ္သည္။ ဥေပါက္လွ်င္ အ မ်ားဆုံးဥ ၅၀ အထိေပါက္တတ္ သည္။ သုိ႔ေသာ္ ဥမွအေကာင္ ေပါက္အျဖစ္သုိ႔ရွင္သန္ရန္ ခက္ခဲ သည္ဟု ပညာရွင္မ်ားက ေျပာ သည္။ မိေက်ာင္းဥႏွင့္ မိေက်ာင္း သားေပါက္ကုိ ေတာ၀က္ႏွင့္ေတာ သတၱ၀ါမ်ားက စားေသာက္တတ္ ၿပီး မိေက်ာင္းအသုိက္ကုိ ဖ်က္ဆီးခံရသည္မ်ားရွိသည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ ဥ တစ္ႀကိမ္ဥလွ်င္ ၅ ရာခုိင္ႏႈန္းမွ ၂၀ ရာခုိင္ႏႈန္းအတြင္းသာ မပ်က္ စီးဘဲ ႀကီးေကာင္အျဖစ္ေရာက္ သည္ဟု ပညာရွင္မ်ားကဆုိသည္။ ႀကီးေကာင္၀င္လွ်င္ မိေက်ာင္းမ်ား သည္ ေၾကာက္ခမန္းလိလိအရြယ္ အစားထိေအာင္ႀကီးသည္။ ပ်မ္းမွ် အသက္(၈၀)မွ (၁၂၀)ေက်ာ္အထိ အသက္ရွည္ႏုိင္ေသာမိေက်ာင္း မ်ားသည္ ပင္လယ္ျပင္၏အၾကမ္း ၾကဳတ္ဆုံးေရသတၱ၀ါျဖစ္သည္။

၁၉၉၄ ကစတင္ေသာ မိန္းမ လွကြၽန္းေဒသ၏ မိေက်ာင္းေမြး ျမဴေရးသည္ ေအာင္ျမင္သည္ ထက္လြန္သည္ဟု ဆုိရပါမည္။ ေရခ်ိဳ၊ ေရငန္စပ္မိေက်ာင္းမ်ားကုိ မ်ိဳးမသုဥ္းေအာင္ ကာကြယ္ႏုိင္ခဲ့ သည့္အျပင္ ေလး၊ငါး၊ ေျခာက္ႏွစ္ အတြင္းမွာပင္ အေကာင္ႀကီးဆယ္ ဂဏန္းရွိလာခဲ့သည္။ သုိ႔ႏွင့္ ၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္အၿပီးကာလမ်ား တြင္ မိေက်ာင္းမ်ားအေကာင္အ ေရအေတာ္မ်ားလာၿပီျဖစ္သည္။ ထုိထဲမွ အခ်ိဳ႕မိေက်ာင္းအေကာင္ ႀကီးမ်ားသည္ ၁၆ ေပမွ ေပ ၂၀ ခန္႔အထိႀကီးမားသည္။ ထုိအရြယ္ အစားသည္ လူ ၁၁ ေယာက္စီး သာမန္စက္ေလွတစ္စီးထက္ႀကီး သည့္အရြယ္ျဖစ္သည္။

‘‘ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားေတြ႕ ေနရတဲ့အေကာင္ေတြက ၁၈ ေပ ေလာက္ထိရွိတယ္။ စက္ေလွနဲ႔ သြားရင္းေတြ႕လုိ႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔က စပ္စုၿပီးေဘးခ်င္းယွဥ္တိုင္းၾကည့္ တာေပါ့။ တခ်ိဳ႕အေကာင္ေတြဆုိ စက္ေလွထက္ေတာင္ ေက်ာ္ တယ္’’ ဟု ဘုိကေလးၿမိဳ႕မွ စက္ ေလွသမားကုိေမာင္ေလးက ေျပာ သည္။

ထုိ႔အျပင္ ကြၽန္းရွိမိေက်ာင္း မ်ားသည္ ၎တို႔နာမည္အသီးသီး ႏွင့္၊ သူ႔ရာဇ၀င္ႏွင့္သူရွိၾက၏။ လြန္ခဲ့ေသာ ငါးႏွစ္ခန္႔ကမိန္းမလွ ကြၽန္းတစ္ခုလုံးတြင္ အႀကီးဆုံးမိ ေက်ာင္းႀကီးသည္ ‘မဲလုံး’ဆုိေသာ မိေက်ာင္းႀကီးျဖစ္သည္။ ေပ ၃၀ ခန္႔အရွည္ရွိမည္ဟု ေဒသခံမ်ားက ခန္႔မွန္းထားၿပီး ႏႈတ္ခမ္းထိပ္တြင္ ေရညိႇမ်ားပါကပ္ၿငိေနသည္။ မိ ေက်ာင္းမဲလုံးသည္ ၂၀၁၂ ခန္႔ တြင္ မိန္းမလွကြၽန္းမွ အလုိလုိထူး ဆန္းစြာေပ်ာက္ကြယ္သြားသည္။ အရပ္သူ၊ အရပ္သားမ်ားကေတာ့ ဦးေခါင္းသုံးေတာင္ေက်ာ္သြား လွ်င္ နတ္မိေက်ာင္းျဖစ္ကာ ပင္ လယ္သုိ႔ဝင္ရသည္ဟု အယူရွိ သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မဲလံုးႀကီးသည္ နတ္မိေက်ာင္းျဖစ္သည္ဟု ေဒသ ခံမ်ားက ယံုၾကည္သည္။


အာပဲ့ႀကီးမိေက်ာင္းက တိုက္ခိုက္၍ပ်ံလြန္ေတာ္မူခဲ့သည့္ ကိုရင္၏ဓာတ္ပံု (ဓာတ္ပံု - ေဂ်ေမာင္ေမာင္(အမရပူရ))

မဲလံုးႀကီး မရွိေတာ့ေသာအ ခါ မိန္းမလွကြၽန္းတြင္ အာပဲ့ႀကီး၊ ႏႈတ္ျဖဴႀကီး၊ အဝါမစသည့္ မိ ေက်ာင္းႀကီးမ်ားက အႀကီးဆံုးျဖစ္ လာသည္။ ၎တို႔သည္ ၁၈ ေပ ခန္႔ရွိသည္။ ထို႔အျပင္ ၎တို႔ႏွင့္ မတိမ္းမယိမ္းအရြယ္ျဖင့္ မိ ေက်ာင္းႀကီးမ်ားရွိသည္။ ၂၀၁၇ ဒီဇင္ဘာတြင္ ေကာက္ယူထား ေသာ စာရင္းမ်ားအရ မိန္းမလွ ကြၽန္းႏွင့္၎၏ ေရျပင္ဧရိယာတြင္ မိေက်ာင္း အေကာင္ ၉၀ ခန္႔ ရွိ သည္ဟု သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ သားငွက္ထိန္းသိမ္းေရး ဦးစီးဌာန စာရင္းမ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ သို႔ေသာ္လက္ေတြ႕တြင္ ထိုပမာ ဏထက္မ်ားသည္ဟု ဌာနက ဝန္ ခံထားသည္။ ေဒသခံမ်ားက မိန္းမ လွကြၽန္းဧရိယာတြင္ မိေက်ာင္း အေကာင္ ၂၀၀ ထက္ မနည္းရွိ မည္ဟု ယံုၾကည္ေနသည္။

မိေက်ာင္းအေကာင္ေရ ႏွစ္စဥ္ တိုးလာသလို တစ္ဖက္တြင္လည္း  မိန္းမလွကြၽန္းေဒသ တစ္ ဝိုက္တြင္ မိေက်ာင္းမ်ား၏ စား က်က္ကို နယ္ခ်ဲ႕မည့္ လူေနေဒသ မ်ားကတိုးလာသည္။ ထိုအေျခအ ေနမ်ားကစ၍ လူႏွင့္မိေက်ာင္းမ်ားၾကား ပဋိပကၡျဖစ္ေပၚလာေတာ့ သည္။

‘‘အရင္က ဘိုကေလးၿမိဳ႕ရဲ႕ ဒီမိေက်ာင္းေတြရွိတဲ့ မိန္းမလွ ကြၽန္းတို႔ ဟိုးဘက္ ကဒံုကနိရြာတို႔  အထိမွာ လူသိပ္မေနဘူးဗ်။ အခု က်ေတာ့ လူေတြက က်ဴးေက်ာ္ဝင္ ေနရင္း ရြာေတြတည္၊ အိမ္ေတြ ေဆာက္လုပ္ေတာ့ ဒီမိေက်ာင္း ေတြရဲ႕စားက်က္ကို လူေတြက ဝင္ လာတာ။ ဒီျပႆနာက လူေတြစ တာဗ်’’  ဟု WCS (သားငွက္ထိမ္း သိမ္းေရးအဖြဲ႕)မွ ပညာရွင္ ဦးဝင္း ကိုကိုက ေျပာသည္။  

သူက မိေက်ာင္းမ်ားကို ဖမ္း ဆီးေရာင္းခ်သည့္ ျပည္သူ႔ပုလဲႏွင့္ ေရလုပ္ငန္း ေကာ္ပိုေရးရွင္းတြင္ ဝန္ထမ္း လုပ္ကိုင္ဖူးသလို သာ ေကတ မိေက်ာင္းထိန္းသိမ္းေရး တပ္ဖြဲ႕စုတြင္ ေမြးမွဴးႀကီးရာထူး ျဖင့္ ၁၅ ႏွစ္ခန္႔ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ ခဲ့သည္။

ဦးဝင္းကိုကိုက ထိုေဒသမ်ား တြင္ မိေက်ာင္းမ်ား၏ တိုက္ခိုက္မႈ  မၾကာမဏဆိုသလို ျဖစ္ေနျခင္း သည္ လူမ်ား၏  စားဝတ္ေနေရး ေလာဘေၾကာင့္ဟု ယံုၾကည္ေန သည္။  အမွန္တကယ္လည္း ထို သို႔ဆိုစရာရွိ ေနသည္။ နဂိုမႈလက လူမေနေသာ မိန္းမလွကြၽန္းေဒသ မ်ားသည္ ၂၀၀၀ ျပည့္ခန္႔ကစ၍ စည္စည္ကားကား ျဖစ္လာသည္။ မိန္းမလွကြၽန္းေဒသရွိ ေနရာအ ေတာ္မ်ားမ်ားကို ေျမတိုင္းဦးစီးမွ ပံုစံ (၇) မ်ား ခ်ေပးကာ လူေနႏိုင္ ရန္ ခြင့္ျပဳသည္မ်ား ရွိခဲ့သည္။ နဂိုမိေက်ာင္းမ်ား က်င္လည္က်က္ စားသည့္ မိန္းမလွကြၽန္းႏွင့္တကြ ဧရာဝတီ၏ ျမစ္လက္တက္ေခ်ာင္း ၁၁ ခုသည္လည္း  ရြာမ်ားျဖစ္လာ သည္။

နာဂစ္မုန္တိုင္းက ျမစ္ဝကြၽန္း ေပၚကို ေမႊေနာက္ၿပီး ေရႊ႕ေျပာင္း ေက်းရြာမ်ား မိန္းမလွကြၽန္းေဒသ တြင္ မႈိလိုေပါက္ လာေသာအခါ နဂိုက ကြၽန္းကိုမင္းမူေနေသာ မိ ေက်ာင္းမ်ားအတြက္ စားက်က္ က်ဥ္းလာသည္။ သို႔ႏွင့္ လက္ရွိ တြင္ မိန္းမလွကြၽန္းဝန္းက်င္၌ေက်း ရြာ ၄၁ ရြာရွိလာၿပီး အခ်ိဳ႕ရြာမ်ား ၌ မိေက်ာင္းမ်ား၏  တိုက္ခိုက္မႈ ကို ေၾကာက္မက္ဖြယ္ခံစားရေတာ့ သည္။

အထူးသျဖင့္ ဆတ္ကြၽန္း၊ ငါးပိေခ်ာင္း၊ ေရေက်ာ္ေခ်ာင္းႏွင့္ ႀကိမ္ေခ်ာင္းႀကီးရြာ ျမစ္ကမ္း နံေဘးတြင္ ေနထိုင္သူမ်ားသည္တစ္လတစ္ႀကိမ္ခန္႔ မိေက်ာင္းမ်ား၏ အႏၲရာယ္ျပဳမႈကို ခံစားရသည္။

‘‘ဟိုးၿပီးခဲ့တဲ့လတုန္းကဆတ္ ကြၽန္းအပိုင္ ဝဲေခ်ာင္းရြာက အမ်ိဳး သားတစ္ေယာက္ ေခ်ာင္းထဲသြား ၿပီး ေရခပ္တာ မိေက်ာင္းကေရသံုး ေပေလာက္ အနက္ေလာက္ကိုဝပ္ ေနတာ အသံလံုးဝမထြက္ဘူးေနာ္။  ၿပီးမွ ဝုန္းခနဲ လွမ္းဆြဲတာ ဟိုလူကံ ေကာင္းလို႔ မေသ႐ံုတမည္ ႐ုန္း ရင္း ကန္ရင္းလြတ္လာတာ’’ ဟု ဦးစိုးခ်စ္ကေျပာသည္ ။

မိေက်ာင္း တိုက္ခိုက္ခံရမႈ မ်ားေၾကာင့္ အသက္ဆံုး႐ႈံးသည့္ သတင္းမ်ားသာ လူသတိထားမိ ေသာ္လည္း ေျချပတ္၊လတ္ျပတ္ ဒုကၡိတျဖစ္ရသည္မ်ားလည္း ရွိေန သည္။ သက္ဆိုင္ရာဌာနႏွင့္ရဲတပ္ဖြဲ႕က ထိုသို႔ ေျချပတ္၊ လက္ျပတ္အတိုက္ခိုက္ခံရသည္မ်ားကို စာရင္းေကာက္ယူထားျခင္း  မရွိေပ။


ေဒသခံမ်ားက အာပဲ့ႀကီးကို ျပန္လည္သတ္ျဖတ္ၿပီးေနာက္ မွတ္တမ္းတင္ထားပံု ( (ဓာတ္ပံု - ေဂ်ေမာင္ေမာင္(အမရပူရ)))

ယခုလအတြင္းတြင္ ငယ္သူ ေက်းရြာမွ အသက္ (၂၂) ႏွစ္  အရြယ္ အမ်ိဳးသားေလးတစ္ဦး မိ ေက်ာင္းကိုက္ခံရၿပီး လက္ျပတ္ ခဲ့သလို ကဒံုကနိေက်းရြာအုပ္စု  တြင္ မိေက်ာင္းကိုက္ခံရ၍   တင္ ပါးအကြင္းလိုက္ ျပတ္ပါသြား သည့္ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦး ရွိခဲ့သည္။

မိေက်ာင္းဆြဲခံရသူမ်ားမွာ ေဒသအေခၚ ဘဝင္းပိုက္ဟုေခၚ သည့္ ငါး၊ ပုစြန္ပိုက္ေထာင္သူမ်ား ကို အမ်ားဆံုး အဆြဲခံရသည္။ ၎ တို႔က  ဘဝင္းပိုက္ကို ကမ္းစပ္၊ ေခ်ာင္းစပ္တစ္ေလွ်ာက္ ပိုက္ ေထာင္ရင္း စီး ပြားရွာသူမ်ားျဖစ္ၿပီး မိေက်ာင္းမ်ား၏ အနီးဆံုးပစ္မွတ္ ျဖစ္ေလ့ရွိ၏။

‘‘ကိုယ္က တစ္ႏိုင္တစ္ပိုင္ လုပ္ရတာဆိုေတာ့ သူမ်ားေတြလို  လုပ္ကြက္လည္း မရွိဘူး။ လူအင္ အား၊ စက္ေလွလည္း မရွိဘူး။ ဒီ ေတာ့ ေရထဲဗိုက္ေလာက္ဆင္းေန လို႔ မိေက်ာင္းက ဆြဲရင္လည္းခံရ မွာ’’ ဟု ဆတ္ေခ်ာင္းရြာမွ ဦးျမင့္ သိန္းက ေျပာသည္။ သူက မိ ေက်ာင္းေၾကာက္၍ ေရလုပ္ငန္းအ လုပ္ကို စြန္႔လႊတ္ခ်င္ေနၿပီဟု ေျပာ သည္။

မိေက်ာင္းမ်ားသည္ အခ်ိန္ ျပည့္ ရန္လိုေနသည့္ တိရစာၦန္မ်ား ေတာ့ မဟုတ္ေခ်။ သို႔ေသာ္ မထင္ လွ်င္ မထင္သလို တိုက္ခိုက္တတ္ သည္။ အထူးသျဖင့္ ယခုကဲ့သို႔ ဧၿပီ၊ ေမႏွင့္ မတ္လတို႔တြင္ မိ ေက်ာင္းမ်ား မိတ္လိုက္ရာသီျဖစ္ သည္။ မိတ္လိုက္ရာသီတြင္ မိ ေက်ာင္းမ်ားသည္ အစာကိုအ လ်င္စလိုစားဖို႔သာ စိတ္ကူးရွိၿပီး မည္းမည္းျမင္ရာ ဆြဲတတ္သည္ဟု ေလ႔လာသူမ်ားက ဆိုသည္။ ထို႔ ေၾကာင့္ ယခုလမ်ားသည္ မိ ေက်ာင္းတိုက္ခိုက္မႈမ်ားသည့္ အ ခ်ိန္ျဖစ္ၿပီး မိေက်ာင္းသတိေပး ခ်က္မ်ားႏွင့္ ေရထဲအလြယ္တကူ မဆင္းရန္ သတိေပးခ်က္မ်ားကို ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕မ်ားက ေလာ္စပီကာျဖင့္ လိုက္လံေအာ္ ေလ့ရွိသည္။

‘‘အရင္အခ်ိန္ေတြဆို သူက အစာအတြက္ အရမ္းမစြန္႔စားဘူး။ ဒီ ကာလေတြမွာ သူကရြာထဲက ၾကက္၊ ဘဲေတြ ဝင္ဆြဲတာမ်ိဳး၊ လူ နဲ႔နီးရင္ လူကို ဆြဲတာမ်ိဳးလုပ္လာ ၿပီ။ မိတ္လိုက္ဖို႔ကို အာ႐ံုေရာက္ ေနေတာ့ အစာကို ျမန္ျမန္စား၊ ဝဝ စားတဲ့ သေဘာ’’ ဟု မိန္းမလွကြၽန္း ေမ်ာက္တစ္ရာစခန္းမွ ေတာအုပ္ ဦးစိုးဝင္းက ေျပာသည္။ ဦးစိုးဝင္း သည္ မိန္းမလွကြၽန္း၏ ေမ်ာက္ တစ္ရာစခန္းတြင္ မိေက်ာင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႏွစ္အေတာ္ၾကာ ထိန္းသိမ္းေရး လုပ္ကိုင္ေနသူျဖစ္ သည္။

မိေက်ာင္းမ်ားသည္ ၎တို႔ ၏ အၿမီးျဖင့္လည္း တုိက္ခိုက္တတ္ သည္။ သဘာဝေတာ႐ိုင္း မိ ေက်ာင္းမ်ားသည္ အၿမီးသန္လြန္း လွေသာေၾကာင့္ ေတာေကာင္ကို အၿမီးျဖင့္ တစ္ပတ္လည္႐ိုက္ကာ ပါးစပ္ထဲဝင္ေအာင္ တန္းထည့္ႏိုင္ သည္ဟု WCS မွ ပညာရွင္ ဦးဝင္း ကိုကိုက ေျပာသည္။ သို႔ေသာ္ မိေက်ာင္း၏ အားနက္ခ်က္သည္ မ်က္လံုးျဖစ္သည္။ မ်က္လံုးကို တိုက္ခိုက္လွ်င္၊ ကုတ္ဖဲ့လွ်င္ မိ ေက်ာင္းမ်ားမခံႏိုင္။ မိေက်ာင္းကို ဖမ္းမည္ဆိုလွ်င္လည္း မ်က္လံုးကို  ေရစိုဝတ္ျဖင့္ အရင္အုပ္ထားရ သည္။

မိေက်ာင္းႏွင့္ လူၾကား ပဋိ ပကၡတြင္ မိေက်ာင္းကသာ တိုက္ ခိုက္သတ္ျဖတ္သည္ မဟုတ္ပါ။ လူဘက္ကလည္း ႀကံဳလွ်င္ ႀကံဳသ လို တိုက္ခိုက္သည္။ ႀကီးက်ယ္ ေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ားလည္း ရွိခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ဇီဝမ်ိဳးစံုမ်ိဳးကြဲမ်ား ဥပေဒ အရ သစ္ေတာဌာနမွ ထိန္းသိမ္း ထားသည့္သတၱဝါကို သတ္လွ်င္ ေထာာင္ဒဏ္ ၁၀ ႏွစ္အထိ က်ခံ ႏိုင္သည္။

‘‘လူသတ္တာမွ ခုနစ္ႏွစ္၊ မိ ေက်ာင္းသတ္ ၁၀ ႏွစ္ဆိုေတာ့ ေတာ္႐ံုလည္း မလုပ္ရဲဘူး။ လုပ္ ရင္လည္း ကိုယ္တစ္ေယာက္တည္း ခ်လို႔ရတဲ့အေကာင္မွ မဟုတ္တာ။ သူတို႔က ေရထဲေနတာဘယ္အခ်ိန္ေပၚလို႔ ေပၚမွန္းမသိဘူး။ ကိုယ္ကႏိုင္မယ္လည္း မေသခ်ာဘူး’’ ဟု ဦးစိုးခ်စ္က ေျပာသည္။

သို႔ေသာ္ လြန္ခဲ့သည့္ ငါးႏွစ္ ခန္႔ ၂၀၁၃ က ႀကီးမားသည့္ မိေက်ာင္းသတ္ပြဲတစ္ခု ဆတ္ ေခ်ာင္းရြာတြင္ ျဖစ္ခဲ့သည္။ ထိုစဥ္ က ျဖစ္ရပ္မ်ားကို ဆတ္ကြၽန္းရြာ သားမ်ား ဘယ္ေတာ့မွ ေျပာကုန္ မည္ မဟုတ္ေတာ့ပါ။

‘‘အဲဒီတုန္းက ရြာက ကိုရင္ ေလးကို မိေက်ာင္းက ဆြဲသြား တယ္။ ဆြဲသြားတဲ့မိေက်ာင္းက အာပဲ့ႀကီး။ အရင္လကပဲ ဘဲစာ ဆင္းေကြၽးေနတဲ့ မိန္းကေလးတစ္ ေယာက္ကို ဆြဲသြားၿပီး စားပစ္ လိုက္လို႔ သူ႔ကိုၿငိဳးေနၾကတာ။ အဲ ဒီမွာ သူက ေရကူးေနတဲ့ ကိုရင္ ေလးကို ဆြဲသြားတာ’’ ဟု ဆတ္ ကြၽန္းရြာသား ဦးသန္းေရြက ေျပာ သည္။ ‘‘အဲဒါနဲ႔ပဲ အာပဲ့ႀကီးကို သတ္ဖို႔ ဆတ္ကြၽန္းရယ္၊ အလယ္ ေက်ာ္ ရယ္၊ ဝဲေခ်ာင္းရယ္ ေပါင္း ၿပီးသတ္ဖို႔လုပ္ေရာ’’။ ဦးသန္းေရြ က အာပဲ့ႀကီးကို သတ္ရာတြင္ကိုယ္ တိုင္ပါဝင္ခဲ့သူ ျဖစ္၏။

အာပဲ့ႀကီးသည္အလ်ား ၁၉ ေပခန္႔ရွိၿပီး လံုးပတ္ခုနစ္ေပရွိ သည့္ မိေက်ာင္းႀကီးျဖစ္သည္။

ကိုရင္ေလးကို ဆြဲထားသည့္ အာပဲ့ႀကီးသည္ ကိုရင္ေလး၏ သကၤန္းစ မ်က္လံုးတြင္အုပ္၍ ေ၀း ေ၀းမေျပးႏုိင္ျဖစ္ခဲ့သည္ဟု ဦး သန္းေရႊအပါအ၀င္ အာပဲ့ႀကီးကို သတ္စဥ္က ပါ၀င္သူမ်ားကေျပာ သည္။အာပဲ့ႀကီးကို လူ၃၀၀ခန္႔ ပါ၀င္သည့္ သံုးရြာေပါင္းထား သည့္ရြာသားမ်ားက စက္ေလွျဖင့္ ေနာက္ကလိုက္သည္။ လူအစုအ ေ၀းက အာပဲ့ႀကီးကို ေတြ႕ရာေန ရာတြင္ ၀ါးခြၽန္မ်ား၊ သားလြတ္ (မိေက်ာင္းဖမ္းကိရိယာ) မ်ားျဖင့္ ၀ုိင္းထိုးသည္ဟု ဦးသန္းေရႊက ေျပာသည္။ ဤသို႔ျဖင့္ အာပဲ့ႀကီး  ေသသြားမွ ၿမိဳ႕နယ္သစ္ေတာ႐ံုးသို႔  ပို႔ေဆာင္ခဲ့သည္။

မိန္းမလွကြၽန္း ေဒသတစ္ ၀ုိက္ရွိျပည္သူမ်ားက မိေက်ာင္း ႏွင့္ ပဋိပကၡမ်ားကို အျမန္အဆံုး သတ္လိုၿပီျဖစ္သည္။ ရြာနီးခ်ဳပ္ စပ္မွလူမ်ား မိေက်ာင္းကိုက္ခံရ သည္ဆိုေသာ သတင္းကိုမၾကား ခ်င္ေတာ့သလို ကိုယ္တုိင္လည္း ေရထဲဆင္းလွ်င္ ေက်ာမလံုသည့္ အျဖစ္မ်ိဳး မခံစားလိုေတာ့ဟု  ဦး စုိးခ်စ္ကေျပာသည္။ သို႔ေသာ္ေျဖ ရွင္းရန္နည္းလမ္းကို သူမစဥ္းစား တတ္ဟု ႐ိုးသားစြာဆိုသည္။

‘‘ဒီမွာေရလုပ္ငန္းလုပ္တဲ့သူ ေတြေပမယ့္ ေရထဲဆင္းရမွာ ေတာ္ေတာ္လန္႔ေနတယ္။ တာ၀န္ ရွိသူေတြက ဘယ္လိုေျဖရွင္းရမလဲ ပိုစဥ္းစားတတ္မယ္ထင္ပါတယ္’’ ဟု ၎ကေျပာသည္။

သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ သား ငွက္ ထိန္းသိမ္းေရးဦးစီးဌာနအရာ ရွိတစ္ဦးက မူလကမိန္းမလွကြၽန္း ဧရိယာကို ၿခံခတ္ၿပီးေမြးျမဴရန္ စီစဥ္ဖူးေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ ေငြေၾကးအကုန္အက်မ်ားမည္ႏွင့္ မေအာင္ျမင္မည့္ အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ မျဖစ္ခဲ့ေၾကာင္း ေျပာသည္။

မိန္းမလွကြၽန္းမွေတာအုပ္ဦး စိုး၀င္းက မိေက်ာင္းႏွင့္ လူၾကား က ပဋိပကၡသည္ လူႏွင့္တိရစာၦန္  စားက်က္လုသည့္ ကိစၥျဖစ္ေန၍  တစ္ဖက္ဘက္က အေလွ်ာ့ေပးမွရ မည္ဟုဆိုသည္။ သို႔ေသာ္လူသား မ်ားဘက္မွ အေလွ်ာ့ေပးရန္ မရွိသည္မွာ ေသခ်ာေၾကာင္း၎ ကေျပာသည္။

WCS မွ ပညာရွင္ဦး၀င္းကို ကိုက ယခုျပႆနာသည္ ဤႏုိင္ငံ အေနအထားႏွင့္ ေျဖရွင္းရခက္ သည္ဟု ဆိုသည္။ ၎က အတန္ ၾကာစဥ္းစားၿပီး‘‘ဒီႏုိင္ငံမွာျပႆနာ ရွိၿပီးအေျဖရွာမရတဲ့ ကိစၥေတြအ မ်ားႀကီးရွိတယ္။ ဒီမိေက်ာင္းကိစၥကလည္း ဒါေတြထဲက တစ္ခုပဲ ေပါ့’’ ဟုဆိုသည္။

Top News